Content area

Mette Waaddegaard

23.11.1958-7.3.2020
Forfatter(e)

Anne Sabers

Mette var sproglig student, og vi mødtes som medicinstuderende på gymnasialt suppleringskursus i 1978. Vi var i læsegruppe indtil 2. del, hvor Mette valgte at tage orlov for at rejse verden rundt som gast. Gennem hele livet havde Mette en stor passion for eventyrlige rejser og ikke mindst for at opholde sig ved havet.


Det var oprindeligt planen, at Mette ville have været ortopædkirurg, men efter ansættelse på psykiatrisk afdeling opdagede hun sit naturlige talent for at kunne tale med mennesker og særligt for at kunne tale om det, der er svært. Hun valgte derfor at blive psykiater og specialiserede sig i behandling af patienter med spiseforstyrrelser. Det blev bl.a. grundlaget for hendes ph.d.-afhandling, hvor hun kortlagde risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser blandt unge kvinder i Danmark.

Mette blev i 2003 leder af afsnittet for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Stolpegård. Hun var dybt engageret i sit arbejde og elskede sin funktion som leder. Hun gennemførte flere store projekter blandt andet med støtte fra satspuljen og var herunder initiativtager til at sætte fokus på behov for etablering af psykoterapeutiske behandlingstilbud til patienter med binge eating disorder.


Det var en mangeårig vision for Mette at samle den faglige ekspertise og skabe sammenhængende behandlingsforløb for patienter med spiseforstyrrelser. Det var derfor med stor entusiasme, at hun planlagde og ledede den store fusionsproces, der havde til formål at samle ambulatorier, daghospitaler og døgnafsnit fra de forskellige behandlingsenheder for spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden. Trods svær sygdom nåede Mette at følge dette arbejde til dørs i det nybyggede Psykiatrisk Center Ballerup i 2017.

Mette blev syg for fem år siden. Fra den ene dag til den anden fik hun besked om, at hun havde dissemineret ovariecancer. Hun var i hele forløbet meget åben om sin sygdom og delte gerne sine op- og nedture. Gennem sit lange sygdomsforløb, med kemobehandling og eksperimentelle behandlinger, formåede hun at holde humøret og optimismen høj. Mette var en livsnyder, en ildsjæl og elskede sit arbejde, som hun opretholdt indtil få måneder før sin død.

Mette fyldte meget. Hun fyldte sine patienter med håb, sine kolleger med entusiasme og sin familie og venner med kærlighed og omsorg. Altid interesseret og nærværende.

Hun vil blive frygtelig savnet og hun efterlader sig et stort tomrum ikke mindst for ægtefællen Christian og datteren Nina.

Æret være Mettes minde.