Content area

Svend Stenvang Pedersen

Tidligere ledende overlæge og nu specialeansvarlig overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q på OUH, Svend Stenvang Pedersen, fylder 70 år den 27. september 2021. Gennem årene har han både stået bag etableringen af Infektionsmedicinsk Afdeling og forskningsenheden på OUH og haft en særlig rolle i forhold til både udviklingen af medicinstudiet og indsatsen mod en lang række infektionsmedicinske sygdomme.

Svend Stenvang Pedersen kom som nyslået specialelæge i infektionsmedicin til Odense fra København i 1997, hvor han fik som opgave at etablere det unge speciale på det daværende Odense Sygehus sammen med Court Pedersen, der senere blev professor på området.

Afdelingen startede som en del af Medicinsk Afdeling C i en barak i yderkanten af sygehusområdet med adgang fra terræn for patienter med særligt smitsomme sygdomme. De første år var meget præget af den på det tidspunkt ofte dødelige HIV-infektion, som det netop var blevet muligt at behandle. Siden skiftede fokus til de alvorlige bakterielle infektioner og Svend havde med en baggrund i forskning i lungeinfektioner hos patienter med cystisk fibrose (dr. med på en afhandling om dette i 1992) en særlig interesse i luftvejsinfektioner. Han igangsatte flere forskningsprojekter på området, ligesom han involverede sig i infektionskontrol og sygehusets beredskab. I det arbejde medbragte Svend også sin erfaring fra Afrika, hvor han i flere år virkede i Botswana, efter han blev læge i 1979.

Reformerede lægeuddannelsen
Fra 1999-2008 var Svend Stenvang Pedersen udover sit kliniske virke studieleder for medicinstudiet på Odense Universitet. Mens Odense Sygehus blev til Odense Universitetshospital og Odense Universitet til Syddansk Universitet, reformerede Svend Stenvang Pedersen sammen med dekan Mogens Hørder lægeuddannelsen under mottoet ”man skal lære for livet” – og så må det godt være sjovt. Der blev indført nye undervisnings og eksamensmetoder, og meget af det har vist sig langtidsholdbart og dannet skole for de andre lægeuddannelser i Danmark.

I spidsen for Infektionsmedicinsk Afdeling
I 2008 blev Svend Stenvang Pedersen ledende overlæge for den nyskabte og nu selvstændige Infektionsmedicinsk Afdeling Q. Afdelingen fik moderne slusestuer med undertryksventilation og et intermediært afsnit til særligt syge patienter med behov for tæt observation. Afdelingen blev flere gange tryktestet af bl.a. influenza epidemier og bestod i 2020 sin endelige prøve under COVID-pandemien.

En hel generation af infektionsmedicinere uddannet i Odense er kommet til under Svend Stenvangs humoristiske, værdifaste, varme og stilfærdige ledelse og er klar til at flytte ud på det nye Odense Universitetshospital, hvor han også har stået fadder til, at afdeling Q nu bliver den 3. højisolationsafdeling i Danmark på linje med Skejby og Hvidovre, så OUH også vil kunne modtage f.eks. Ebola patienter.

I 2020 gav Svend Stenvang Petersen stafetten som ledende overlæge videre for at fortsætte sit virke i afdelingen som specialeansvarlig overlæge. I det seneste år, som har været præget af COVID-19, har Svend bl.a. været en uundværlig rådgiver for hele OUH i udrulningen af vaccinerne og monitoreret bivirkninger og effekter.

Privat bor Svend Stenvang i Odense med sin hustru Elsebeth, har tre børn og indtil videre fire børnebørn.

Kilde og foto: Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus

Dato: