Skip to main content

17/2022

Mandag, 5. sep. 2022

1549 - 1640 (91 sider)

17/2022

Leder

Videnskab

Debat

 • Panelet
  Hvor meget psykisk lidelse kan I udholde?

  Jeanett Bauer, psykiater, stabslæge

 • Kronik
  Hvordan kan vi få et robust hospitalsvæsen tilbage?

  Benedicte Dahlerup, speciallæge i neurokirurgi, pensioneret overlæge. E-mail: bdahlerup@gmail.com

 • Debat
  Kroniske muskulære smertetilstande langs columna

  Professor emeritus, dr.med. speciallæge i neurokirurgi Jens Astrup, E-mail: astrup1943@gmail.com & Professor emeritus, dr.med., speciallæge i arbejdsmedicin Finn Gyntelberg. INTERESSEKONFLIKTER. ingen.

 • Kronik
  Læge, kend din teknologi

  Milan Mohammad, medicinstuderende, Københavns Universitet, Andreas Pihl, læge, medical and scientific affairs lead, Roche Diagnostics Denmark, Johan Bundgaard, læge, Henning Langberg, professor, innovationschef Rigshospitalet

 • Debat
  »Tryghedskassen« har ikke længere opbakning fra faglige miljøer

  På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Palliativ Medicin (DSPaM): Mette Asbjørn Neergaard, klinisk professor i palliativ medicin, overlæge, ph.d., speciallæge i almen medicin, specialist i palliativ medicin, Enhed for Lindrende Behandling, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Kristoffer Marsaa, overlæge, speciallæge i lungemedicin, specialist i palliativ medicin, Arresødal Hospice. Anette Hygumm, formand for DSPaMm overlægem speciallæge i medicinsk gastroenterologim specialist i palliativ medicin, Afsnit for Lindrende Behandling, Sygehus Lillebælt & På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM): Anna Weibull, speciallæge i almen medicin, diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007, DSAM’s arbejdsgruppe Palliation. Thomas Gorlen, speciallæge i almen medicin, diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2011, DSAM’s interessegruppe for plejehjemsmedicin, Lægerne Randersgade København. Bolette Friderichsen, formand for DSAM, speciallæge i almen medicin, Familielægerne i Hobro.