Skip to main content

Kvalitets-udvikling

»Kvalitetsudvikling« er resuméer af udvalgte kvalitetsrapporter med fokus på relevans for lægerne, og bringes for at højne den generelle opmærksomhed på indholdet af kvalitetsarbejdet i Danmark. Artikler bragt under »Kvalitetsudvikling« har ikke været i peer review eller i egentlig redaktionel behandling hos Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktion. Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktion har dog udpeget en redaktør, der udvælger hvilke resuméer, der bringes under »Kvalitetsudvikling«, både i Ugeskrift for Læger og på Ugeskriftet.dk.

Seneste Artikler