Skip to main content

46/2007

Mandag, 12. nov. 2007

3917 - 4020 (103 sider)

Læs bladet her
46/2007

Nyheder

Videnskab

 • Fra arkiv
  Seksuelle dysfunktioner hos mænd, der er behandlet for testikelkræft

  Læge Susanne Rosendal, overlæge Ellids Kristensen & 1. reservelæge Annamaria G.E. Giraldi Rigshospitalet, Psykiatrisk Klinik, afsnit 7421 og Sexologisk Klinik, Sexologisk Forskningsenhed, Afsnit 7422

 • Kasuistik
  Sinus caroticus-syndrom diagnosticeret efter 43 år

  Reservelæge Hanne Primdahl & afdelingslæge Lars Frost Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, Medicinsk-kardiologisk Afdeling

 • Kasuistik
  Coiling af a. hepatica communis ved livstruende blødning hos en patient med ikkeresektabel pancreascancer

  1. reservelæge Vania G. Helbo Jensen & overlæge Michael Bau Mortensen Odense Universitetshospital, Røntgendiagnostisk Afdeling og Kirurgisk Afdeling A

 • Originalartikel - resume
  Betydningen af fysisk aktivitet og body mass index for tilfredshed med kropsbygningen

  Cand.scient.san. Anette Bendixen, professor Thorkild I.A. Sørensen, overlæge Kirsten Hørder, overlæge Anders J. Svendsen, professor Charlotte Leboeuf-Yde, afdelingslæge Ida E. Steffensen & lektor Kirsten Ohm Kyvik Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Epidemiologi, Det Danske Tvillingregister, Københavns Universitetshospital, Institut for Sygdomsforebyggelse, Center for Sundhed og Samfund, Odense Universitetshospital, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Center for Spiseforstyrrelser, Sygehus Fyn Ringe, Rygcenter Fyn, Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, og Gentofte Hospital, Lungemedicinsk afdeling Y

 • Evidensbaseret medicin
  Kemoterapi og strålebehandling til patienter med ikkeresektabel pancreascancer

  Læge Jon Kroll Bjerregaard & overlæge Per Pfeiffer Odense Universitetshospital, Onkologisk Afdeling

 • Originalartikel - resume
  Diabetespatienters forståelse for og vurdering af egen vandrejournal

  Overlæge Kirsten Nørgaard, overlæge Jette Vibe-Petersen, afdelingssygeplejerske Dorrit Røjen & overlæge Jens C. Mølvig Hvidovre Hospital, Endokrinologisk Afdeling og Udviklings- og Uddannelsesafdelingen, Glostrup Hospital, Medicinsk Afdeling M, Bispebjerg Hospital, Intern Medicinsk Klinik I, Endokrinologisk Ambulatorium, og Amager Hospital, Medicinsk Center, Intern Medicinsk Klinik

 • Evidensbaseret medicin
  Lithium versus antidepressiv behandling ved forebyggelse af unipolar depression

  Overlæge Kurt Bjerregaard Stage, stud.med. Jens Kristoffersen & 1. reservelæge Claus Havregaard Sørensen Odense Universitetshospital, Psykiatrisk Afdeling P

 • Statusartikel
  Euforiserende stoffer i trafikken

  Professor Kristian Linnet & lektor Anni Steentoft Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut

 • Originalartikel - resume
  Forekomst af kronisk obstruktiv lungesygdom i København

  Reservelæge Anders Løkke, reservelæge Peder G. Fabricius, professor Jørgen Vestbo, statistiker Jacob Louis Marott & ledende overlæge Peter Lange Hvidovre Hospital, Hjerte-lungemedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Lungemedicinsk Afdeling, South Manchester University Hospital Trust, North West Lung Centre, Manchester, UK, og Bispebjerg Hospital, Østerbroundersøgelsen

 • Fra arkiv
  Quadrivalent vaccine mod humant papillomvirus til forebyggelse af svære celleforandringer på livmoderhalsen

  Professor Susanne Krüger Kjær, overlæge Erik Søgård Andersen, forskningschef Henning Djursing, overlæge Tom Hansen, overlæge Jens Jørgen Jørgensen, overlæge Lisbeth Nilas, professor Bent S. Ottesen, overlæge Lone Keld Petersen, overlæge Steen Grove Thomsen & overlæge Kim Toftager-Larsen Rigshospitalet, Juliane Marie Center, Kræftens Bekæmpelse, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Aalborg Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Frederiksberg Hospital, Innovacentret, Roskilde Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Kolding Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, og Nordsjællands Hospital i Hillerød, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling

 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler

  Lægemiddelstyrelsen

 • Akademisk afhandling
  Sun exposure behaviour among subgroups of the Danish population

  Cand.pharm. Elisabeth Thieden: Forf.s adresse: Dermatologisk Forskningsafdeling D92, Bispebjerg Hospital, DK-2400 København NV. E-mail: et01@bbh.regionh.dk Forsvaret finder sted den 6. december 2007, kl. 13.30, Auditorium 4, Universitetsparken 2, København. Opponenter: Professor Antony Young, England, professor Elsebeth Lynge og Torkil Menné. Afhandlingen kan erhverves ved henvendelse til forfatteren på e-mail.

 • Akademisk afhandling
  Genetic aspects of atrial fibrillation

  Læge Lasse Steen Ravn: Forf.s adresse: Færøvej 26, DK-2800 Lyngby. E-mail: lsravn@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 6. november 2007. Bedømmere: Knut Borch-Jensen, Peter Steen Hansen og Niels Gadsbøll. Vejledere: Jesper Hastrup Svendsen og Gorm Boje Jensen.

 • Akademisk afhandling
  Innate immunity in critical illness - genetic variations and early inflammatory response

  Læge Dorthe Hellemann: Forf.s adresse: Jomsborgvej 13, st. th., DK-2900 Hellerup. E-mail: d.hellemann@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 19. november 2007 kl. 14.30, Store auditorium, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, Herlev. Bedømmere: Niels H. Secher, Else Tønnesen og Tom Eirik Mollnes, Norge. Vejledere: Jan Bonde, Anders Larsson, Peter Garred, Jørn Wetterslev, Bente Klarlund Pedersen og Jens Otto Jarløv .

 • Akademisk afhandling
  Pancreatic beta cell function and gene changes in animal diabetes

  Cand.scient. Iver Nordentoft: Forf.s adresse: Hedevej 16, DK-8680 Ry. E-mail: Iver.Nordentoft@ki.au.dk Forsvaret finder sted den 26. november 2007, kl 13, Auditorium 1, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, Indgang 4A, Århus. Bedømmere: Valdemar Grill, Norge, professor Jens Høiriiis Nielsen og ass. professor Lise Wogensen Bach. Vejleder: Kjeld Hermansen.

 • Akademisk afhandling
  Oocyte maturation - basic and clinical aspects of in vitro maturation (IVM) with special emphasis of the role of FF-MAS

  DVM, ph.d. Christian Grøndahl: Forf.s adresse: Søndersøvej 41, DK-3500 Værløse. E-mail: chgr@novonordisk.com Forsvaret finder sted onsdag den 21. november 2007, kl. 14.00 præcis i Hagedorn Auditorium, Hagedorn Research Institute, Niels Steensen Vej 6,Gentofte. Forsvarsledelse: professor Anders Nyboe-Andersen. Bedømmere: Flemming Skovby, professor Anne Grete Byskov og professor Alex Tsafriri, Israel.

 • Akademisk afhandling
  Biologisk Sikkerhedsberedskab i Danmark

  Læge Kristian Hveysel Bork: Forf.s adresse: Rudegårds Alle 17, DK-2840 Holte. E-mail: k.bork@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 12. december, kl. 13 i Foredragssalen på Statens Serum Institut. Bedømmere: Niels Høiby, Ingegerd Kallings, Sverige, og Karl Ekdahl, Sverige. Vejledere: Kåre Mølbak, civilingeniør Vibeke Halkjær-Knudsen og Erik Deichmann Heegaard.

Debat