Skip to main content

Gen- og nyvalg med lutter kåringer

Valgene på Lægemødet var en fredsommelig affære, hvor alle nyopstillede og genopstillede blev valgt med applaus.
Der blev ikke behov for at bruge det nye digitale afstemningssystem, der ellers havde stået sin prøve tidligere på dagen i behandlingen af vedtægtsændringerne. Foto: Palle Peter Skov
Der blev ikke behov for at bruge det nye digitale afstemningssystem, der ellers havde stået sin prøve tidligere på dagen i behandlingen af vedtægtsændringerne. Foto: Palle Peter Skov

Jens Nielsen jen@dadl.dk

23. maj 2022
1 min.

Lægemødet 2022 blev afsluttet med en række yderst fredsommelige valg af PLO-repræsentanter til Voldgiftsretten og Lægeetisk Nævn. Alle opstillede blev valgt uden modkandidater og uden behov for at bruge det nye digitale afstemningssystem, der ellers havde stået sin prøve tidligere på dagen i behandlingen af vedtægtsændringerne.

I alt fire pladser var i spil til Voldgiftsretten, hvor to af de nuværende medlemmer kunne genvælges, mens to andre må takke af. Og genvalg blev der til medlem Bruno Meldgaard Jensen og suppleant Dennis Staahltoft, mens medlem Bodil Johnsen afgik efter tur og blev erstattet af Michael Christensen, mens suppleant Camilla Høegh-Guldberg blev afløst af Carsten Pedersen.

I Lægeetisk Nævn skulle to nye praktiserende læger vælges ind, da både medlem Birgitte Rahbek og suppleant Sture Albertsen Winsløw måtte afgå efter tur. De blev afløst af henholdsvis Søren Svenningsen og Morten Svenning Nielsen.

Læs mere fra Lægemødet 2022:

»Gode elementer, men for mange tøvende skridt«

Ingen slinger i økonomien

Vedtægtsændringer med fuld opbakning

FAS og FAPS: Vi er klar til at træde ind i det nære sundhedsvæsen

Æresprismodtager – både forsker og oplyser

Definér nærhospitaler og kvalitetskrav – kom i gang med psykiatrien

Sundhedsminister: »Der kommer en psykiatriplan i denne valgperiode«