Skip to main content

15/2019

Mandag, 5. aug. 2019

1365 - 1456 (91 sider)

Læs bladet her
15/2019

Leder

Nyheder

Videnskab

Debat

 • Panelet
  En regnbuefarvet opfordringIda Lang Andersen, stud.med.
 • Replik
  Skal eternittagene i Danmark fortsat frigive asbestfibre til miljøet?Professor overlæge ph.d. Øyvind Omland, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, E-mail: oo@rn.dk, Overlæge, ph.d. Jakob Bønløkke, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, 
Professor, ph.d. Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Seniorforsker, ph.d. Johnni Hansen, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, Overlæge, ph.d. Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus, Professor, læge, ph.d. Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed – Miljø, Arbejde og Sundhed, Aarhus Universitet. Interessekonflikter: ingen
 • Kronik
  Lægers rolle i patientsikkerheden er central, også ved nye kirurgiske metoderProfessor emeritus, overlæge, dr.med. Gunnar Lose. E-mail: Gunnar.Lose@regionh.dk Overlæge, dr.med. Niels Klarskov. 
E-mail: Niels.Klarskov@regionh.dk Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, 
Herlev og Gentofte Hospital Interessekonflikter: ingen
 • Replik
  Husk arbejdet i den arbejdsrelaterede stressChristian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, E-mail: cdj@nfa.dk, Malene Friis Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Vita Ligaya Dalgaard, Arbejdsmedicin, Universitetsklinik, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest