Content area

Niels Ole Knoblauch

20.3.1951-18.6.2019

Forfatter(e)

Thomas Bjørnshave

En ægte fighter har forladt os – med Niels Ole Knoblauchs død har verden mistet en ildsjæl.

Tirsdag den 18. juni trak en ægte fighter vejret for sidste gang – med Niels Ole Knoblauchs død har verden mistet en ildsjæl.

Det er kun seks år siden, at Niels Ole Knoblauch stod på scenen i Cirkusbygningen i København og modtog prisen »Årets motionist« for sin indsats som initiativtager til og holdkaptajn for Team Rynkeby Østjylland. Gennem mere end fem år var han en af de absolutte drivkræfter i forbindelse med afviklingen af Team Rynkebys årlige tur til Paris til fordel for børn med kræft.

Da han selv blev ramt af kræft, nægtede han at lade sig slå ud, men cyklede til Paris med sit hold mellem to kemobehandlinger. Kræftsygdommen blev overvundet – men paradoksalt nok var det cyklen, der blev Niels Ole Knoblauchs endeligt. Et fald med cyklen på vej til Brugsen i Hjortshøj kom han sig aldrig over, selv om han stædig som altid holdt fast i livet.

Niels Ole Knoblauch blev student fra Vesthimmerlands Gymnasium i Aars og blev uddannet læge fra Aarhus Universitet i sommeren 1979.

Niels Ole Knoblauch havde et stærkt politisk og socialt engagement. På Vesthimmerlands Gymnasium var han elevrådsformand og samlede gymnasieelever fra hele Nordjylland til en fredelig demonstration til Christiansborg for at få et nordjysk universitet – og denne kamp lykkedes til fulde.

Som yngre læge var Niels Ole Knoblauch tillidsmand for yngre læger på Aarhus Kommunehospital. I denne rolle var han i 1981 medvirkende til, at yngre læger i hele landet fik ordnede arbejdsforhold med 37 timer om ugen – og det havde den gode sidegevinst, at 300 arbejdsløse læger kom i arbejde.

Mange har oplevet Niels Ole Knoblauchs himmerlandske stædighed. Under hans ledelse blev fødeafdelingen på Odder Sygehus kåret til regionens bedste. Det var et hårdt slag, da regionen besluttede at lukke sygehuset, og Niels Ole Knoblauch kæmpede til det sidste for at hindre det.

Lægegerningen var en stor og vigtig del af hans liv, ikke mindst kæmpede han for at skabe bedre vilkår for fødende. Han havde især et stort engagement for sårbare gravide, og han var en stor støtte for lægestuderende gennem sine 12 år som overlæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Regionshospitalet i Randers, som også blev det hospital, hvor han trak vejret for sidste gang.

Også Vejdirektoratet vil erindre Niels Ole Knoblauch som en fighter – han var en af bannerførerne i kampen mod Djurslandmotorvejen, som skulle skære sig gennem det smukke landskab omkring Egå. Selv om motorvejen endte med at blive en realitet, fik politikerne kamp til stregen af en stærk aktivist, der ønskede andre og mere miljøvenlige løsninger, såsom bedre offentlig transport.

Som formand for den økologiske produktionshøjskole Mimers Brønd lagde Niels Ole Knoblauch et stort arbejde i at sikre skolens eksistens. Det kostede meget arbejde og mange sværdslag at få Aarhus Amt og Randers Kommune til at dele omkostningerne, der skulle sikre skolens eksistens. På Mimers Brønd får eleverne en masse succesoplevelser og får opbygget deres selvtillid og lyst til at lære, så de får mod og tro på egne evner og muligheder i livet.

Med fire børn igennem skolesystemet var det også en naturlig ting at involvere sig i skolepolitiik – på Virupskolen i Hjortshøj var han gennem 16 år formand for skolebestyrelsen. Længe inden det blev moderne med åben skole, var han aktiv i forhold til at arrangere skiture til Norge, friluftsture og kajakture til Sverige.

Idræt og friluftsliv har altid været et omdrejningspunkter i Niels Ole Knoblauchs liv. Som helt ung mødte han på Gerlev Idrætshøjskole Agnethe, som han har delt livet med siden. Sammen og med deres fire børn har de udforsket verden, bl.a. på Færøerne og i Grønland, hvor han arbejdede som læge i sine unge år. Tiden på Grønland grundlagde også interessen for kajakroning, som førte til, at han sideløbende med lægegerningen startede virksomheden Qajaq, hvor han var med til at introducere danskerne til kajaksporten.

Niels Ole Knoblauch var et menneske, der sammen med sin Agnethe elskede at samle familie og venner. Der var altid hus- og hjerterum til livets små og store fester og til gode diskussioner og snak, sang og musik. Niels Ole Knoblauch efterlader sig hustruen Agnethe, fire børn, tre svigersønner og otte børnebørn.