Content area

Torben Knudsen

Årets vinder af Lægeforeningen Syddanmarks uddannelses- og kollegialitetspris – også kendt som ’Årets Oscar ’– er Torben Knudsen, ledende overlæge, forskningsleder, klinisk professor og ikke mindst en af de centrale kræfter den nye kandidatuddannelse i medicin på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Torben Knudsen er blevet indstillet til prisen af flere af sine kolleger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. I indstillingen skriver de blandt andet, at han ’har ydet en formidabel, langvarig og fokuseret indsats gennem flere år for udvikling og implementering af kandidatuddannelsen i medicin på Sydvestjysk Sygehus.’

Et varmt og inkluderende menneske
I indstillingen lyder det videre, at Torben Knudsen er et varmt og inkluderende menneske, som ser og hører sine kollegaer, og at han er en person, der kan få sine omgivelser til at blomstre og lykkes.

Lægeforeningen Syddanmarks formand og bestyrelse var tidligere i år på besøg på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, da man var i fuld gang med at forberede den nye kandidatuddannelse i medicin. Beskrivelsen af Torben Knudsen i indstillingen kan Josephine Duevang Rathenborg derfor kun nikke genkendende til:

»Torben Knudsen berettede med stor passion om, hvordan hele sygehuset var i gang med at forberede sig til den nye uddannelse. Han har arbejdet benhårdt for sikre trygge rammer under uddannelsen for fremtidens læger i Region Syddanmark,« siger formanden for Lægeforeningen Syddanmark.

Hun peger på at nogle medicinstuderende oplever en faglig usikkerhed eller ensomhed under studiet. Det har man i opbygningen af uddannelsen blandt andet imødekommet ved at hver studerende bliver tilknyttet en stamafdeling i »mesterlære” under uddannelsen, så de har en fast base hele vejen igennem.

»Det viser tydeligt at Torben Knudsen og hans kolleger har en sund erkendelse af, at uddannelsen ikke kun består af det kliniske arbejde, men at den skal ruste de studerende til selve lægegerningen,« siger Josephine Duevang Rathenborg.

Om Lægeforeningen Syddanmarks uddannelses- og kollegialitetspris:
Prisen uddeles for 13. gang af Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse, og der var i år 16 indstillede kandidater til prisen. Prisen uddeles til en person, afdeling eller praksis, som har ydet en ekstra indsats for uddannelse eller fremme af god lægekultur i regionen.

Om Torben Knudsen:
Torben Knudsen er cand. med. 1985, ph.d. 1990 og dr.med. 1995. Alle titler er erhvervet ved Syddansk Universitet.

Blev i 2002 ansat som overlæge med medicinsk gastroenterologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus.

Blev i 2009 ansat som koordinerende forskningsleder og klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning - Sydvestjysk Sygehus, og i 2021 udnævnt til klinisk professor i mave- og tarmsygdomme i 2021, samme sted.

Kilde: Pressemeddelelse, Lægeforeningen

Foto: Palle Peter Skov

Dato: