Skip to main content

26-32/2008

Mandag, 23. jun. 2008

2293 - 2400 (107 sider)

26-32/2008

Leder

Nyheder

Videnskab

 • Evidensbaseret medicin
  Behandling af pilonidalcyster

  Overlæge Claus Anders Bertelsen Nordsjællands Hospital i Hillerød, Kirurgisk Afdeling K

 • Statusartikel
  Skandinaviske kliniske retningslinjer for præhospital behandling af patienter med svære hovedtraumer

  Overlæge Niels Juul, overlæge Snorre Sollid, 1. reservelæge Terje Sundstrøm, ledende overlæge Carsten Kock-Jensen, overlæge Vagn Eskesen, overlæge Bo-Michael Bellander, professor Knut Wester & professor Bertil RomnerScandinavian Neurotrauma Committee Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Anæstesiafdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge, HF Nevrokirurgisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus HF, Nevrokirurgisk Avdeling og Klinik, og Karolinska Universitetssjukehus Solna, Neurokirurgiska Kliniken

 • Originalartikel - resume
  Endoskopisk assisteret sigmoideostomianlæggelse

  Reservelæge Birger Michael Breum, 1. reservelæge Steen Christian Kofoed, overlæge Jan Skovdal & overlæge Carl Frederik Nagell Hvidovre Hospital, Gastroenheden

 • Statusartikel
  Superficiel tromboflebitis

  Overlæge Hans Kræmmer Nielsen & ledende overlæge Steen Elkjær Husted Regionshospitalet Brædstrup, Medicinsk Afdeling, Trombosecentret, og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Medicinsk-kardiologisk Afdeling

 • Originalartikel - resume
  Bascoms operation for pilonidalcyste

  Overlæge Claus Anders Bertelsen & professor Lars Nannestad Jørgensen Bispebjerg Hospital, Kirurgisk Afdeling K

 • Kasuistik
  Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  Reservelæge Christine S. Lindholt, forskningsoverlæge Jes S. Lindholt & praktiserende speciallæge Jan Lindholt Kirurgisk Klinik Århus og Regionshospitalet Viborg, Forskningssektionen

 • Evidensbaseret medicin
  Psykologisk behandling ved obsessiv kompulsiv tilstand

  Overlæge Jakob Ulrichsen & autoriseret psykolog Michelle Ulrichsen Gentofte Hospital, Psykiatrisk Universitets Klinik, og Ulrichsens Klinik, København K

 • Kasuistik
  Migrerende fremmedlegeme i oropharynx - et sjældent fund

  1. reservelæge Thomas Velser Rigshospitalet, Øre-, næse-, hoved- og halskirurgisk Klinik F

 • Originalartikel - resume
  Ordination af lægemidler i almen praksis

  Lægemiddelkonsulent Kirsten Schæfer, kvalitetsdirektør Lars Onsberg Henriksen, praktiserende læge Anders Munck & praktiserende læge Jens Damsgaard Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling, Almen praksis i Brenderup, Syddansk Universitet, Audit Projekt Odense, og Almen praksis i Hvalsø

 • Kasuistik
  Pseudoaneurisme efter laparoskopisk kolecystektomi: en sjælden, men alvorlig komplikation

  Reservelæge Christine N. Rønne Petersen & 1. reservelæge Ulf Henrik Sigild Helsingør Sygehus, Kirurgisk Enhed, Klinik for Øvre Kirurgi

 • Kasuistik
  Komplet remission efter rituximabbehandling ved refraktær hårcelleleukæmi

  1. reservelæge Irma Petruskevicius, overlæge Anne Bukh, overlæge Henrik Mertz & professor Hans Erik Johnsen Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Hæmatologisk Afdeling

 • Originalartikel - resume
  Omkostningseffektivitet i det danske sundhedsvæsen ved ezetimibe-koadministration med simvastatin

  Professor Hans Keiding, overlæge Per Hildebrandt, Associate Director Evo Alemao & Associate Director Glenn M. Davies Københavns Universitet, Økonomisk Institut, Roskilde Sygehus, Medicinsk Afdeling, Whitehouse Station, NJ, USA, Inc. Worldwide Outcomes Research, Merck & Co, Outcomes Research, og Blue Bell, PA, USA, CBARDS/Health Economics, Merck Research Labs., Scientific Staff

 • Klinisk procedure
  Malariadiagnostik

  Afdelingslæge Jørgen A.L. Kurtzhals & bioanalytiker Grethe Gomme Rigshospitalet, Diagnostisk Center, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, og Københavns Universitet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Center for Medicinsk Parasitologi

 • Månedens billede
  Månedens billede

  Reservelæge Carsten Sauer Mikkelsen E-mail: c.s.mikkelsen@privat.dk Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dermato-venerologisk Afdeling S Overlæge Mette Sommerlund, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Dermatologisk-venerologisk Afdeling S Overlæge Stense Farholt, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

 • Fra arkiv
  Tilskud til lægemidler
 • Akademisk afhandling
  Miljøstoffers potentiale til at påvirke androgen receptor-funktionen in vitro og ex vivo

  Cand.scient. Tanja Krüger: Forf.s adresse: Afdeling for Miljø- & Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet, Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Århus C. E-mail: tk@mil.au.dk Forsvaret fandt sted den 9. juni 2008. Bedømmere: Jens C. Hansen, cand.scient. Christine Nellemann og Olli A. Jänne, Finland. Vejleder: Eva C. Bonefeld-Jørgensen.

 • Akademisk afhandling
  Kønsforskelle i reguleringen af urinproduktionen

  Forskningsassistent Charlotte Graugaard-Jensen: Forf.s adresse: Klinisk Institut, Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, DK-8200 Århus N. E-mail: graugaard@ki.ai.dk Forsvaret fandt sted den 20. juni 2008. Bedømmere: Truls E. Bjerklund Johansen, Bent Ottesen og Søren Schwartz Sørensen. Vejledere: Jens Christian Djurhuus, Gitte M. Hvistendahl og Jørgen Frøkiær.

 • Akademisk afhandling
  Obstetric controversies and neonatal morbidity - a cohort study

  Læge Anne Kirkeby Hansen: Forf.s adresse: Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, DK-8200 Århus N. E-mail: akh@ki.au.dk Forsvaret finder sted den 26. juni 2008, kl. 14.00, Auditorium A, Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, Århus. Bedømmere: Gorm Greisen, Morten Hedegaard og Svend Juul. Vejledere: Tine Brink Henriksen, Niels Uldbjerg og Kirsten Wisborg.

 • Akademisk afhandling
  The role of interferon-lambda in host defence during herpes simplex virus infection

  Læge Nina Ank: Forf.s adresse: Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Bartholinbygningen, Wilh. Meyers Allé, Aarhus Universitet, DK-8000 Århus C. E-mail: na@microbiology.au.dk. Forsvaret fandt sted den 20. juni 2008. Bedømmere: Jens Bukh, Thomas Michiels og Lars Iversen. Vejledere: Søren R. Paludan og Søren C. Mogensen.

 • Akademisk afhandling
  Effects of terlipressin on renal function in patients with cirrhosis and ascites

  Læge Aleksander Krag: Forf.s adresse: Gastroenheden, medicinsk sektion 439, Hvidovre Hospital, Kettegaard Alle 30, DK-2650 Hvidovre. E-mail: Aleksander.krag@hvh.regionh.dk Forsvaret finder sted den 26. juni 2008, kl.14.00, auditorium 3+4, Hvidovre Hospital, Hvidovre. Bedømmere: Helmer Ring-Larsen, Jørgen Frøkiær og Hendrik Vilstrup. Vejledere: Flemming Bendtsen, Søren Møller og Jens H. Henriksen.

Debat