Content area

Jørgen Bojsen-Møller

20.4.1929 – 1.10.2022
Forfatter(e)

Svend Juul Jørgensen

Jørgen Bojsen-Møller døde 93 år gammel efter nogen tids gradvis fysisk svækkelse, men velbevaret intellekt.

Han var lægebarn, og efter studentereksamen på Herlufsholm valgte han ligesom sin bror at følge i farens fodspor. Han blev læge 1956, speciallæge i diagnostisk radiologi 1970 og dr.med. i 1972.

I 1971 blev han overlæge på det nu nedlagte Hørsholm Sygehus, hvor vi i årene 1976-1986 havde et uforligneligt samarbejde. Hørsholm Sygehus varetog i den periode karkirurgien i Frederiksborg Amt, og Jørgen var en nøgleperson i denne funktion, idet han med stor dygtighed og entusiasme tog sig af de radiologiske opgaver, som var forudsætningen for karkirurgien. Han var åben over for den udvikling, der skete gennem tiåret, hvor endovaskulære behandlinger var i sin vorden. På en fælles rejse til Kina 1987 demonstrerede han denne teknik på Center for Kredsløbssygdomme i Beijing.

Hørsholm Sygehus var i de år et meget søgt sted for uddannelsessøgende yngre læger. Jørgen påtog sig sin del af undervisningen – en rolle, hvor hans venlighed, tålmodighed og humoristiske sans var på sin plads.

Efter pensioneringen 1998 udnyttede han i en årrække sin radiologiske ekspertise på jævnlige vikariater på Mo i Rana og andre norske sygehuse – en aktivitet, som han og de sygehuse, han besøgte, havde stor glæde af.

Vort samarbejde udviklede sig til et livsvarigt venskab, som også omfattede Hanne, Jørgens hustru gennem 53 år, og de to døtre Camilla og Charlotte. Sammen passede de på og vedligeholdt den idylliske, fredede, firelængede, stråtækte Tingstedgård ved Sjælsø. For nogle år siden blev Tingstedgård overdraget til nye ejere, og Jørgen tilbragte sine sidste år sammen med Hanne i Hørsholm. Han bevarede sin forbindelse til familie og gamle venner – nogle helt tilbage fra Herlufsholmtiden – og var til det sidste et elsket samlingspunkt for børn, svigerbørn og børnebørn.

Mine tanker går til familien, som i sorgen kan glæde sig over, at Jørgen fik et langt og godt liv og efterlod sig mange gode minder.