Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. juni 2020

STATUSARTIKLER
Hormonel kontraception, depression og selvmord
Abir Khalil Bchtawi, Bashayir Said Muse Issa, Ella Fabricius Jørgensen et al

Allergisk kontakteksem ved anvendelse af insulinpumper og glukosesensorer hos børn med diabetes
Anne Birgitte Simonsen, Jacob P. Thyssen, Mette Gyldenløve et al

KASUISTIKKER
Første tilfælde af Mycobacterium chimaera-infektion relateret til åben thoraxkirurgi i Danmark
Anja Jørgensen, Kasper Karmark Iversen, Troels Lillebæk et al

Akral iskæmi med multiple mikrotromber og truende gangræn ved COVID-19-infektion
Mathilde Borring Andersen, Marie Louise Lund, Søren Jakobsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. juni 2020 

STATUSARTIKLER
Allergiudredning af børn
Pernille Lindsø & Kim Kristensen

Rationaler for behandling med januskinase 1/2-hæmning af svært syge patienter med COVID-19-pneumoni 
Hans Carl Hasselbalch, Anne Poulsen, Vibe Skov et al

Behandling af rhinophyma med laser og kirurgi
Kaveh Borhani-Khomani, Michael Prangsgaard Møller, Michael Vestergaard Thomsen et al

KASUISTIKKER
Osteoidtosteom og labrumskade i hoften hos en 29-årig kvinde
Jens Kristinsson, Hans Peter Jensen & Firas Mahdi

Radiologisk manifestation ved COVID-19 
Stine Degn & Agnieszka Monika Delekta

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. juni 2020 

STATUSARTIKLER
Effekten af statiner på eksacerbationer og dødelighed ved KOL
Mathias Damkjær, Kjell E.J. Håkansson, Charlotte S. Ulrik et al

Livstruende sygdom og beslutning om forsøg på genoplivning
Mette Asbjørn Neergaard, Dorte Lange Høst, Emma Helledie et al

Venøs tromboembolisk sygdom ved COVID-19
Maja Hellfritzsch, Thomas Kümler, Anette Tarp Hansen et al

KASUISTIK
Keraunoparalyse efter lynskade med forbigående iskæmi og paralyse af en ekstremitet
Kaveh Borhani-Khomani, Mikkel Taudorf, Rikke Holmgaard et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. maj 2020

STATUSARTIKLER
Cerebrospinalvæskens flowdynamik og fasekontrast-MRskanning ved syringomyeli
Thea Overgaard Wichmann, Michael Pedersen, Steffen Ringgaard et al

Coloncancerkirurgi hos højrisikopatienter
Morten F.S. Hartwig & Ismail Gögenur

Myeloproliferativ cancer og kronisk inflammatorisk tarmsygdom
Heidi Hesselø, Marie Bak, Trine Boysen et al

KASUISTIK
Reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom som årsag til akut indsættende hovedpine
Anna Nordlund Kessel, Christian Peter Midtgaard Stenør, Waseem Ahmad et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 18. maj 2020 

STATUSARTIKLER
Isoflavoner som behandlingsmulighed ved østrogenmangel
Max Norman Tandrup Lambert, Sven Tyge Langkjer & Per Bendix Jeppesen

Pigmenterede purpuriske dermatoser
Zahraa Chayed, Kristian Fredløv Mose & Anette Bygum

KASIÙISTIK
Akut dialysekrævende nyresvigt efter massivt indtag af hjemmelavet rabarbergrød
Kirstine Møller Gliese, Nina Løth & Mads Hornum 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. maj 2020

STATUSARTIKLER
Toksisk shock-syndrom
Niklas Schurmann Hansen, Steffen Leth & Lars Toft Nielsen

Øjenkirurgisk simulationstræning
Anna Stage Vergmann, Sarah Bjørn Petersen, Anders Højslet Vestergaard et al

KASUISTIK
Atypisk præsentation af spontant epiduralt hæmatom
Mathias Olaf Thorvaldsen, Sjöfn Þórisdóttir, Henrik Boye Jensen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. maj 2020

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af normaltrykshydrocefalus
Gorm Thorlacius-Ussing, Kristian Steen Frederiksen, Anders Vedel Holst et al

Varicocele testis
Ulla Nordström Joensen, Christian Fuglesang S. Jensen, Majken Højrup Wiborg

KASUISTIK
Serotoninsyndrom kort efter påbegyndelse af lavdosismirtazapinbehandling
Malini Sagar, Mette Lindelof & Magnus Spangsberg Boesen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. april 2020 

STATUSARTIKLER
Mistanke om toksoplasmose under graviditet
Mathilde Ørbæk, Anna Sophie L. Kjær, Henrik V. Nielsen et al 

Integration af specialiseret palliation og onkologi
Jonas Sørensen, Mette Asbjørn Neergaard, Mogens Grønvold et al

KASUISTIK
Kulilteforgiftning og udvikling af forsinket neuropsykiatrisk syndrom hos en 77-årig kvinde
Sahla El Mahdaoui, Christian Stenør, Arkadiusz Weglewski et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. april 2020

STATUSARTIKEL
Ichthyosis vulgaris
Inger Lily Dorf, Uffe Koppelhus & Mette Sommerlund

KASUISTIKKER
Kerioncelsi på vulva hos en 15-årig pige
Henrik F. Lorentzen & Stine Maria Andersen

Rumperet ekstrauterin graviditet ved provokeret medicinsk abort før synlig intrauterin graviditet
Paul Bryde Axelsson, Ellen Christine Leth Løkkegaard & Peter Helm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. april 2020

STATUSARTIKEL
Meralgia paresthetica
Christian Baastrup Søndergaard, Ove Bergdal & Kåre Fugleholm Buch

KASUISTIKKER
Pneumoperikardium og pneumomediastinum som følge af inhalation af lattergas fra en gaspatron
Anders Jørgensen

Spontan blæreruptur med tyndtarmsherniering
Yeliz Erdogan, Mohamed Ebrahim, Majid Hammed Al Taraihi et al

Akut slap parese associeret med enterovirus D68 hos et barn
Ulla Birgitte Hartling, Karen Markussen Linnet, Marianne Kragh Thomsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 6. april 2020

STATUSARTIKLER
Inhalationsanæstetika som sedation af intensivpatienter i respirator
Susanne K. Rysgaard Andersen & Frank Østergaard Hansen

Abdominal ektopisk graviditet
Stine Kretzschmar Nielsen, Charlotte Møller & Marianne Glavind-Kristensen

Infantile spasmer
Marie Préel, Rikke S. Møller, Maria J. Miranda et al

KASUISTIK
Svær dabigatranintoksikation kompliceret af utilstrækkelig reversering ved idarucizumab
Maja Hellfritzsch & Anne-Mette Hvas

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 23. marts 2020

STATUSARTIKLER
Kunstig intelligens til klinisk billeddiagnostik
Claes Nøhr Ladefoged, Flemming Littrup Andersen, & Liselotte Højgaard

Lokalanæstesitorakoskopi ved udredning af recidiverende pleuraeffusion
Søren Helbo Skaarup, Paul Frost Clementsen, Christian B. Laursen et al

Ambulant opfølgning og rehabilitering af dekompenseret levercirrose bør være et tværfagligt samarbejde
Malene Barfod O’Connell, Lise Hobolth, Ane Søgaard Teisner et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 16. marts 2020 

STATUSARTIKLER
Uredelige forfatterskaber eksisterer fortsat og kan ødelægge integriteten af forskningen
Sengül Gülen, Siv Fonnes, Kristoffer Andresen et al

Er ældres sundhed og trivsel virkelig stagneret igennem de sidste ti år?
Kaare Christensen, Ida Kyvsgaard, Anne Illemann Christensen et al

KASUISTIKKER
Loperamid misbrugt for at opnå euforiserende effekt hos en ung kvinde
Signe Fiil, Terese Matthesen Kamronn, Tonny Studsgaard Petersen et al

Asymptomatisk pneumoperikardium hos en ung mand med dagligt forbrug af cannabis
Gorm Mørk Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. marts 2020

STATUSARTIKLER
Anbefalet behandlingstilbud ved psykosociale konsekvenser af infertilitet og fertilitetsbehandling
Victoria Frederikke Stenderup Garre, Yoon Frederiksen & Kathrine Birch Petersen

Tinea capitis er en overset sygdom hos børn
Pernille Lindsø Andersen, Gregor B. Jemec, Maiken Cavling Arendrup et al

KASUISTIK
Overset dødelig infektion med Coccidioides immitis
Malthe Frederik Franch Andersen, Jørgen Kurtzhals, Helle Broholm et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 2. marts 2020

STATUSARTIKLER
Monoklonal gammopati med ubestemt signifikans
Niels Emil Ulrich Hermansen, Trine Silkjær, Charlotte Toftmann Hansen et al

Diagnostik af tuberkulose hos børn og unge
Victor Dahl Mathiasen, Alexandra Kruse, Christian Wejse et al

KASUISTIK
Arbejdsbetinget allergisk astma hos en dyrepasser med KOL
Margrethe Bordado Sköld, Janne Julie Møller & Jonas Winkel Holm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 24. februar 2020

STATUSARTIKLER
Nyt nordisk samarbejde medfører ændringer af brandsårsbehandlingen
Kaveh Borhani-Khomani, Martin Risom Vestergaard, Christian Overgaard-Steensen et al

Narrativ medicin som nyt, interdisciplinært felt
Anders Juhl Rasmussen & Morten Sodemann

Elimination af hepatitis C-virus i Danmark
Anna Døssing, Birgit Thorup Røge, Lone Galmstrup Madsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 17. februar 2020

STATUSARTIKLER
Os odontoideum kan ubehandlet medføre tetraplegi
Magnus A. Hvistendahl & Kristian Høy

Telemedicin til monitorering af inflammatoriske tarmsygdomme og colon irritabile
Malte Rosager Hansen, Dorit Vedel Ankersen, Dorte Marker et al

KASUISTIK
Roer med dansk rekord i maksimal iltoptagelse
Henning Bay Nielsen & Peter M. Christensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 10. februar 2020 

STATUSARTIKLER
Ortopædkirurgisk behandling af børn med sarkomer i bevægeapparatet
Anna Lynge Sørensen, Peter Holmberg Jørgensen, Birgitte Jul Kiil et al

Hereditær pankreatitis
Ming Tan, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell & Maiken Thyregod Jørgensen

KASUISTIK
Motorsavsskader i ansigtet
Gustav Gede Nervil, Sara Mølgaard Hansen, Helle Sjøstrand et al 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 3. februar 2020

STATUSARTIKLER
Amyloid transthyretinkardiomyopati
Peter Riis Hansen & Martin Krakauer

Kønsmodificerende kirurgi i Danmark
Anders Tolstrup, Rikke Holmgaard, Michael Vestergaard Thomsen et al

Kunstig intelligens i det danske sundhedsvæsen
Thomas Lindskow, Rami Mossad Ibrahim, Michael Vestergaard Thomsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. januar 2020

STATUSARTIKLER
Katatoni
Müzeyyen Özgür, Anna Tania Podlaska Mariager & Raben Rosenberg

Herpes genitalis under graviditet og fødsel
Birgitte Skjærbæk Aggerholm, Eva Bjerre Ostenfeld, Lærke Heidam Juul Andersen et al

Ejakulationsforstyrrelser
Christian Fuglesang S. Jensen, Ulla N. Joensen, Majken H. Wiborg et al

KASUISTIK
HaNDL-syndrom som en sjælden årsag til migrænelignende hovedpine og neurologiske udfald hos en teenager
Tamo Sultan & Jens Erik Klint Nielsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. januar 2020

STATUSARTIKLER
Organisk rejsningsbesvær
Mikkel Fode, Majken Højrup Wiborg, Grzegorz Fojecki et al

Behandling af essentiel tremor med magnetisk resonans-vejledt fokuseret ultralyd
Morten Blaabjerg, Christian Bonde Pedersen, Mikkel Schou Andersen et al

KASUISTIK
Spastisk tetraparese sekundært til ubehandlet os odontoideum
Magnus A. Hvistendahl & Kristian Høy Rygsektionen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. januar 2020

STATUSARTIKEL
Genterapi til sygdomme i centralnervesystemet
Kristoffer Nissen, Louise Klem, Rose Jeppesen et al

KASUISTIKKER
Perilymfatisk fistel opstået spontant efter kolesteatomkirurgi
Patrick Rønde Møller & Bjarki Ditlev Djurhuus

Uretertumor viste sig overraskende at være lokaliseret amyloidose
Lisa Lausten-Thomsen, Katrine Skydsgaard Schou-Jensen & Birgitte Grønkær Toft

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 6. januar 2020 

STATUSARTIKLER
Seneflytning som behandlingsmulighed ved isoleret peroneusparese med dropfod
Markus Harboe Olsen, Kåre Fugleholm & Gert Rahbek Andersen

Yngre patienter med hofteledssmerter
Christian Dippmann, Peter Albrecht-Olsen, Mikael Boesen et al

Behandling af tymom og thymuskarcinom
Peter Meidahl Petersen, Anna Kalhauge, Bodil Brandt et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 30. december 2019

STATUSARTIKLER
Stigende incidens af kolorektal cancer blandt yngre patienter
Luyi Cai, Astrid Louise Bjørn Bennedsen, Camilla Qvortrup et al

Uafklaret dyspnø
Emil Wolsk, Kasper Rossing, Jørn Carlsen et al

Mindfulness som behandling af ADHD
Karen Jakobsen, Per Hove Thomsen & Sanne Lemcke

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 16. december 2019

STATUSARTIKEL
Organisering af perifer nervekirurgi i Danmark
Christian Baastrup Søndergaard, Ove Bergdal, Tina Nørgaard Munch et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. december 2019 

STATUSARTIKLER
Tegning er en genvej til bedre anatomiforståelse samt operative og kommunikative færdigheder
Jacob B. Laursen, Line V. Jensen & Ebbe Thinggaard

KASUISTIK
Meget lav cerebral glukoseværdi trods normal plasmaværdi hos en patient med subaraknoidalblødning
Frederik Mølgaard Nielsen, Pernille Haure, Jacob Madsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 2. december 2019 

STATUSARTIKLER
Kemiske kampstoffer
Søren Bruno Elmgreen

KASUISTIKKER
Spontant rumperet bronkialarterieaneurisme
Jonas Munch Nielsen, Mats Lindh & Rolf Steffensen

Hygromdannelse efter liposuktion og -grafting i glutealområdet
Charlotte Caspara Uth & Susanne Mallet

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. november 2019 

STATUSARTIKLER
Misdannelser af det ydre øre
Erika Wernheden, Christina Krogerus, Peter Stemann Andersen et al

HINTS til diagnostik af akut svimle patienter
Casper Grønlund, Asher Lou Isenberg, Mette Lindelof et al

Vi skal blive bedre til at teste for latent tuberkulose i Danmark
Anne Christine Nordholm, Pernille Ravn, Kristina Langholz Kristensen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 18. november 2019 

STATUSARTIKLER
Psykiatriske lidelser i Grønland
Francisco Alberdi & Johannes Rasmussen

Brystbetændelser
Christina Krogerus, Erika Wernheden & Lone Bak Hansen

KASUISTIKKER
17q12-deletion som mulig årsag til dorsalpancreasagenesi og polycystisk nyresygdom
Balder Bille Andersen & Ove B. Schaffalitzky de Muckadell

Endometrioidt adenokarcinom med samtidigt nongestationelt koriokarcinom i uterus
Gudrun Neumann, Charlotte Brasch-Andersen, Christina Fagerberg et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. november 2019 

STATUSARTIKLER
Autoimmun pankreatitis
Benjamin Petersen & Ove B. Schaffalitzky de Muckadell

Akutte ydre øretraumer og deres komplikationer
Christian Toft-Nielsen & Nicolas Lyneborg

Diagnostik og behandling af funktionel svimmelhed i henhold til de nye ICD-11-kriterier
Mahmoud Saied, Celine Croucher Vasarhelyi, Sepehr Mamoi et al

KASUISTIKKER
Vestibularisschwannom som mulig årsag til auditiv hallucination hos en kvinde med skizofreni
Jana Urbahnke, Max Rohde, Benjamin Rasmussen et al

Knæalloplastik hos en patient med bilateral dobbeltlaget patella
Amir Pasha Attarzadeh, Cæcilie West & Klaus Amin Radisch Poulsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. november 2019

STATUSARTIKLER
Udredning, opfølgning og behandling af tuberøs sklerose-kompleks
Mark Reinhard, Lone Sunde, Mia Gebauer Madsen et al

Udredning og behandling af kognitive vanskeligheder ved affektive lidelser
Kamilla Miskowiak, Camilla Gjerullf-Hansen, Maria Jensen et al

KASUISTIKKER
Tab af motoriske færdigheder hos en treårig med lysosomal sygdom
Thea Schouenborg Schultz & Mette Møller Handrup

Hydronefrose ved anvendelse af menstruationskop
Thamilini Umaramanan, Karina Hjort-Pedersen, Annette Besenbruch et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 28. oktober 2019

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af lentigo maligna melanoma
Ema Rastoder & Martin Glud

KASUISTIKKER
Pyogent granulom på epiglottis
Rói Knudsen, Maria Quisgaard Gaunsbæk & Joyce Horsmans Schultz

Purtschers retinopati som komplikation ved cementering af tumorprotese
Sarah Stammose Freund, Rikke Kongshaug Stoltz, Toke Bek et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 21. oktober 2019 

STATUSARTIKLER
Lokalanæstesi
Shems Al-Hayder, Sofie Marie Hody, Lene Birk-Sørensen & Jacob Juel

Postoperativ ileus
Anne Kraushaar Martensen & Jonas Amstrup Funder

KASUISTIKKER
HaNDL er forbigående hovedpine, neurologiske symptomer og lymfocytær pleocytose i cerebrospinalvæsken
Cecilie Mørck Offersen, Per Meden & Karen Ægidius

Mycoplasma pneumoniae-associeret mukositis hos en 17-årig pige
Mascha Eva Hildebrandt, Anne Birgitte Alexius Agersted, Tobias Steen Sejersen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 7. oktober 2019

STATUSARTIKLER
Trykskader hos børn er underrapporteret
Knærke Søgaard & Jens Ahm Sørensen

Glukagonlignende peptid 1-receptoragonisten semaglutid
Amalie Dyhrberg Boje, Christian Rimer Juhl, Signe Sørensen Torekov et al

Perspektiver på recidiverende respiratorisk papillomatose og humant papillomvirus-vaccination
Simone Trolle, Charlotte Duch Lynggaard, Kristine Grubbe Gregersen et al

Primær forebyggelse af kardiovaskulære hændelser med acetylsalicylsyre hos patienter med type 2-diabetes mellitus
Victoria Rosberg, Erik Lerkevang Grove, Hans Erik Bøtker et al

KASUISTIK
To tilfælde af leptospirose med involvering af centralnervesystemet
Kasper Sommerlund Moestrup, Toke Seierøe Barfod & Dennis Back Holmgaard

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 30. september 2019 

KASUISTIKKER

Røde gærris som formodet årsag til akut nyre- og leversvigt
Paul Peterslund, Heidi Dahl Christensen, Jana Urbahnke et al

Funktionel gangforstyrrelse kan behandles med succes
Peter Arlien-Søborg, Hans Henrik Olsen, Lis Albrechtsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 23. september 2019 

STATUSARTIKLER
Rekonstruktion efter rituel kvindelig omskæring
Jacob Juel & Lene Birk-Sørensen

Okulær torticollis er en diagnostisk og kirurgisk udfordring
Mikael Hofsli, Troels Vinding, Lisbeth Sandfeld et al

KASUISTIKKER
Sjælden dural sinus cavernosus-fistel var årsag til okulomotoriusparese
Nadja Skadkær Hansen, Frederik Winsløw, Bodil Damgaard et al 

Cytomegalovirusretinitis efter intravitrealt dexamethasonimplantat
Mikkel Straarup Thagaard & Jesper Pindbo Vestergaard

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 16. september 2019 

STATUSARTIKLER

Implementering af evidensbaseret simulationstræning
Martin Tolsgaard, Lars Konge, Flemming Bjerrum, Ann Sofia Skou Thomsen et al 

KASUISTIK
Balanceret translokation hos en patient med abortus habitualis og normal karyotype
Noor Al-Saudi, Tina Duelund Hjortshøj, Henriette Svarre Nielsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. september 2019 

STATUSARTIKEL
Intravitreal angiostatisk behandling af okulær sygdom
Lou-Ann Christensen Andersen, Lasse Jørgensen Cehofski & Jakob Grauslund

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 2. september 2019 

STATUSARTIKLER
Radiofrekvensablation til behandling af levertumorer
Tobias Bastian Ross Clemmesen, Michael Patrick Achiam, Christian Ross Pedersen et al

Autolog stamcellebehandling til patienter med multipel sklerose
Freja Jespersen, Anne Fischer-Nielsen, Søren Lykke Petersen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 26. august 2019 

STATUSARTIKLER
Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome
Kenney Fehrenkamp Pedersen, Rudi Roumen, Marc Scheltinga et al

Håndtering af åbent abdomen med fistel
Nina A. Frederiksen, Lisbet Rosenkrantz Hölmich & Frederik Helgstrand

KASUISTIK
Post-endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi-pankreatitis med sænkningsabsces til knæniveau
Pernille Linde Jellestad & Biniam Berhane Teklay

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 12. august 2019 

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af Staphylococcus aureus-bakteriæmi
Louise Thorlacius-Ussing, Nis Pedersen Jørgensen, Jesper Smit et al

Right side

af Adam Sinding | 03/07
4 kommentarer
af Helga Schultz | 01/07
2 kommentarer
af H-J Lundsgaard Sørensen | 27/06
1 Kommentar
af Per Fl. Nygaard Andresen | 25/06
27 kommentarer
af Erik Fink Eriksen | 24/06
1 Kommentar