Skip to main content

26-32/2007

Mandag, 25. jun. 2007

2485 - 2588 (103 sider)

Læs bladet her
26-32/2007

Leder

Nyheder

Videnskab

 • Klinisk procedure
  Ventrikelaspiration Overlæge Anders Gadegaard Jensen Odense Universitetshospital, Anæstesiologisk-intensiv Afdeling
 • Originalartikel - resume
  Alment praktiserende lægers jobtilfredshed Læge Anders Brøndt, seniorforsker Peter Vedsted & professor Frede Olesen Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus
 • Fra arkiv
  Enhanced external counterpulsation Overlæge Ole May Herning Sygehus, Medicinsk Afdeling
 • Evidensbaseret medicin
  Ingen effekt af calciumtilskud på knoglemineraltætheden hos børn Læge Peter Vestergaard & professor Leif Mosekilde Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C
 • Månedens billede
  Månedens billede Læge Charlotte Krogh Rask, e-mail: charlotte.rask@ouh.fyns-amt.dk Odense Universitetshospital, Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Kasuistik
  Organdonation fra en patient med misbrugsproblematik Afdelingslæge Mette Østergaard & overlæge Karen-Lise Kobberø Welling Rigshospitalet, Neurocentret, Neuroanæstesiologisk Klinik, Neuro Intensiv Afsnit 2093
 • Originalartikel - resume
  Social ulighed i sygdomsbyrde Seniorforsker Henrik Brønnum-Hansen Statens Institut for Folkesundhed
 • Statusartikel
  Funktionel magnetisk resonans-billeddannelse og multipel sklerose Klinisk assistent Kirsten Korsholm, 1. reservelæge Henrik Kahr Mathiesen & civilingeniør Torben Ellegaard Lund Hvidovre Hospital, MR-afdelingen
 • Fra arkiv
  Levetiden blandt personer med og uden hiv-infektion i Danmark 1995-2005 1. reservelæge Nicolai Lohse, ph.d.-stipendiat Ann-Brit Eg Hansen, overlæge Gitte Pedersen, overlæge Gitte Kronborg, overlæge Jan Gerstoft, professor Henrik Toft Sørensen, professor Michael Væth & overlæge Niels Obel Odense Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Afdeling
 • Fra arkiv
  Udviklingen i forsætlig vold i Odense 1991-2002 Læge Christian Færgemann, overlæge Jens Martin Lauritsen, overlæge Ole Brink & overlæge Ole Skov Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Syddansk Universitet, Klinisk Institut og Institut for Sundhedstjenesteforskning, og Århus Sygehus, Traumesektoren, Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Kasuistik
  Hæmoragisk Rift Valley Fever Reservelæge Christian Fabiansen & overlæge Søren Thybo Statens Serum Institut, Virologisk Afdeling, og Aalborg Sygehus Syd, Infektionsmedicinsk Afdeling
 • Statusartikel
  Registrering af kliniske forsøg: et tilbageblik og et kig fremad The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) ICMJE-gruppen består af: Christine Laine , senior deputy editor, Annals of Internal Medicine; Richard Horton, editor, The Lancet ; Catherine De Angelis, editor-in-chief, JAMA, Journal of the American Medical Association; Jeffrey M. Drazen, editor-in-chief, New England Journal of Medicine; Frank A. Frizelle, editor-in-chief, The New Zealand Medical Journal; Fiona Godlee, editor-in-chief, BMJ; Charlotte Haug, editor-in-chief, Tidsskrift for Den norske lægeforening; Paul C. Hébert, editor-in-chief, Canadian Medical Association Journal ; Sheldon Kotzin, executive editor, MEDLINE, National Library of Medicine; Ana Marusic, editor, Croatian Medical Journal; Peush Sahni, past president, World Association of Medical Editors; Torben V. Schroeder, editor, Ugeskrift for Læger; Harold C. Sox, editor, Annals of Internal Medicine ; Martin B. van Der Weyden, editor, The Medical Journal of Australia; Freek W.A. Verheugt, executive editor, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler
 • Akademisk afhandling
  Electrodiagnostic practice and medical audit in polyneuropathy and amyotrophic lateral sclerosis in Europe Cand.scient. Kirsten Pugdahl: Forf.s adresse: Neurofysiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, DK-8000 Århus C. E-mail: kpugd@as.aaa.dk Forsvaret finder sted den 29. juni 2007, kl. 14.00, Aarhus Universitet, Søauditorium 2, Vennelyst Boulevard 8, Århus. Bedømmere: Christian Krarup, Reimar W. Thomsen og Troels Staehelin Jensen. Vejledere: Anders Fuglsang-Frederiksen, Birger Johnsen, Søren Paaske Johnsen og Johannes Jakobsen.
 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler
 • Akademisk afhandling
  Patientperspektivet i det postmoderne Læge Kjeld Bruun-Jensen: Forf.s adresse: Rynkebyvej 13, DK-5750 Ringe. E-mail: kjeld@bruun-jensen.dk Forsvaret fandt sted den 22. juni 2007. Bedømmere: Lektor, lic.phil. Jørn Hansen, lektor, ph.d. Tine Tjørnhøj-Thomsen og professor, dr.polit. Kristin Margrethe Heggen, Norge. Vejleder: Professor, ph.d. Helle Ploug Hansen .

Debat