Content area

Kai Tolstrup

25.3.1921-31.8.2019

Forfatter(e)

Gitte Juel Henningsen, Ole Sylvester Jørgensen, Kirsten Hørder, Anne Mette Skovgaard, Hanne Børner, Anne Marie R. Christensen og Jesper Pedersen

Professor, dr.med. Kai Tolstrup døde den 31. august efter et langt og velfortjent otium, 98 år gammel. Hans virke som læge og internationalt anerkendt forsker har haft stor betydning for børne- og ungdomspsykiatrien fra den allerførste tid.

Tolstrup var Københavner, men først og fremmest knyttet til Østerbro, hvor han var født og opvokset. I 1944 indgik han ægteskab med Marie Elisabeth Højbjerg Christensen. Han blev student fra Østre Borgerdydskole i 1939 og læge i 1948, og han har i mere end 30 år haft sit arbejde på Rigshospitalet.

Som ung kandidat blev han introduceres til arbejdet med psykosomatiske lidelser af daværende professor Preben Plum, og han fik ad denne vej interesse for børnepsykiatrien.

I 1935 var der oprettet en poliklinik for børn ved den psykiatriske afdeling på Rigshospitalet, og i 1944 yderligere et døgnafsnit, som Tolstrup første gang besøgte i forbindelse med sin praktik i 1945.

Børnepsykiatrien blev et selvstændigt speciale i 1953, men først i 1994 fik specialet sin nuværende form under betegnelsen børne- og ungdomspsykiatri, så Tolstrups livsværk er i høj grad knyttet til specialets historie.

I 1955 blev Tolstrup ansat ved den børnepsykiatriske afdeling på Bispebjerg Hospital under Gudrun Brun, altså kun to år efter specialets grundlæggelse. Det var i disse år, han for alvor blev grebet af arbejdet med psykiske forstyrrelser hos børn.

I 1957 skrev han disputats med en afhandling om børn og unge med anoreksi, og han har i hele sit arbejdsliv dyrket dette forskningsfelt sammen med en række kliniske assistenter.

Kai Tolstrup blev i 1960 overlæge og chef for den børnepsykiatriske afdeling ved Rigshospitalet, hvor han i mange år havde et nært og frugtbart samarbejde med pædiatrien og i særdeleshed socialpædiatrien. Hans arbejde med behandling af psykiske lidelser hos børn var således helt fra begyndelsen funderet på den biopsykosociale tilgang. Han insisterede på at søge forskningsmæssig evidens i en tid, der i høj grad var præget af den psykoanalytiske forståelse hos mange andre. Han var dermed forgangsmand for at knytte specialet til Københavns Universitet.

I løbet af sine 30 år på Riget fik Tolstrup opbygget et ganske særligt afdelingsmiljø med døgnafsnit for småbørn, for skolebørn og for unge med anoreksi. Desuden havde afdelingen et ambulatorium for børn. Afdelingen blev især kendt for sin behandling af patienter med svære spiseforstyrrelse.

Tolstrup blev pensioneret i 1991, hvor han fyldte 70 år. Samtidig flyttede den børnepsykiatrisk afdeling fra Riget til Bispebjerg Hospital, og specialet mistede sit eneste professorat, som herefter stod vakant i en længere årrække. Den hidtidige ordning med en fast stilling som klinisk assistent ophørte ligeledes.

For Tolstrup var det med dyb beklagelse, at specialet således mistede sin tilknytning til Rigshospitalet og Københavns Universitet. I hans opfattelse, blev der her »rettet bager for smed«, da lokalerne på Rigshospitalet skulle vige for andre funktioner.

På generalforsamlingen 1991 blev Kai Tholstrup valgt til æresmedlem af DPS.

Efter sin pensionering har Tolstrup i faglige sammenhænge ført et tilbagetrukket liv, men 1996 skrev han sine Københavnererindringer fra 1920 til 1950, og man kan stadig høre ham læse dem op på Københavns Stadsarkivs hjemmeside: https://www.kbharkiv.dk/udforsk/erindringer/hor-erindringer.

Børne- og ungdomspsykiatrien skylder Kai Tolstrup tak og anerkendelse for hans arbejde med at udvikle specialet gennem en menneskealder.

Ære være hans minde.