Skip to main content

49/2009

Mandag, 30. nov. 2009

3561 - 3648 (87 sider)

Læs bladet her
49/2009

Leder

Nyheder

Videnskab

 • Medicinsk Nyhed
  Medicinske Nyheder

  redigeret af Læge Christina E. Høi-Hansen chh@dadlnet.dk

 • Originalartikel - resume
  Deliriumincidens på tre danske intensivafsnit

  Klinisk sygeplejespecialist Helle Svenningsen & professor Else Tønnesen Århus Universitets-hospital, Århus Sygehus, Anæstesiologisk Afdeling

 • Kasuistik
  Neuromyelitis optica

  Reservelæge Jakob Vormstrup Holbech & overlæge Masoud Falah Odense Universitetshospital, Neurologisk Afdeling N

 • Fra arkiv
  De trombotiske mikroangiopatier

  Læge Ove Juul Nielsen & afdelingslæge Lennart Friis-Hansen Rigshospitalet, Hæmatologisk Afdeling L4042 og Klinisk Biokemisk Afdeling KB3011

 • Kasuistik
  Gastric blow-out: komplikation efter fedmekirurgi

  Reservelæge Ayoe Sabrina Torrens, reservelæge Pernille Wolder Born & overlæge Lars Naver Hvidovre Hospital, Gastroenheden, Kirurgisk Sektion

 • Fra arkiv
  Hvor er den automatiske eksterne defibrillator?

  Læge Bo Løfgren, læge Erik Lerkevang Grove & læge Niels Henrik Krarup Århus Universitetshospital, Skejby, Hjertemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitet, Klinisk Institut og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Medicinsk-kardiologisk Afdeling A

 • Fra arkiv
  Studenterstyret undervisning i hjerte-lunge-redning og genoplivning med automatisk ekstern defibrillator

  Læge Bo Løfgren, stud.med. Christina Børlum Petersen, stud.med. Ronni Mikkelsen, stud.med. Niels Secher, professor Berit Eika & læge Erik L. Grove Århus Universitets-hospital, Skejby, Hjertemedicinsk Afdeling B, og Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut og Enhed for Medicinsk Uddannelse

 • Fra arkiv
  Intensiveret uddannelse på dermatologisk afdeling

  Cand.mag. Anne-Lene Bleken, læge Morten Østerballe, overlæge Peder Charles & overlæge Anne Braae Olesen Forskerpark Skejby, Center for Medicinsk Uddannelse

 • Originalartikel - resume
  Præoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus

  Læge Morten Hylander Møller, overlæge Bente Mertz Nørgård, biostatistiker Frank Mehnert, overlæge Jørgen Bendix, klinisk oversygeplejerske Ann-Sophie Nielsen, cand.scient.san. Anne Nakano, overlæge Sven Adamsen & afdelingslæge Reimar Wernich Thomsen Herlev Hospital, Anæstesiologisk og Intensiv Afdeling I-104 og Gastroenheden, Svendborg Sygehus, Kompetencecenter Syd, Odense Universitetshospital, Forsknings- og MTV-afdelingen, Århus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling og Gastroenterologisk Afdeling L, Glostrup Hospital, Kirurgisk Afdeling D 57, og Regionshuset Århus, Det Nationale Indikatorprojekt, NIP-sekretariatet

 • Originalartikel - resume
  Flowcytometrisk diagnostik af hereditær sfærocytose

  Læge Caroline H. Riley, bioanalytiker Kirsten Nikolajsen, biokemiker Erik Kjærsgaard, statistiker Tobias Wirenfeldt Klausen, overlæge Torben Mourits-Andersen, overlæge Niels Clausen, overlæge Birgitte Lausen, overlæge Steen Rosthøj & overlæge Henrik Birgens Herlev Hospital, Hæmatologisk Afdeling L, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby, Børneafdelingen, Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Pædiatrisk Klinik II, og Aalborg Sygehus, Børneafdelingen

 • Kasuistik
  Livstruende abscedering af halsglandel tuberculose

  Reservelæge Jens Geelmuyden Fleischer & overlæge Anette Drøhse Kjeldsen Odense Universitetshospital, Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F

 • Fra arkiv
  Fibromyalgi, diagnostik og prævalens

  Seniorforsker Else Marie Bartels, 1. reservelæge Lene Dreyer, klinikchef Søren Jacobsen, reservelæge Anders Jespersen, professor Henning Bliddal & adjungeret professor Bente Danneskiold-Samsøe Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg Hospital, Parker Instituttet, Aalborg Universitet, Center for Sansemotorisk Funktion, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og Rigshospitalet, Reumatologisk Afdeling

 • Akademisk afhandling
  Medication use and risk of revision after primary total hip arthroplasty

  Læge Theis Muncholm Thillemann: FORF.S ADRESSE: Elverdalsvej 129, DK-8270 Højbjerg E-mail: tt@dce.au.dk FORSVARET FINDER STED: den 4. december 2004, kl. 14 00, Auditorium A, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Århus. BEDØMMERE: Torben Bæk Hansen, Søren Friis og Ove Furnes, Norge. VEJLEDERE: Kjeld Søballe, Alma Becic Pedersen og Søren Paaske Johnsen.

 • Akademisk afhandling
  Alfa7-nikotinreceptorens rolle i kognitiv funktion

  Cand.scient. Morten Skøtt Thomsen: FORF.S ADRESSE: Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, Juliane Mariesvej 24, DK-2100 København Ø. E-MAIL: morten.s.thomsen@nru.dk FORSVARET FINDER STED: den 4. december 2009, kl. 14.00, Dam Auditoriet, Panum Instituttet, København. BEDØMMERE: Niels Vrang, Gary Gilmour og lektor David Woldbye. VEJLEDERE: Henrik Hansen, lektor A nders Hay-Schmidt og Jens D. Mikkelsen.

 • Akademisk afhandling
  Postoperative circadian disturbances

  Læge Ismail Gögenur: FORF.S ADRESSE: Engrøjel 42, DK-2670 Greve. E-mail: ig@dadlnet.dk FORSVARET FINDER STED: den 4. december 2009, kl. 14.00, Store Auditorium, Herlev Hospital, Herlev. OPPONENTER: Niels Qvist og Morten Møller.

Debat