Skip to main content

20/2007

Mandag, 14. maj 2007

1861 - 1968 (107 sider)

Læs bladet her
20/2007

Leder

Videnskab

 • Fra arkiv
  Prostatacancer - forekomst og risikofaktorer Afdelingslæge Klaus Brasso Rigshospitalet, Urologisk Afdeling D, Abdominalcenteret, og Københavns Amts Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
 • Statusartikel
  Screening for prostatacancer - hvad siger evidensen? Overlæge Michael Borre & overlæge Peter Iversen Århus Universitetshospital, Skejby, Urinvejskirurgisk Afdeling K, og Rigshospitalet, Urologisk Afdeling D
 • Statusartikel
  Diagnose, udredning og opfølgning af patienter med prostatacancer Overlæge Morten Jønler & overlæge Knud Venborg Pedersen Regionshospitalet Viborg, Organkirurgisk Afdeling, Urologisk Afsnit, og Århus Universitetshospital, Skejby, Urinvejskirurgisk Afdeling K
 • Statusartikel
  Behandling af lokaliseret prostatacancer Overlæge Henrik Jakobsen, professor Peter Iversen, overlæge Kári J. Mikines, overlæge Nis Nørgaard & overlæge Morten Høyer Herlev Hospital, Urologisk Afdeling H, Rigshospitalet, Urologisk Afdeling D, og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling
 • Statusartikel
  Behandling af hormonrefraktær metastatisk prostatacancer Overlæge Lisa Sengeløv, overlæge Ole Peter Klarskov & læge Stellan Karlsson Herlev Hospital, Onkologisk Afdeling og Urologisk Afdeling, og Århus Universitetshospital, Skejby, Urologisk Afdeling
 • Statusartikel
  Stigende prostataspecifikt antigen efter intenderet kurativ behandling Overlæge Henrik Jakobsen & overlæge Knud Venborg Pedersen Herlev Hospital, Urologisk Afdeling, og Skejby Sygehus, Urinvejskirurgisk Afdeling
 • Statusartikel
  Prostatitis - pelvic pain syndrome Overlæge Erik Højkjær Larsen & overlæge Cai Frimodt-Møller Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Urologisk Afdeling, og Erichsen's Privathospital
 • Statusartikel
  Udredning af mænd med nedre urinvejssymptomer i almen praksis og på sygehuset Afdelingslæge Bettina Nørby & overlæge Torben Dørflinger Fredericia og Kolding Sygehuse, Urologisk Afdeling, og Aalborg Sygehus Nord, Urologisk Afdeling
 • Statusartikel
  Medicinsk behandling af vandladningsproblemer hos mænd Ledende overlæge Jens Thorup Andersen, professor Jørgen Nordling & professor Steen Walter Roskilde Sygehus, Urologisk Afdeling D, Herlev Hospital, Urologisk Afdeling H, og Odense Universitetshospital, Urologisk afdeling L
 • Statusartikel
  Kirurgisk behandling af forstørret prostata Overlæge Torben Dørflinger, overlæge Cai Frimodt-Møller & overlæge Jesper Schou Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Urologisk Afdeling, Erichsen's Privathospital og Privathospitalet Hamlet
 • Originalartikel - resume
  Kirurgisk behandling af benign prostatahyperplasi i Danmark 1993-2003 Afdelingslæge Bettina Nørby & overlæge Kurt Krøyer Nielsen Fredericia og Kolding Sygehuse, Urologisk Afdeling, og Frederiksberg Hospital, Urologisk Klinik
 • Statusartikel
  Inkontinens efter prostatektomi Overlæge Jørgen Kirkeby & professor Jørgen Nordling Århus Universitetshospital, Skejby, Urologisk Afdeling, og Herlev Hospital, Urologisk Afdeling
 • Originalartikel - resume
  Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer Cand.scient.san. Marianne Thygesen, MTV-forsker Hindrik Vondeling, sundhedstjenesteforsker Karla Douw, overlæge Morten Jønler, overlæge Knud Venborg Pedersen & overlæge Søren Mommsen Syddansk Universitet, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og Suppleringsuddannelse og Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Regionshospitalet Viborg, Organkirurgisk Afdeling, Urologisk Afsnit, Århus Universitetshospital, Skejby, Urinvejskirurgisk Afdeling K, og Middelfart Sygehus, Organkirurgisk Afdeling K
 • Månedens billede
  Månedens billede Overlæge Morten Jønler, jonler@dadlnet.dk Overlæge Lars Lund Regionshospitalet Viborg, Organkirurgisk Afdeling, Urologisk Afsnit
 • Originalartikel - resume
  Radikal prostatektomi for lokaliseret prostatacancer udført i center-satellit-samarbejde - kan man det? Overlæge Morten Jønler, overlæge Jørgen K. Johansen, overlæge Lars Lund, overlæge Knud V. Pedersen & overlæge Peder H. Graversen Regionshospitalet Viborg, Urologisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, Urinvejskirurgisk Afdeling, og Århus Universitetshospital, Skejby, Urinvejskirurgisk Afdeling K
 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler
 • Akademisk afhandling
  TIMP-1 som tumormarkør ved colorectal cancer Læge Mads N. Holten-Andersen: Forf.s adresse: Barneavdelingen, Sykehuset Innlandet Lillehammer, Anders Sandviksgate, 2619 Lillehammer, Norge. E-mail: mholten@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 15. juni 2007 kl. 14.00 i Haderup Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, København. Opponenter: Bengt Glimelius, Sverige, Niels Qvist og Jens Fr. Rehfeld. Vejleder: Flemming Stadil.
 • Akademisk afhandling
  Clinical applications of RQ-PCR in leukemia Læge Jesper Stentoft: Forf.s adresse: Hæmatologisk Afdeling R, Århus Universitetshospital, Tage-Hansensgade, DK-8000 Århus C. E-mail: j_s@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 9. juni 2007, kl. 14.00, Auditorium 1, Århus Sygehus Tage-Hansensgade, Indgang 4A. Bedømmere: Privat Dozent Susanne Schnittger, Tyskland, Hans Carl Hasselbalch og Torben Palshof. Vejleder: Peter Hokland.
 • Akademisk afhandling
  Hyppig genetisk variation i zinc finger protein 202 MSc Maria Charlotte Aslaug Stene: Forf.s adresse: Klinisk Biokemisk Afdeling, KB3011, Sektion for Molekylærgenetisk Diagnostik, 4111, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: mstene@rh.regionh.dk Forsvaret finder sted den 29. maj 2007 kl. 13.00, Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København. Bedømmere: Jan Skov Jensen, Lise Bathum og Henrik Kjærulf Jensen. Vejleder: Anne Tybjærg Hansen.

Debat