Skip to main content

10/2007

Mandag, 5. mar. 2007

- (0 sider)

Læs bladet her
10/2007

Leder

Videnskab

 • Kasuistik
  Traumatisk décollement-læsion af thorax og abdomen

  Reservelæge Lisbet Tokkesdal Jensen, afdelingslæge Kell Robertsen & overlæge Uffe Steen Landsfeldt Århus Sygehus, Anæstesiologisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling

 • Fra arkiv
  Medfører skiftarbejde øget forekomst af spontan abort, præterm fødsel eller lav fødselsvægt?

  Adjunkt Vivi Schlünssen, overlæge Sven Viskum, overlæge Øyvind Omland & professor Jens Peter Bonde Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Arbejdsmedicinsk Klinik, og Århus Sygehus, Arbejdsmedicinsk Klinik

 • Statusartikel
  Screening for hørenedsættelse blandt nyfødte i Århus Amt

  Læge Troels Reinholdt Møller, medikoingeniør Frank Kjeldsen Jensen, sygeplejerske Anita Ekmann, overlæge Randi Wetke & professor Therese Ovesen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Audiologisk Afdeling, Øre-næse-halskirurgisk Afdeling H

 • Originalartikel - resume
  Anvendelse af antibiotika ved kolorektal kirurgi i Danmark

  1. reservelæge Søren Salomon, overlæge Thøger Gorm Jensen, professor Niels Qvist, overlæge Niels Frimodt-Møller, professor Court Pedersen & 1. reservelæge Hanne Madsen Odense Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling A, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Medicinsk Afdeling C, Statens Serum Institut, Mikrobiologisk Udviklingsafdeling, og Syddansk Universitet, Afdeling for Klinisk Farmakologi

 • Originalartikel - resume
  Behandling af akromegali på Århus Universitetshospital

  Cand.med. Michael Madsen, cand.med. Esben Boll Matthiesen, overlæge Per Løgstrup Poulsen, professor Jørgen Weeke, professor Jens Astrup & overlæge Jens Otto Lunde Jørgensen Århus Universitetshospital, Medicinsk Afdeling M og Neurokirurgisk Afdeling

 • Statusartikel
  Akromegali: nye behandlingsprincipper

  Overlæge Jens Otto Lunde Jørgensen, overlæge Ulla Friis Feldt-Rasmussen, overlæge Marianne Andersen, overlæge Lars Østergård Kristensen, professor Peter Laurberg & professor Jørgen Weeke Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Medicinsk Afdeling M, Rigshospitalet, Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital, Medicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afdeling M, og Aalborg Sygehus, Endokrinologisk Afdeling

 • Fra arkiv
  Medicinsk kombinationsbehandling af akromegali med somatostatinanalog og en væksthormon-receptorantagonist

  Overlæge Jens Otto Lunde Jørgensen, overlæge Ulla Feldt-Rasmussen, 1. reservelæge Jan Frystyk, klinisk assistent Jian-Wen Chen, overlæge Lars Østergård Kristensen, overlæge Claus Hagen & professor Hans Ørskov Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Medicinsk Afdeling M, Rigshospitalet, Endokrinologisk Afdeling, Herlev Hospital, Medicinsk Afdeling, og Odense Universitetshospital, Medicinsk Afdeling M

 • Originalartikel - resume
  En kvalitativ undersøgelse af gravides valg af nakkefoldskanning

  Antropolog Stina Lou, læge Katja Dahl, antropolog Mette Bech Risør, overlæge Lone E. Hvidman, overlæge Sten Grove Thomsen, overlæge Finn Stener Jørgensen, professor Frede Olesen, jordemoder Hanne Kjærgaard & adjungeret lektor Ulrik Kesmodel Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Epidemiologi

 • Statusartikel
  Hepatitis E i Danmark

  Læge Anja Pedersen & overlæge Erik Christensen Bispebjerg Hospital, Intern Medicinsk Klinik I

 • Månedens billede
  Månedens billede

  Turnuslæge Pernille Kure Vandborg Overlæge Morten Jønler Overlæge Lars Lund, e-mail: Dr.LL@dadlnet.dk Regionshospitalet Viborg, Urologisk Afdeling og Organkirurgisk Afdeling K

 • Fra arkiv
  Infertilitet og medfødte misdannelser

  Læge Jin Liang Zhu, adjungeret lektor Olga Basso, læge Carsten Obel, reservelæge Camilla Bille & professor Jørn Olsen Aarhus Universitet, Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhed, Center for Epidemiologisk Grundforskning, National Institutes of Health, Epidemiology Branch, National Institute of Environmental Health Sciences, Department of Health and Human Services, Maryland, USA, Skejby Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling, Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Syddansk Universitet, Center for Forebyggelse af Medfødte Misdannelser, og UCLA, School of Public Health, Department of Epidemiology

 • Akademisk afhandling
  Studies of a T-Lymphocyte cell-line in the treatment of patients with metastatic melanoma: clinical and immunologic response

  Læge Lone Duval: Forf.s. adresse: Kildegården 8, st. tv., DK-8000 Århus C. E-mail: duval@as.aaa.dk. Forsvaret finder sted fredag, den 9. marts 2007, kl. 14.00, Medicinsk auditorium, Århus Sygehus, bygning 3, 3. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Århus. Bedømmere: Inge Marie Svane, Poul Geertsen og Stephen Hamilton Dutoit. Vejleder: Hans von der Maase.

Debat