Skip to main content

40/2007

Mandag, 1. okt. 2007

3343 - 3446 (103 sider)

Læs bladet her
40/2007

Leder

Videnskab

 • Statusartikel
  Interventionel behandling af carotisstenoser - status 2007

  Professor Torben V. Schroeder & overlæge Henrik H. Sillesen Rigshospitalet, Karkirurgisk Klinik RK, Abdominalcentret

 • Statusartikel
  Trombolyse ved iskæmisk apopleksi

  Overlæge Boris Modrau, overlæge Karsten Vestergaard, overlæge Helle K. Iversen, overlæge Anne-Mette F. Homburg, professor Gudrun Boysen & overlæge Grethe Andersen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Neurologisk Afdeling

 • Statusartikel
  Apopleksi - en akut sygdom

  Overlæge Grethe Andersen, professor Jens Astrup & professor Torben V. Schroeder Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital, Neurokirurgisk Afdeling, og Rigshospitalet, Karkirurgisk Klinik RK, Abdominalcentret

 • Statusartikel
  Intracerebral hæmoragi

  Overlæge Grethe Andersen, overlæge Per Meden, specialeansvarlig overlæge Karsten Overgaard & ledende overlæge Jannick Brennum Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Neurologisk Afdeling, Gentofte Hospital, Apopleksiafsnittet , og Glostrup Hospital, Neurokirurgisk Afdeling

 • Statusartikel
  Diagnostik og behandling ved subaraknoidalblødning

  Overlæge Jørgen Nepper-Rasmussen & overlæge, dr.med. Frank B. Gårskjær Odense Universitetshospital, Røntgendiagnostisk Afdeling og Neurokirurgisk Afdeling

 • Statusartikel
  Rehabilitering af patienter med apopleksi

  Neuropsykolog Palle Møller Pedersen & overlæge Tom Skyhøj Olsen Neuropsykologisk Klinik, Hillerød, og Hvidovre Hospital, Apopleksiafsnittet

 • Statusartikel
  Smerter efter apopleksi

  Professor Troels Staehelin Jensen, læge Henriette Klit, forskningsårsstuderende Ninna Schultz Marcussen & læge Nanna Brix Finnerup Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Dansk Smerteforskningscenter

 • Statusartikel
  Hypertension og apopleksi

  Afdelingslæge Hanne Christensen & overlæge Kent Lodberg Christensen Bispebjerg Hospital, Neurologisk Afdeling N, og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Medicinsk-cardiologisk Afdeling A

 • Statusartikel
  Billeddiagnostik af patofysiologien ved akut apopleksi

  Læge Mahmoud Ashkanian, læge Niels Hjort, læge Christine Sølling, overlæge Carsten Gyldensted & overlæge Leif Østergaard Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Neuroradiologisk Forskningsenhed/ Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab og Neuroradiologisk Afdeling

 • Statusartikel
  Antitrombotisk behandling ved iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi

  Specialeansvarlig overlæge Karsten Overgaard, reservelæge Tina Svenstrup Poulsen & ledende overlæge Steen E. Husted Gentofte Hospital, Apopleksifunktionen, Afdeling C, Odense Universitetshospital, Hjertemedicinsk Afdeling B, og Århus Universitetshospital, Medicinsk Kardiologisk Afdeling A

 • Fra arkiv
  Psykosociale langtidsfølger efter apopleksi: en populationsbaseret undersøgelse

  Lektor Tom W. Teasdale & forskningskonsulent Aase W. Engberg Københavns Universitet, Institut for Psykologi, og Hvidovre Hospital, Afdeling for Neurorehabilitering

 • Statusartikel
  Kardioembolisk apopleksi

  Overlæge Henrik Egeblad & overlæge Bo Traberg Kristensen Århus Universitetshospital, Skejby, Kardiologisk Afdeling B, og Århus Universitetshospital, Aalborg, Neurologisk Afdeling

 • Statusartikel
  Sekundær profylakse efter apopleksi - livsstilsfaktorer

  1. reservelæge Thomas Clement Truelsen & forskningsoverlæge Søren Paaske Johnsen Nordsjællands Hospital, Hillerød, Neurologisk Afdeling, og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Klinisk Epidemiologisk Afdeling

 • Statusartikel
  Alkohol og livsstilssygdomme

  Adj. professor Kjeld Hermansen, videnskabelig medarbejder Karina Jørgensen, professor Erik Berg Schmidt, afdelingsleder Anne Tjønneland, forsker Janne Schurmann Tolstrup & forskningsprofessor Morten N. Grønbæk Motions- og Ernæringsrådet, Søborg

 • Akademisk afhandling
  Functional and structural MRI in optic neuritis

  Læge Kirsten Korsholm: Forf.s adresse: Danish Research Centre for Magnetic Resonance, DRCMR, MR- afdeling 340, Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, DK-2650 Hvidovre. E-mail: kirstenk@drcmr.dk Forsvaret finder sted den 4. oktober 2007, kl. 14.00, på MR-afdeling 340, Hvidovre Hospital, Hvidovre. Bedømmere: Michael Larsen, Ian Law og Frederik Barkhof , Holland. Vejledere: Olaf B. Paulson, civilingeniør Torben E. Lund, Jette L. Frederiksen, Henrik K. Mathiesen og Egill Rostrup .

 • Akademisk afhandling
  Morphological biomarkers for aneuploidy and embryo quality

  Cand.scient. Inge Errebo Agerholm: Forf.s adresse: Søkildevej 20, DK- 8740 Brædstrup. E-mail: inge.e.agerholm@horsens.rm.dk Forsvaret fandt sted den 21. september 2007. Bedømmere: Cand.scient. Kersti Lundin, Thue Bryndorf og Erik Ernst . Vejledere: Gert Bruun Petersen, Steen Kølvraa, Dorthe Crüger og cand.scient. Søren Ziebe .

 • Akademisk afhandling
  Chronic ischemic myocardial dysfunction in patients with heart failure

  Afdelingslæge Henrik Wiggers: Forf.s adresse: Rosenvej 24, DK-8240 Risskov. E-mail: henrikwiggers@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 9. november 2007, kl. 14.00, Disputatsauditoriet (auditorium 424), Anatomisk Institut, Aarhus Universitet, Århus. Opponenter: Birger Hesse, Christian Hassager og Kristian Thygesen .

 • Akademisk afhandling
  Genetiske årsager til autosomal dominant hørenedsættelse i 10 familier

  Cand.scient. Kirsten Marie Sanggaard: Forf.s adresse: Glentevej 4, 4. tv., DK-2400 København NV. E-mail: kms@mbg.ku.dk Forsvaret fandt sted den 20. september 2007. Bedømmere: Lars Allan Larsen, Toril Fagerheim og Mikael Petersen , Athen. Vejledere: Lisbeth Tranebjærg og Nanna Dahl Rendtorff. Interesserede kan få et eksemplar af afhandlingen ved henvendelse til kms@imbg.ku.dk eller tranebjaerg@imbg.ku.dk

Debat