Skip to main content

46/2008

Mandag, 10. nov. 2008

3721 - 3820 (99 sider)

Læs bladet her
46/2008

Leder

Nyheder

Videnskab

 • Statusartikel
  Psykose ved affektive lidelser Professor Lars Vedel Kessing Rigshospitalet, Psykiatrisk Center
 • Statusartikel
  Kognitive deficit ved skizofreni og andre psykoser Post-doc Birgitte Fagerlund & professor Birte Y. Glenthøj Bispebjerg Hospital, Børne-ungdomspsykiatrisk Center, og Glostrup Psykiatrisk Center
 • Statusartikel
  Shared care ved behandling af svære sindslidelser Overlæge Anders Christensen & overlæge Bent Nielsen Odense Universitetshospital, Psykiatrisk Afdeling
 • Statusartikel
  Behandling af psykotisk depression Reservelæge Jens Kristoffersen, overlæge Claus Havregaard Sørensen, overlæge Connie Thurøe Nielsen & overlæge Kurt Bjerregaard Stage Syddansk Universitet,Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital, Psykiatrisk afdeling P, og Psykiatricenter Vest, Esbjerg
 • Kasuistik
  Akut psykose efter bupropionoverdosering Reservelæge Maria Bergkvist Hansen, overlæge Kirsten Brændholt Rasmussen & overlæge Vagn Brændholt Sygehus Syd Næstved, Børneafdelingen
 • Statusartikel
  Psykose i barne- og ungdomsalderen Overlæge Anne Katrine Pagsberg, reservelæge Gitte Madsen & professor Niels Bilenberg Region Hovedstadens Psykiatri, Bispebjerg Hospital, Børne-ungdomspsykiatrisk Center, og Odense Universitetshospital, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus
 • Statusartikel
  Begrebet psykose Professor Josef Parnas Hvidovre Psykiatriske Center og Københavns Universitet, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning
 • Statusartikel
  Psykoterapi ved skizofreni Overlæge Gertrud Krarup Århus Universitetshospital, Klinik for unge med skizofreni (OPUS)
 • Originalartikel - resume
  Allianceprogrammet: et tværsektorielt patientforløbsprogram for patienter med skizofreni Overlæge Bent Nielsen, afdelingssygeplejerske Anne Sigsgaard, socialfaglig leder Jane Gregersen, afdelingssygeplejerske Bente Meilvang, afdelingssygeplejerske Lene Leth Halldorsson, overlæge Anders Christensen, forstander Else Kirk & forstander Vagn Hansen Odense Universitetshospital, Psykiatrisk Afdeling, Odense Kommune, Socialpsykiatrien, og Region Syddanmark, Socialpsykiatrien
 • Statusartikel
  Psykose og kriminalitet Ledende overlæge Peter Kramp & overlæge Dorte Sestoft Retspsykiatrisk Klinik og Psykiatrisk Center, Frederiksberg Retspsykiatrisk Center, Glostrup
 • Statusartikel
  Faser i psykoselidelser Professor Merete Nordentoft, cand.psych. Mette Bertelsen, cand.psych. Lone Petersen, afdelingslæge Pia Jeppesen & læge Anne Thorup Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk Center
 • Statusartikel
  Psykosociale interventioner ved debuterende psykoser i skizofrenispektret Professor Merete Nordentoft & cand.psych. Mette Bertelsen Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk Center Bispebjerg
 • Statusartikel
  Cannabis og cannabinoidreceptorer - misbrug og psykose Cand.scient.san.publ. Carsten Hjorthøj, professor Merete Nordentoft & klinikchef Anders Fink-Jensen Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk Center, og Rigshospitalet, Psykiatrisk Center
 • Statusartikel
  Neurobiologiske forstyrrelser ved skizofreni Professor Birte Y. Glenthøj, professor Merete Nordentoft & klinikchef Henrik Lublin Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Neuro- og Sansefag, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup, Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, og Psykiatrisk Center Bispebjerg
 • Statusartikel
  Farmakologisk behandling af psykotiske tilstande Klinikchef Anders Fink-Jensen, overlæge John Teilmann Larsen, overlæge Bent Nielsen & centerchef Henrik Lublin Psykiatrien i Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Glostrup, og Odense Universitetshospital, Psykiatrisk Afdeling P
 • Akademisk afhandling
  Production and high-throughput analysis of MHC and MHC-like molecules Civilingeniør Sune Frederik Lamdahl Justesen: Forf.s adresse: Valdemarsgade 49a 1.tv, DK-1665 København V. E-mail: s.justesen@immi.ku.dk Forsvaret finder sted den 17. november 2008, kl. 14.00, Haderup Auditoriet, Bygning 20, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N. Bedømmere: cand.scient. Lars P. Ryder, Ludwig M. Sollid , Norge, og cand.scient. Jan Pravsgaard Christensen. Vejleder: Søren Buus.
 • Akademisk afhandling
  Clinical, immunological and biological parameters in renal cell carcinoma Læge Hanne Krogh Jensen: Forf.s adresse: Onkologisk Afdeling D, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: hkrje@as.aaa.dk Forsvaret fandt sted fredag d. 7. november 2008, kl. 14. Bedømmere: Michael Borre, Inge Marie Svane og Thomas Horn. Vejledere: Marianne Nordsmark, Frede Donskov og Hans von der Maase.
 • Akademisk afhandling
  Friluftsliv i Danmark Lektor Søren Andkjær: Forf.s adresse: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. E-mail: sandkjaer@health.sdu.dk Forsvaret fandt sted den 31. oktober 2008. Bedømmere: Professor Klas Sandell, Sverige, førsteamanuensis Kirsti Pedersen Gurholt, Norge, professor Helle Johannessen. Vejledere: Lektor Per Jørgensen, lektor Henning Eichberg og lektor Erik Mygind.
 • Akademisk afhandling
  Epidemiology of heart failure and clinical application of natriuretic peptide testing in primary care Læge Olav Wendelboe Nielsen: Forf.s adresse: Kardiologisk Afdeling Y, Bispebjerg Hospital, DK-2400 København NV. E-mail: own@dadlnet.dk. Forsvaret finder sted den 21. november 2008, kl. 14.00, Auditorium L, Indgang 60, Bispebjerg Hospital. Opponenter: Jens Kastrup og Torsten Toftegård Nielsen.
 • Statusartikel
  Submikroskopiske kromosomanomalier som årsag til skizofreni Forskningsassistent Thomas Hansen, forskningsassistent Andrés Ingason & forskningschef Thomas Werge Psykiatrisk Center Sct. Hans, Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri
 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler Lægemiddelstyrelsen

Debat