Content area

Karin Due Ladefoged

10.02.1943-2.3.2022
Forfatter(e)

Ellinor Hylander Møller, Terje Rannem, Hans Kromann-Andersen – kollegaer

Karin blev født på Helgenæs. Efter medicinsk embedseksamen fra Aarhus Universitet i 1970 var Karin ansat på Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus og efterfølgende Randers Sygehus.

I 1977 fik hun et kandidatstipendium på gastroenterologisk afdeling, Rigshospitalet, hvor hun sammen med overlæge Stig Jarnum igangsatte forskning vedrørende behandling af patienter med korttamssyndrom. Dette førte i 1983 til Karins disputats “Home parenteral nutrition in severe short bowel syndrome”, som fik stor international opmærksomhed. Efter endt kursusstilling blev Karin speciallæge i intern medicin og medicinsk gastroenterologi, og det blev nu tid til at søge slutstilling.

Valget faldt på det nybyggede Køge Sygehus, hvor hun i 1990 blev overlæge. Sammen med dedikerede kollegaer var hun her igennem 11 år med til at opbygge medicinsk afdeling, der sammen med sygehusets øvrige afdelinger lagde spiren til det nu etablerede Sjællands Universitetshospital.

I 2001 søgte Karin og ægtefælden Torben Myrhøj nye udfordringer. Efter en periode som distriktslæger i Tasiilaq på østkysten i Grønland, fik ægteparret ansættelse som overlæger på Dronning Ingrid Hospital i Nuuk, Torben på kirurgisk afdeling, Karin på medicinsk afdeling. Karin påtog sig opgaven som administrerende overlæge, fik oprettet et medicinsk ambulatorium og hjemtog kræftpatienter til palliativ behandling, så de ikke behøvede at tilbringe den sidste tid af deres liv i København langt væk fra familien. Diagnosticering, behandling og opfølgning af patienter med tuberkulose var en udfordring som Karin også påtog sig.

I 2011 vendte Karin og Torben tilbage til Danmark. De bosatte sig i Karins barndomshjem i Kongsgård på Helgenæs og blev hurtigt integreret i lokalsamfundet. De tog flittigt del i kulturlivet, og hjemmet blev samlingssted for familie og venner.

Karin døde på Hospice Djursland efter knap to års svær sygdom. Hun blev bisat i Helgenæs Kirke, en smuk middelalderkirke beliggende højt med udsigt over Helgenæs – hendes elskede barndomsegn. Dermed var cirklen sluttet. Titlen på den erindringsbog Karin nåede at færdiggøre under sygdomsforløbet var »Bort fra Helgenæs og tilbage igen«.

Karin var igangsætter, iderig, nysgerrig og videbegærlig. Hun var en fremragende kliniker, forsker og administrator. Hun var et forbillede for yngre kollegaer. Hun mødte patienter og kollegaer i øjenhøjde. Hun var sammen med Torben familiens samlingspunkt. Hun var en livslang ven.