Skip to main content

Sundhedsminister: Der kommer en psykiatriplan i denne valgperiode

Lægemøde | I en duel med lægeformand Camilla Rathcke lovede sundhedsminister Magnus Heunicke en psykiatriplan i denne valgperiode. Han lovede at tage arbejdet med at analysere patientklagesystemet alvorligt og indrømmede, at det er for stift i dag. Og så afviste han blankt at genindføre en differentieret behandlingsgaranti.
Foto: Palle Peter Skov
Foto: Palle Peter Skov

Anne Steenberger as@dadl.dk

20. maj 2022
4 min.

Som afslutning på Lægemødets første dag var slagnummeret en duel mellem Camilla Rathcke og Magnus Heunicke. Sidstnævnte kom hvirvlende til Aalborg, stadig flyvende efter samme nat at have hevet et uhørt bredt forlig hjem om en sundhedsreform.

Samme reform fik rosende ord fra Camilla Rathcke:

»Jeg ser en rød tråd i udspillet. Jeg ser konturerne af en reform«, sagde hun – og gentog dog de betænkeligheder, hun tidligere havde anført, blandt andet de manglende bindende krav til de kommunale ydelser.

Ros var der også for, at regeringen vil lave en analyse af patientklagesystemet.

Og en formaning:

»Hold nu fast i ambitionerne. Land en aftale, som kan give lægerne tillid til myndighederne igen. Det vil også hjælpe patienterne, der ikke bliver udsat for defensiv medicin ved, at læger igangsætter behandling, som der ikke er behov for«.

Camilla Rathcke udtrykte bekymring for, at det bare ville ende med en analyse for analysens skyld.

Magnus Heunicke gav dog forsikringer om, at han tager arbejdet alvorligt og har forstået lægernes synspunkter, selvom patienternes rettigheder skal være der.

»Vi skal ikke have et system, der fører til defensiv medicin. I dag er systemet nok for stift. Vi ved godt, at fejl ikke kan undgås, og derfor skal vi sikre læringen af fejl. Det vil vi stræbe efter. Vi har lagt sporene i sundhedsaftalen, som vi lige har indgået, og det tænker jeg, at partierne er med på«.

Et direkte spørgsmål fra Camilla Rathcke til Magnus Heunicke lød:

»Jeg er bekymret for tiårsplanen for psykiatrien. Der kommer et valg senest til juni næste år, og jeg er bekymret for, om I kan nå at komme med planen, inden der går valgkamp i det hele?«

Også her var ministerens svar fortrøstningsfuldt.

»Planen er, at vi i denne periode har et forståelsespapir klar. Vi laver en plan, og vi skal nå et forlig om planen i denne periode. Vi er i gang og har møder med fagfolk allerede i disse uger«, sagde sundhedsministeren.

Der kom også direkte spørgsmål den anden vej.

Magnus Heunicke har måttet tage forebyggelsesdelen ud af sundhedsreformen. Det var nødvendigt for at få sundhedsreformen på plads. Til hans ærgrelse og i den grad også Camilla Rathckes. Det er et helt centralt tema for Lægeforeningen at begrænse adgangen til nikotin og alkohol blandt unge mennesker.

Magnus Heunicke spurgte:

»Hvad skal jeg gøre for at få opbakning til vores plan om forebyggelse?«

Det syntes Camilla Rathcke, var et meget godt spørgsmål.

»Du skal have ambitioner om at indkalde alle partierne og overbevise dem. Det kan jo ikke være rigtigt, at politikerne ønsker at være ude af sync med befolkningen. Undersøgelser viser, at to ud af tre ønsker bedre forebyggelse i forhold til alkohol og nikotin. Det må alle politikere tage bestik af. Og tænk lige på, at for godt 15 år siden kom rygeloven. Indtil da røg folk på restaurant! Men det gik jo o.k. med forbuddet. Ingen vil jo komme hjem og lugte af tobak. Virkeligheden finder et nyt leje. Det gælder også alkoholrestriktioner«.

Sagt med så stor overbevisning, at Magnus Heunicke udbrød:

»Jeg tror, Camilla skal ind i rummet«.

Et enkelt spørgsmål til sundhedsministeren var der også plads til.

Det handlede om den differentierede behandlingsgaranti.

»Sundhedsvæsenet er presset, og der mangler hænder. Der kan blive bruge for at prioritere bedre. Er det ikke på tide at genindføre den differentierede behandlingsgaranti, så de patienter, der har mest brug for det, bliver behandlet først?«, lød spørgsmålet.

Her kom svaret skarp og klart fra sundhedsministeren:

»Nej«.

Han uddybede:

»Vi forsøgte at gøre det, da vi havde regeringsansvaret fra 2011 til 2015, og der er mange gode argumenter for at gøre det, men de blå partier vil ikke. De vil ikke fjerne en patientrettighed. Og jeg kommer ikke til at gå i valgkamp for det, hvor udfordringen er, at vi skal forklare danskerne, at de skal have frataget patientrettigheder«.

Han tilføjede, at han godt kan se de sundhedsfaglige argumenter.

»Vi kæmper med puklerne, og der kan man godt tage fat og sige, at de, der har det største behov, skal til først. Der er en kæmpe udfordring. Men jeg kommer ikke til at fjerne den rettighed«, sagde Magnus Heunicke.

Læs mere fra Lægemøde 2022:

»Gode elementer, men for mange tøvende skridt«

Gen- og nyvalg med lutter kåringer

Vedtægtsændringer med fuld opbakning

FAS og FAPS: Vi er klar til at træde ind i det nære sundhedsvæsen

Æresprismodtager – både forsker og oplyser

Definér nærhospitaler og kvalitetskrav – kom i gang med psykiatrien

Sundhedsminister: »Der kommer en psykiatriplan i denne valgperiode«

Ingen slinger i økonomien