Skip to main content

Depression og angst

Depression og angst bruges som begreber i flæng blandt både læg- og fagfolk. Det kan give ophav til illusionen om, at der er tale om simple nosologiske størrelser, men i virkeligheden er depression og angst komplekse og invaliderende folkesygdomme med meget stor gennemslagskraft på sygdomsbyrden i Danmark, skriver Simon Hjerrild i sin videnskabelige leder, der indleder det store tema om »depression og angst«.

Seneste Artikler