Skip to main content

34/2010

Mandag, 23. aug. 2010

2261 - 2336 (75 sider)

34/2010

Videnskab

 • Medicinsk Nyhed
  Medicinske nyheder

  redigeret af Læge Christina E. Høi-Hansen, chh@dadlnet.dk

 • Originalartikel - resume
  Laparoskopiassisteret ileocøkal resektion ved Crohns sygdom

  Reservelæge Stig Borbjerg Laursen, klinikchef Torben Knudsen & overlæge Peiman Poornoroozy Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Kirurgisk og Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling 263

 • Statusartikel
  Laparoskopisk eller åben subtotal kolektomi ved inflammatorisk tarmsygdom

  1. reservelæge Lars Joachim Lindberg, professor Jacob Rosenberg & reservelæge Michael Patrick Achiam Helsingør Hospital, Kirurgisk Klinik, og Herlev Hospital, Gastroenheden, Kirurgisk Sektion

 • Originalartikel - resume
  Langvarigt forbrug af milde analgetika

  Forsker Marie Hargreave, forsker Ann Nielsen, forsker Christian Munk & professor Susanne K. Kjær Kræftens Bekæmpelse, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Afdeling for Virus, Hormoner og Kræft, og Rigshospitalet, Afdeling for Obstetrik og Gynækologi, Københavns Universitet

 • Kasuistik
  Cancer mammae med metastase til colon

  Reservelæge Sanne Shiroma Harsløf, overlæge Lars Maagaard Andersen, overlæge Ute Hoyer & overlæge Jens Johannes Christiansen Regionshospitalet Randers, Kirurgisk Afdeling K

 • Kasuistik
  Influenza A H1N1v-pneumoni behandlet med ekstrakorporal membranoxygenering

  Overlæge Reinhold Jensen, overlæge Inge Krogh Severinsen, overlæge Kim Terp, reservelæge Yuliya Boyko, overlæge Lars P Nielsen & overlæge Merete Storgaard Århus Universitetshospital, Skejby, Anæstesiologisk og Intensiv Afdeling

 • Kasuistik
  Akut etmoiditis kan medføre blindhed

  Reservelæge Mikkel Christian Alanin Næstved Hospital, Øre-næse-halskirurgisk Afdeling

 • Månedens billede
  Månedens billede

  Stud.med. Negar P.H. Kiadeh E-mail: nkiadeh@yahoo.dk Overlæge Vineet Prakash Overlæge Victor Vishwanath Iyer Overlæge Rune Vincents Fisker Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus Syd, Nuklearmedicinsk Afdeling

 • Statusartikel
  Bestemmelse af lette kæder i serum

  Læge Charlotte Toftmann Hansen, bioanalytiker Lars Nielsen, overlæge Anna-Marie Münster & overlæge Niels Abildgaard Esbjerg Sygehus, Hæmatologisk Afsnit og Klinisk Biokemisk Afdeling, og Odense Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling

 • Originalartikel - resume
  Gode resultater ved operation for øvre øsofagus-cancer

  Rikke Søjborg Wallentin 1 , Hanne Birke Sørensen 1 , Troels Bundgaard 2 , Einar Pahle 3 , Marianne Nordsmark 4 & Hans Pilegaard 5 1) Plastikkirurgisk Afde-ling, Århus Universitetshospital, 2) Øre-næse-hals-afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, 3) Kirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, 4) Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og 5) Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby

 • Originalartikel - resume
  Karakteristika for fire fast track-alloplastikafdelinger i Danmark

  Henrik Husted 1, 6 , Søren Solgaard 2, 6 , Torben B. Hansen 3, 6 , Kjeld Søballe 4, 6 & Henrik Kehlet 5, 6 1) Alloplastiksektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital, 2) Alloplastiksektionen, Hørsholm Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hillerød Hospital, 3) Alloplastiksektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, 4) Alloplastiksektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, 5) Afsnit for kirurgisk patofysiologi, Rigshospitalet, og 6) Lundbeckfond Center - Fast Track hofte- og knækirurgi

 • Originalartikel - resume
  Sammenligning af turnus med klinisk basisuddannelse

  Niels Kristian Kjær 1, 2 , Dorte Qvesel 3 & Troels Kodal 1, 4 1) Postgraduat Medicinsk Uddannelse, Medicinsk Fakultet, Syddansk Universitet, 2) almen praksis, Sønderborg, 3) Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark, og 4) Sydvestjysk Sygehus

 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler

  Lægemiddelstyrelsen

 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler

  Lægemiddelstyrelsen

 • Fra arkiv
  Nyt fra EMA - juni/juli 2010

Debat