Skip to main content

7/2007

Mandag, 12. feb. 2007

561 - 652 (91 sider)

Læs bladet her
7/2007

Videnskab

 • Kasuistik
  Rabdomyosarkom i urogenitalregionen hos et barn

  Reservelæge Olga Nikitina & overlæge Karen Andersen Tilma Sygehus Vendsyssel, Hjørring, Pædiatrisk Afdeling

 • Kasuistik
  Molekylærbiologisk metodik anvendt til påvisning af colonrelateret Streptococcus bovis-endokarditis

  1. reservelæge Susanne Dam Nielsen, overlæge Jens Jørgen E. Christensen, 1. reservelæge Anker Lærkeborg, professor Stig Haunsø & overlæge Jenny Dahl Knudsen Hvidovre Hospital, Infektionsmedicinsk Afdeling og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Statens Serum Institut, Afdeling for Bakteriologi, Mykologi og Parasitologi, Slagelse Sygehus, Medicinsk Kardiologisk Afdeling, og Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik B, Hjertecenteret

 • Kasuistik
  Knæsmerter - lokaliseret pigmenteret villonodulær synovitis

  Reservelæge Anton Kristensen Ulstrup Køge Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling

 • Statusartikel
  Radiologisk undersøgelse og endovaskulær behandling af akut øvre gastrointestinal blødning

  Overlæge Poul Erik Andersen Odense Universitetshospital, Radiologisk Afdeling

 • Statusartikel
  Galdesten - ved vi det hele?

  1. reservelæge Alan Patrick Ainsworth Odense Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling A

 • Evidensbaseret medicin
  Bækkenbundstræning til kvinder med urininkontinens

  1. reservelæge Søren Brostrøm & professor Gunnar Lose Glostrup Hospital, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling

 • Fra arkiv
  Anvendelse af rating scales hos voksne patienter med hjernetumorer

  Læge Helle Christiansen & overlæge Michael Kosteljanetz Rigshospitalet, Neurocentret, Neurokirurgisk Afdeling

 • Originalartikel - resume
  Postoperativ urinretention

  Reservelæge Lars Møller Pedersen, reservelæge Teit Mantoni, reservelæge Margrethe Duch Lynggaard, konstitueret overlæge Birgitte M.B. Schousboe, professor Jes Bruun Lauritzen, overlæge Bente Dyrlund Pedersen & konstitueret overlæge Henrik Løvendahl Jørgensen Bispebjerg Hospital, Anæstesiologisk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling og Klinisk Biokemisk Afdeling

 • Originalartikel - resume
  Åbne og laparoskopiske nefrektomier ved en amtsurologisk afdeling - centralisering?

  Overlæge Lars Lund, overlæge Morten Jønler & overlæge Søren Bisballe Sygehus Viborg, Urologisk Afdeling

 • Originalartikel - resume
  Erfaringer med laparoskopisk donornefrektomi på Herlev Hospital

  Reservelæge Lene Boesby, overlæge Bjarne Kromann-Andersen, overlæge Bjørn Edwin & overlæge Jesper Melchior Hansen Herlev Hospital, Kirurgisk Urologisk Afdeling og Nefrologisk Afdeling, og Rikshospitalet i Oslo, Intervensionssentret

 • Statusartikel
  Allergologi i Danmark 2006

  Afdelingslæge Lone Winther, klinikchef Carsten Bindslev-Jensen, praksiskoordinator Per Grinsted, overlæge Susanne Halken, 1. reservelæge Tine K. Hansen, afdelingslæge Kirsten Skamstrup Hansen, overlæge Sven Johansen, overlæge Lars Peter Nielsen, overlæge Peter Paludan Plaschke, overlæge David L. Sherson, adjunkt Vivi Schlünssen, speciallæge i almen medicin Frederik M. Zeuthen & speciallæge i oto-rhino-laryngologi Steffen T. Ørntoft Repræsentanter i Allergi Netværk udpeget af nedenstående videnskabelige selskaber: Dansk Selskab for Allergologi, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Arbejds og Miljømedicin, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Hals Kirurgi og Dansk Oftalmologisk Selskab

 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler
 • Akademisk afhandling
  Long-lasting symptoms and signs after third molar surgery

  Læge Gitte Irene Juhl: Forf.s adresse: Herlev Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital, Herlev Ringgade 75, DK-2730 Herlev. E-mail: gij@akhphd.au.dk Forsvaret fandt sted den 9. februar 2007. Bedømmere: Søren H. Sindrup, dr.odont. Flemming Isidor og overtandlæge Søren Schou. Vejledere: Troels Staehelin Jensen og dr.odont. Peter Svensson.

 • Akademisk afhandling
  Proteomics based assessment of proteins in the cerebrospinal fluid

  Cand.pharm. Anja Hviid Simonsen: Forf.s adresse: Bio-Rad, Symbion suite 243, Fruebjergvej 3, DK-2100 København Ø. E-mail: anja_simonsen@bio-rad.com Forsvaret finder sted den 23. februar 2007, kl. 14.00, Auditorium B, Teilum-bygningen, Frederik V's Vej 11, København. Bedømmere: Per Soelberg Sørensen, Niels Heegaard og Bengt Winblad, Sverige. Vejleder: Gunhild Waldemar .

 • Akademisk afhandling
  Aldosterone action and mineralocorticoid receptor function in the distal tubule and collecting duct

  Læge Jakob Nielsen: Forf.s adresse: Vand og Salt Centeret, Anatomisk Institut, Wilhelm Meyers Allé, Bygning 1-234, Aarhus Universitet, DK-8000 Århus C. E-mail: jni@ana.au.dk Forsvaret finder sted den 19. februar 2007, kl. 14.00, Lille Anatomisk Auditorium, Bygning 1-231, Aarhus Universitet, Århus. Bedømmere: Jens Chr. Djurhuus, Bernard Rossier, Schweiz, og David Marples, Storbritannien . Vejledere: Søren Nielsen, Jørgen Frøkiær, Jeppe Prætorius og Mark A. Knepper, USA.

Debat