Skip to main content

44/2007

Mandag, 29. okt. 2007

3715 - 3814 (99 sider)

Læs bladet her
44/2007

Nyheder

Videnskab

 • Statusartikel
  Organisering og udvikling af den palliative indsats i Danmark

  Overlæge Tove Bahn Vejlgaard, overlæge Per Sjøgren & alment praktiserende læge Roar Maagaard Vejle Sygehus, Palliativt Team, Sct. Maria Hospice Center, Rigshospitalet, Tværfagligt Smertecenter, og Skødstrup Lægepraksis

 • Statusartikel
  Forskning i palliativ indsats

  Overlæge, lektor Mogens Grønvold & overlæge Per Sjøgren Region Hovedstaden, Bispebjerg Hospital, Palliativ Medicinsk Afdeling, Forskningsenheden, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, og Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Tværfagligt Smertecenter

 • Statusartikel
  Palliation i primærsektoren - shared care

  Speciallæge i almen medicin Mette Asbjørn Neergaard, praktiserende læge Birgit Åbom & professor Frede Olesen Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis, og Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis

 • Statusartikel
  Specialiseret palliativ medicin ... hvorfor, hvor og hvordan?

  Overlæge Tove Bahn Vejlgaard & overlæge Lise Pedersen Vejle-Give Sygehus, Palliativt Team Vejle, og Bispebjerg Hospital, Palliativ Medicinsk Afdeling

 • Statusartikel
  Symptomatologi blandt patienter, der modtager palliativ indsats - måling, forekomst og forløb

  Overlæge Mogens Grønvold & afdelingslæge Lene Annette Sand Strömgren Region Hovedstaden, Bispebjerg Hospital, Palliativ Medicinsk Afdeling, Forskningsenheden, Københavns Universitet,Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, og Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Finsen Center, Onkologisk Afdeling

 • Statusartikel
  Symptomlindring - smerter

  Overlæge Lena E. Lundorff & overlæge Niels-Henrik Jensen Regionshospitalet Herning, Palliativt Team, og Herlev Hospital, Tværfagligt Smertecenter

 • Statusartikel
  Lindring af palliative patienters gastrointestinale symptomer

  Afdelingslæge Janne Bække, overlæge Søren Meisner & afdelingslæge Helle Hvarness Bentsen Odense Universitetshospital, Palliativt Team Fyn, Onkologisk Afdeling R, Bispebjerg Hospital, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling K, og Rigshospitalet, Urologisk Klinik D

 • Statusartikel
  Symptomlindring ved dyspnø

  Overlæge Bodil Abild Jespersen, fysioterapeut Annemarie Salomonsen & overlæge Torben Riis Rasmussen Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, Det Palliative Team, Onkologisk Afdeling

 • Statusartikel
  Depression hos kræftpatienter - med fokus på kræftpatienter i den palliative fase

  Ledende overlæge Lise Pedersen & overlæge Morten Birket-Smith Bispebjerg Hospital, Palliativ Medicinsk Afdeling og Liaisonpsykiatrisk Enhed

 • Statusartikel
  Behandling af fatigue (patologisk træthed) hos kræftpatienter - med fokus på kræftpatienter i palliativ fase

  Ledende overlæge Lise Pedersen Bispebjerg Hospital, Palliativ Medicinsk Afdeling

 • Statusartikel
  Den døende patient

  Praktiserende læge Ivar Østergaard, overlæge Svend S. Ottesen & overlæge Anette Damkier Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Almen Medicin

 • Statusartikel
  Palliativ indsats over for ikkemaligne tilstande

  Overlæge Marianne Metz Mørch & overlæge Anni Nymann Davidson Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Geriatrisk Afdeling, og Viborg Sygehus, Palliativ Funktion

 • Statusartikel
  Knoglemetastaser

  Overlæge Anders Bonde Jensen, overlæge Claus Kamby, overlæge Bjarne Hansen & overlæge Johnny Keller Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling, og Herlev Hospital, Onkologisk Afdeling

 • Statusartikel
  Social palliation

  Læge Holger Rasmussen & socialrådgiver Lisbeth Langkilde Palliativt Team Fyn

Debat