Skip to main content

8/2009

Mandag, 16. feb. 2009

569 - 660 (91 sider)

Læs bladet her
8/2009

Nyheder

Videnskab

 • Originalartikel - resume
  Insufficient blodtrykskontrol efter koronar revaskularisering

  Læge Natasha Roseva-Nielsen, ph.d. Kjeld Kristensen, læge Ulrik Talleruphuus & dr.med. Tage Lysbo Svendsen Holbæk Sygehus, Hjertemedicinsk og Klinisk Fysiologisk Afdeling

 • Kasuistik
  Komplikation til unødig arteriepunktur

  Reservelæge Mette Helene Toft, reservelæge Hannah Mollerup & overlæge Kenneth Jensen Bispebjerg Hospital, Anæstesiologisk Afdeling

 • Statusartikel
  Heparininduceret trombocytopeni

  Reservelæge Christina Christoffersen, professor Stefan Lethagen & afdelingslæge Jens Peter Gøtze Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling og Enhed for Trombose og Hæmostase

 • Statusartikel
  Behandling af heparininduceret immunbetinget trombocytopeni med argatroban

  Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen & professor Lars Heslet Rigshospitalet, Finsencentret, Hæmatologisk Klinik 4 og Abdominalcentret, Intensiv Terapiklinik

 • Originalartikel - resume
  Graviditet efter Mustards operation for transpositio vasorum

  Læge Marie Pank, læge Signe Holm Larsen, overlæge Keld Sørensen & professor Vibeke Hjortdal Århus Universitetshospital, Skejby, Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling T og Hjertemedicinsk Afdeling B

 • Statusartikel
  Synstab, hørenedsættelse og kognitiv dysfunktion - Susacs syndrom?

  Afdelingslæge Marianne Wegener, professor Morten la Cour & professor Dan Milea Glostrup Hospital, Øjenafdelingen

 • Statusartikel
  Kirurgisk behandling af type 2-diabetes

  Reservelæge Stine Chabert Olesen, overlæge Dorte Lindqvist Hansen, overlæge Thomas Almdal, professor Flemming Bendtsen, overlæge Inge Nordgaard, overlæge Lisbeth Edvardsen Hvolris, professor Jens J. Holst, overlæge Lars Naver & professor Sten Madsbad Hvidovre Hospital, Endokrinologisk, Gastromedicinsk og Gastrokirurgisk Afdeling, og Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Biomedicinsk Institut

 • Originalartikel - resume
  Evaluering af en enstrenget elektronisk patientjournal

  Udviklingssygeplejerske Betty Nørgaard, forskningsleder Jette Ammentorp, oversygeplejerske Edel Kirketerp & ledende overlæge Poul-Erik Kofoed Fredericia og Kolding Sygehuse, Pædiatrisk Afdeling

 • Statusartikel
  Psykologisk krisebehandling

  Cand.psych. Mikkel Arendt & professor Raben Rosenberg Århus Universitetshospital, Center for Psykiatrisk Forskning

 • Kasuistik
  Intrauterin graviditet efter Cavatermbehandling

  Læge Ali Shokouh-Amiri & overlæge Niels Kjaergaard Sygehus Vendsyssel, Gynækologi & Obstetrik

 • Originalartikel - resume
  Patienters vurdering af medicinpakningernes indlægssedler

  Stud.med. Anna Horwitz, overlæge Lene Reuther & overlæge Stig Ejdrup Andersen Bispebjerg Hospital, Klinisk Farmakologisk Enhed

 • Kasuistik
  Uterusruptur hos en førstegangsgravid i 31. uge

  Reservelæge Aiste Ozeraityte, overlæge Finn Lauszus & overlæge Heidi Christensen Regionshospitalet Herning, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling

 • Månedens billede
  Månedens billede

  Afdelingslæge Marianne Kiszka-Kanowitz Hvidovre Hospital, Gastroenheden E-mail: Marianne.Kiszka-Kanowitz@hvh.regionh.dk Overlæge Jørgen Skov Jensen Statens Serum Institut, Afdeling for Bakteriologi, Mykologi og Parasitologi

 • Akademisk afhandling
  Pregnant women with epilepsy

  Læge Dorte Kjær: Forf.s adresse: Epidemiologisk Afdeling, Institut for Folkesundhed, Bartholin Allé 2, Bygning 1260, Aarhus Universitet, 8000 Århus. E-mail: dkkj@soci.au.dk Forsvaret fandt sted fredag den 6. februar, 2009. Bedømmere: Torbjörn Tomson, Sverige, Helle Kieler, Sverige, og Mette Nørgaard. Vejledere: Jørn Olsen, Jakob Christensen, Mogens Vestergaard og Henrik Toft Sørense.

 • Akademisk afhandling
  Adherence in dermatology

  Læge Andreas Storm: Forf.s adresse: Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, DK-2400 København NV. E-mail: astorm@dadlnet.dk. Forsvaret finder sted den 27. februar 2009, kl. 14.00, Rødt Auditorium, Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Bedømmere: Henrik Enghusen Poulsen, Niels Veien og Karin Kjellgren, Sverige. Vejledere: Jørgen Serup, Stig Ejdrup Andersen og Eva Benfeldt.

 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler

  Lægemiddelstyrelsen

Debat