Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. januar 2021 

STATUSARTIKLER
Information og misinformation om bivirkninger
Niels August Willer Strand, Siri Vinther & Henrik Horwitz

Udredning og behandling af mandlig infertilitet
Mikkel Fode, Ulla Nordström Joensen, Majken Højrup Wiborg et al

Neurologiske bivirkninger af cancerimmunterapi med checkpointinhibitorer
Christian Stenør, Eva Ellebæk, Sahla El Mahdaoui et al

Behandling af patienter med obstruktiv søvnapnø-syndrom
Kristoffer Schwartz, Janne Ingerslev, Stig Krarup Petersen et al

KASUISTIK
Udbrud af nephropathiaepidemica i Midtjylland
Ina Karstoft Ystrøm, Lena Hagelskjær Kristensen, Thøger Gorm Jensen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. januar 2021 

STATUSARTIKLER
Integreret forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats på arbejdspladsen
Sanna Koch Autrup, Margrethe Bordado Sköld & Ole Steen Mortensen

Nekrotiserende bløddelsinfektioner
David Fenger Schefte & Peter Vadim Polzik

Patientrapporterede oplysninger efter operation for et ventralhernie
Ahmed Abdirahman Mohamud, Andreas Sandø, Frederik Helgstrand et al

MR-diagnosticering af mellemørekolesteatom
Bjarte Aspenes Justad, Henrik Glad, Sorina Mortensen et al

Immunsuppressiv behandling og postoperativ sårheling
Hasan Gökcer Tekin, Hassan Ali Eskandarani, Lars Iversen et al

KASUISTIK
Malign pertussis hos en tre uger gammel pige
Rasmus Skov Kolind, Anne-Mette Bæk Jensen & Marie-Louise von Linstow

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 21. december 2020 

STATUSARTIKLER
Håndeksem og vådt arbejde
Tamara Theresia Lund, Niels Erik Ebbehøj & Tove Agner

Behandling med ekstrakorporal membranoxygenering af akut lungesvigt hos voksne i Danmark
Jakob Gjedsted, Finn Møller-Pedersen, Vibeke Lind Jørgensen et al 

Abduktorrelaterede hoftesmerter hos patienter over 30 år
Marie Bagger Bohn, Bent Lund, Inger Mechlenburg et al

KASUISTIK
Akut appendicitis efter koloskopi
Anders Bo Nielsen, Tobias Kielsgaard Kristensen, Ivan Arsic 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 14. december 2020 

STATUSARTIKLER
Systemisk toksicitet ved lokalanalgetika
Karl Sebastian Johansson, Lotte Christine Groth Høgberg, Mikkel Bring Christensena et al

Sådan skal analabscesser skæres
Daniel Mark Skovgaards, Helene Perregaard, Kikke Bartholin Hagen et al

Livskvalitet efter bariatrisk operation bedømt med standardiserede spørgeskemaer
Cecilie Fønss Bülow Carstensen, Johanne Gormsen, Frederik Helgstrand et al

Copeptin er en ny diagnostisk biomarkør for diabetes insipidus
Jelena Stankovic, Søren Rittig, Jens Otto Lunde Jørgensen et al

Natarbejde og komplikationer i graviditeten
Paula E.C. Hammer, Luise M. Begtrup, Anne Helene Garde et al

Pædiatrisk inflammatorisk multisystem-syndrom tidsmæssigt associeret med SARS-CoV-2
Ali Al-Mousawi & Trine H. Mogensen

KASUISTIK
Mikrokirurgisk replantation af traumatisk amputeret læbe
Ahmad Makki, Shems Al-Hayder, Ida Felbo Paulsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 7. december 2020 

STATUSARTIKEL
Seponering af antidepressiva givet mod givet mod depression
Christoffer C. Lundsgaard & Poul Videbech

KASUISTIKKER
Funktionelle symptomer hos tidligere raske børn under COVID-19-pandemien
Mathias Bækgaard Hjortebjerg & Thomas Balslev

Bihulecancer debuterede med symptomer fra tand i overkæben
Agnete Overgaard Donskov, Susanne Holm Nielsen & Niels Gyldenkerne

Intern herniering af højre colon og terminale ileum gennem foramen Winslowii
Miljana Stampe, Bojan Kovacevic & Tine Thorup

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 30. november 2020 

STATUSARTIKLER
Menoragi under antikoagulansbehandling
Maja Hellfritzsch, Anne-Mette Hvas, Margit Dueholm et al 

Donorsøgning til hæmatopoietisk stamcelletransplantation
Helle Bruunsgaard & Anne Werner Hauge

Affektanfald hos børn
Bettina Bjerring & Nanette Mol Debes

Orbital dekompression ved proptose
Baskaran Ketharanathan, Mikkel Schou Andersen, Christian Bonde Pedersen et al

Gastroenterologiske symptomer hos patienter med diabetes
Ditte Smed Kornum, Mette Winther Klinge, Janne Fassov et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 23. november 2020 

STATUSARTIKLER
Somatiske årsager til akut opståede psykiatriske tilstande hos børn og unge
Amalie Wandel Klein-Petersen, Alfred Peter Born, Anne Katrine Pagsberg et al

Differentialdiagnostik ved tvangsfænomener
Lena Engelund Holm, Lennart Jansson & Julie Nordgaard

Tidligt skift fra intravenøs til oral antibiotikabehandling
Charlotte A.S. Buhl, Jonas Bredtoft Boel, Jenny Dahl Knudsen et al

KASUISTIK
Malignt neuroleptikasyndrom behandlet med elektrochokterapi
Oona Nørgaard van Achter & Selvavathany Sivagurunathan 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 16. november 2020 

STATUSARTIKLER
Malassezia-follikulitis
Mattias A.S. Henning, Gregor B. Jemec & Ditte M.L. Saunte

Magnesiumsulfat nedsætter risikoen for cerebral parese efter præterm fødsel
Hanne Trap Wolf, Tine Brink Henriksen, Mads Langager Larsen et al 

Metakarpalfrakturer
Karl Viktor Strange Guldagger, Lars B. Dahlin, Elisabeth Brogren et al 

KASUISTIKKER
Multisystem inflammatory syndrome in children ved COVID-19-infektion
Ulla Birgitte Hartling, Helle Andersen, Anna Christine Nilsson et al 

Organisk ætiologi til akut opståede psykiatriske symptomer hos børn under 18 år
Amalie Wandel Klein-Petersen, Alfred Peter Born, Anne Katrine Pagsberg et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. november 2020 

STATUSARTIKLER
Behandling af monogene sygdomme ved viral transduktion af hæmatopoietiske stamceller
Marianne Segelcke Ifversen, Tania Nicole Masmas, Brian Kornblit et al

Anafylaksi hos børn og voksne
Kirsten Skamstrup, Lene Heise Garvey, Carsten Bindslev-Jensen et al

Mukoidcyster på fingrene
Dilay Kesgin Fener, Else Marie Bartels, Charlotte Sigrid Erika Näslund Koch et al

KASUISTIK
Multidisciplinær håndtering af svær jernforgiftning som følge af suicidalforsøg
Stine Mette Petersen, Trine Boysen, Maria Saur Svane et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 2. november 2020 

STATUSARTIKLER
Cochleaimplantation til voksne
Niels West, Michael Bille & Per Cayé-Thomasen

Undersøgelse af spinalvæske ved udredning for kognitiv svækkelse og demens for kognitiv svækkelse og demens
Kristian Steen Frederiksen, Steen Hasselbalch & Gunhild Waldemar

Lukning af akut midtlinjelaparotomi
Thomas Korgaard Jensen, Ismail Gögenur & Mai-Britt Tolstrup

Behov for større sikkerhed omkring medicin til børn og unge i Danmark til børn og unge i Danmark
Anne-Cathrine Finnemann Viuff, Lene Bistrup, Pernille Mathiesen et al

KASUISTIK
Diagnostik af komplet epifysiolyse af distale humerus humerus
Ahmed A. Abood, Ole Rahbek & Knud S. Christensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 19. oktober 2020 

STATUSARTIKLER
Behandling af benigne thyroideaknuder med UL-vejledt radiofrekvensablation
Kasper Daugaard Larsen, Kåre Håkansson, Michael Papesch et al

Diagnostik og stadieinddeling af lungecancer med et enkelt UL-endoskop i trachea og øsofagus
Uffe Bødtger, Ida Skovgaard Christiansen, Goran Nadir Salih et al

Det nordiske nyreudvekslingsprogram
Karin Skov, Ilse Duus Weinreich, Helle Bruunsgaard et al

Seglcellesygdom og graviditet
Thomas Christensen, Amina Nardo-Marino, Andreas Glenthøj et al

KASUISTIKKER
Traumatisk ruptur af subscapularis med avulsion af tuberculumminor og bicepssubluksation hos en 13-årig
Pernille Henszelman Jørsboe, Kenneth Brian Holtz & Bo Sanderhoff Olsen'

Demaskering af Whipples sygdom efter start på prednisolon
Camilla Grauslund, Nurcan Aydemir, Signe Lehn et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 5. oktober 2020 

STATUSARTIKLER
Akut hjertesvigt
Johannes Grand, Jakob Eifer Møller, Søren Boesgaard et al

Indblik i simuleringsteknik som beslutningsstøtte for COVID-19-interventioner
Christian Michel Sørup

KASUISTIKKER
Stressfraktur i os cuneiforme mediale og intermedium hos en 23-årig kvinde
Amalie Schramm & Per Pallesen

En sjældent diagnosticeret årsag til akutte hoftenære smerter hos ældre
Elin Sellén, Ole Brink & Anna Zejden

Okklusionsgangtræning som genoptræning til en patient med kronisk knæartrose
Naaja Petersson, Stian Jørgensen, Troels Kjeldsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 28. september 2020

STATUSARTIKLER
Arytmiinduceret hjertesvigt
Tine Glavind Bülow Pedersen, Lars Frost, Kasper Pryds et al

Opioider mod refraktær dyspnø i palliativ fase
Birgit Aabom, Elisabeth Bendstrup, Per Sjøgren et al

KASUISTIKKER
Flåtbåren Candidatus Neoehrlichia mikurensis var årsag til feber hos en hæmatologisk patient
Anders Porskrog & Bodil Mathiesen Himmelstrup

Atypisk præsentation af lentigo maligna-melanom
Nanja Gotland, Matilda Ingrid Elisabeth Svenning, Christian Lyngsaa Lang et al

Atypisk præsentation af penilt blue naevus
Nanja Gotland, Josefine Bandier, Katrine Karmisholt et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 21. september 2020 

STATUSARTIKLER
Hjerte-CT
Andreas Fuchs, Morten Bøttcher, Lone Deibjerg Kristensen et al

Minimalt invasiv kirurgi til behandling af maligne lidelser i pancreas
Kristian K. Jensen, Paul S. Krohn, Jan H. Storkholm et al

Terapeutisk stofmåling af β-laktamantibiotika
Nima Tanha, Lise Bathum, Jens Kristian Munk et al

KASUISTIK
Brystrekonstruktion med breast sharing-teknik
Nanja Gotland, Charlotte Uth & Alessandro Venzo

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 14. september 2020 

STATUSARTIKLER
Internationale erfaringer med EPJ i hospitalssektoren
Jørgen Bansler & Gustav From

Fund af lymfomer ved endoskopisk screening for kolorektal cancer
Lasse Bremholm Hansen, Signe Lehn, Lise Mette Rahbek Gjerdrum et al

KASUISTIKKER
Retinal skade efter leg med laserpointer
Morten Bøgelund Larsen & Bettina Behrmann Lehrmann

Solsikkeolie er effektiv til fjernelse af bitumen ved asfaltforbrænding af hoved og hænder
Fríða V. Jakobsen, Niclas H. Eysturoy & Kristoffer W. Barfod

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 7. september 2020 

STATUSARTIKEL
Dramatisk fald i hjertedødelighed i Danmark fra 1970 til 2015
Stig Haunsø, Oliver B. Vad & Ole Amtorp

KASUISTIKKER
Alkaptonuri opdaget i forbindelse med knæalloplastik
Christian Kaare Paaskesen & Christian Hofbauer

Lukseret dual mobility liner efter hofteluksation
Anders Elneff Graversen & Claus Varnum

Dreng med svært tilfælde af Kleine-Levins syndrom
Camilla Broch Nielsen & Henrik Simonsen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 31. august 2020 

STATUSARTIKLER
No-need-to-see-forløb for binyreincidentalomer
Christian Trolle, Atul Shukla, Kirsten Alstrup et al

KASUSTIKKER
Præseptal cellulitis på formodet odontogen baggrund med behov for intensiv behandling
Benjamin Sommer Thinggaard & Nico Gampenrieder

Tularæmi hos to patienter henvist på mistanke om cancer mammae og cancer occulta
Louise Dommergaard, Linda Katharina Karlsson & Suzanne Lunding

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 24. august 2020 

STATUSARTIKLER
Molekylærgenetisk udredning af patienter, hvor der er mistanke om arvelig nyresygdom
Dorte L. Lildballe, Per Ivarsen & Maria Rasmussen

SGLT2-hæmmere til type 1-diabetes
Elisabeth Buur Stougaard, Hanan Amadid, Esben Søndergaard et al

KASUISTIKKER
Komplet remission ved behandling med JAK-hæmmer hos en patient med alopeciatotalis
Niels Lomborg & Tine Lottenburger

Nervushypoglossus-parese hos kvinde med ekstrakranielcarotis interna-aneurisme
Stefanie Binzer & Valentina Petkova

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 17. august 2020 

STATUSARTIKLER
Klonal hæmatopoiese som mulig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom
Peter Riis Hansen

Real-world evidence ved lægemiddelgodkendelse
Sarah Wadmann & Betina Højgaard

KASUISTIKKER
Cerebellar blødning efter lumbal stivgørende operation
Antonia Budko Gabrielsen, Mindaugas Bazys & Anders Rosendal Korshøj

Åben kirurgisk fjernelse af en vildfaren stent efter perkutan koronarintervention
Christian Larsen & Poul Verner Madsen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 10. august 2020 

STATUSARTIKLER
Brug af mekanisk hjertemassage ved hjertestop uden for hospital
Louise Milling, Louise Linde, Anne Craveiro Brøchner et al

Peroperativ methadon til behandling af postoperative smerter
Camilla Gaarsdal Uhrbrand, Kristian D. Friesgaard, Lone D. Brix et al

Limb-shaking transient ischaemic attack
Alexander Cuculiza Henriksen, Jacob Marstrand, Hanne Christensen et al

KASUISTIK
Plastmønt i øsofagus hos en etårig med langvarige symptomer på fejlsynkning og recidiverende pneumonier
Daniel Bräuner Skansing & Viveque Egsgaard

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 3. august 2020 

STATUSARTIKLER
Kontinuerlig glukosemonitorering af patienter med type 1- og type 2-diabetes i dialysebehandling
Mette Vadstrup, Tobias Bomholt, Kirsten Nørgaard et al

Korrekt brug af hydroxychloroquin medfører sjældent øjenskader
Anne Troldborg, Trine Bay-Laurberg, Kåre Clemmensen et al

Slangebid
Sarah Eggert, Jesper Kjærgaard & Anja Poulsen

KASUISTIK
Proteinkinasehæmmere kan inducere retinopati
Johanne Bjerre Lindboe, Hassan Javed Ahmed & Christos Eleftherios 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. juli 2020 

STATUSARTIKLER
Primært centralnervesystemlymfom
Rune Sommer-Sørensen, Karen Juul-Jensen, Thomas Stauffer Larsen et al

Calciumscore og kardiovaskulær risikovurdering hos patienter med skizofreni
Trine Trab, René Ernst Nielsen, Jens Brøndum Frøkjær et al

KASUISTIKKER
Postpartum hypoglykæmi hos et barn af far med HNF4A-diabetes
Bo Schneider Vohra Thomsen, Jeannet Lauenborg & Marie Søgaard

Atypisk aura forårsaget af blodprop hos en 42-årig mand med migræne med aura
Sahla El Mahdaoui, Christian Stenør, Christina Kruuse et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. juli 2020 

STATUSARTIKLER
Endoskopisk ultralyd-vejledt etablering af transmuraleanastomoser i øvre gastrointestinalkanal
Anders Malthe Borch, Srdan Novovic, David Karran et al

Feedbackloop på medicinstudiets kliniske kurser
Bo Chawes & Jesper Johannesen

KASUISTIK
Euglykæmiskketoacidose udløst af ketogen diæt og intermitterende faste hos en ikkediabetiker
Fredrik Brustad Mellbye & Mette Glavind Bülow Pedersen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. juli 2020 

STATUSARTIKEL
Udredning af penicillinallergi
Line Kring Tannert, Holger Mosbech, Janni Hjortlund et al

KASUISTIKKER
Feber, synstab og akut promyelocytleukæmi i pandemimodtagelse
Daniel Kristensen, Søren Niemi Helsø, Paw Jensen et al

Svær adenoviruspneumoni hos en immunkompetent mand
Khaleda Taj, Birgitte Lindegaard Madsen & Zitta Barrella Harboe

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 6. juli 2020 

STATUSARTIKLER
Termoablation af hjernetumorer
Irena Jankovic, Jiri Bartek, Margret Jensdottir et al

KASUISTIK
Sikker kirurgisk hoftedislokation til behandling af skader efter traumatisk hofteluksation hos børn
Casper Bindzus Foldager, Jeppe Barckman & Martin Gottliebsen 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 29. juni 2020 

STATUSARTIKLER
Inflammatorisk rygsygdom
Stinne Eika Rasmussen, Anders Rasmussen, Kresten Krarup et al

KASUISTIK
Differentialdiagnoser til dissociativ amnesi hos en yngre kvinde
Nasir Musa Al-Mashkur, Christian Madsbjerg Hansen, Lukasz Perczynski et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. juni 2020

STATUSARTIKLER
Hormonel kontraception, depression og selvmord
Abir Khalil Bchtawi, Bashayir Said Muse Issa, Ella Fabricius Jørgensen et al

Allergisk kontakteksem ved anvendelse af insulinpumper og glukosesensorer hos børn med diabetes
Anne Birgitte Simonsen, Jacob P. Thyssen, Mette Gyldenløve et al

KASUISTIKKER
Første tilfælde af Mycobacterium chimaera-infektion relateret til åben thoraxkirurgi i Danmark
Anja Jørgensen, Kasper Karmark Iversen, Troels Lillebæk et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. juni 2020 

STATUSARTIKLER
Allergiudredning af børn
Pernille Lindsø & Kim Kristensen

Behandling af rhinophyma med laser og kirurgi
Kaveh Borhani-Khomani, Michael Prangsgaard Møller, Michael Vestergaard Thomsen et al

KASUISTIKKER
Osteoidtosteom og labrumskade i hoften hos en 29-årig kvinde
Jens Kristinsson, Hans Peter Jensen & Firas Mahdi

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. juni 2020 

STATUSARTIKLER
Effekten af statiner på eksacerbationer og dødelighed ved KOL
Mathias Damkjær, Kjell E.J. Håkansson, Charlotte S. Ulrik et al

Livstruende sygdom og beslutning om forsøg på genoplivning
Mette Asbjørn Neergaard, Dorte Lange Høst, Emma Helledie et al

KASUISTIK
Keraunoparalyse efter lynskade med forbigående iskæmi og paralyse af en ekstremitet
Kaveh Borhani-Khomani, Mikkel Taudorf, Rikke Holmgaard et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. maj 2020

STATUSARTIKLER
Cerebrospinalvæskens flowdynamik og fasekontrast-MRskanning ved syringomyeli
Thea Overgaard Wichmann, Michael Pedersen, Steffen Ringgaard et al

Myeloproliferativ cancer og kronisk inflammatorisk tarmsygdom
Heidi Hesselø, Marie Bak, Trine Boysen et al

KASUISTIK
Reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom som årsag til akut indsættende hovedpine
Anna Nordlund Kessel, Christian Peter Midtgaard Stenør, Waseem Ahmad et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 18. maj 2020 

STATUSARTIKLER
Isoflavoner som behandlingsmulighed ved østrogenmangel
Max Norman Tandrup Lambert, Sven Tyge Langkjer & Per Bendix Jeppesen

Pigmenterede purpuriske dermatoser
Zahraa Chayed, Kristian Fredløv Mose & Anette Bygum

KASIUISTIK
Akut dialysekrævende nyresvigt efter massivt indtag af hjemmelavet rabarbergrød
Kirstine Møller Gliese, Nina Løth & Mads Hornum 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. maj 2020

STATUSARTIKLER
Toksisk shock-syndrom
Niklas Schurmann Hansen, Steffen Leth & Lars Toft Nielsen

KASUISTIK
Atypisk præsentation af spontant epiduralt hæmatom
Mathias Olaf Thorvaldsen, Sjöfn Þórisdóttir, Henrik Boye Jensen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. maj 2020

STATUSARTIKLER
Varicocele testis
Ulla Nordström Joensen, Christian Fuglesang S. Jensen, Majken Højrup Wiborg

KASUISTIK
Serotoninsyndrom kort efter påbegyndelse af lavdosismirtazapinbehandling
Malini Sagar, Mette Lindelof & Magnus Spangsberg Boesen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 10. februar 2020 

STATUSARTIKLER
Ortopædkirurgisk behandling af børn med sarkomer i bevægeapparatet
Anna Lynge Sørensen, Peter Holmberg Jørgensen, Birgitte Jul Kiil et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. januar 2020

STATUSARTIKLER
Ejakulationsforstyrrelser
Christian Fuglesang S. Jensen, Ulla N. Joensen, Majken H. Wiborg et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. januar 2020

STATUSARTIKLER
Organisk rejsningsbesvær
Mikkel Fode, Majken Højrup Wiborg, Grzegorz Fojecki et al

Right side

af Pedram Kazemi-Esfarjani | 18/01
2 kommentarer
af Johan Ludvig Reventlow | 18/01
1 Kommentar
af Claus Manniche | 18/01
1 Kommentar
af Bjarne Skjødt Hjaltalin | 18/01
1 Kommentar
af Yngve Lund | 17/01
13 kommentarer
af Jens Meyer Svendsen | 16/01
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 16/01
3 kommentarer
af Thomas Eric Olesen | 15/01
2 kommentarer