Skip to main content

Urologiske sygdomme

Det er vigtigt at få sat fokus på urologien fra både politisk hold og Sundhedsstyrelsens side, så der skabes bedre rammer for det urologiske speciale med især rekruttering, uddannelse og produktion. Der er behov for at få en handleplan på området, idet urologien bør have et markant løft, således at sundhedsvæsenet specielt til den kommende ældre befolkning kan tilbyde ordentlig og tidssvarende udredning og behandling.

cover
3. apr. 2023
12 min.