Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler indekseres til PubMed/Medline i forbindelse med at de publiceres online.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 26. september 2022 

STATUSARTIKLER
Behandling af traumatiske skader på perifere n. facialis
Mona Sharghbin, Emir Hasanbegovic, Christian Bang et al
Alternativer til nålemarkering af nonpalpable forandringer i mammae
Christian Kaare Paaskesen, Camilla Bille & Jens Ahm Sørensen
Risici ved anlæggelse af perifere nerveblokader
Alex Jørgen Romanowski, Jakob Hessel Andersen, Peter Toquer et al

KASUISTIKKER
Mikrokirurgisk rekonstruktion efter traumatisk læsion af perifere n. facialis
Mona Sharghbin, Andreas E. Krag, Christian Bang et al
Miller Fishers syndrom
Amalie Muus Andreasen & Ana Guzmán-Martín

UGENS BILLEDE
Solitær udfyldning i pharynx
Peter Bill Juul Ladegaard

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 19. september 2022 

STATUSARTIKLER
Diagnostisk bias
Simon Graff, Asser Mathiassen Oppfeldt, Martin Gotfredsen et al 
Nekrotiserende fasciitis
Anette Marianne Fedder, Anne-Mette Hvas, Mikala Wang et al

KASUISTIKKER
Asymptomatisk mediastinal emfysem og halsemfysem efter Kussmauls respiration og rømmen
Peter Søe-Jensen
Kliniske implikationer af falsk forhøjet prostataspecifikt antigen
Josefine Freyberg, Hiba Iraqi, Thomas Helgstrand et al

UGENS BILLEDE
Gigantisk verrukøst karcinom i lysken
Hassan Ali Eskandarani, Sakshi Andersen & Line Læssøe

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 12. september 2022 

STATUSARTIKLER
Gastrointestinale senfølger til behandling af kræft i bækkenorganer
Janne Fassov, Katrine Emmertsen, Therese Juul et al

Lichen sclerosus hos kvinder
Emilie Plassmann Madsen, Rikke Ekkelund Bonefeld & Christina Damsted Petersen

KASUISTIKKER
Traumatisk uterusruptur hos gemelligravid medførende nødhysterektomi
Ane-Kersti Skaarup Knudsen & Attila Botházi

Plastisk bronkitis
Lene Thorup, Jørn Carlsen, Jakob Gjedsted et al 

UGENS BILLEDE
En otte måneder gammel dreng med svær hypoglykæmi
Henrik Thybo Christesen, Evgenia Globa, Anne Lerberg Nielsen et al

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 29. august 2022 

STATUSARTIKLER
Rygnings og rygestopmidlers interaktion med lægemidler
Helle Karkov Lindberg Madsen, Mette Gulløv, Ingeborg Farver-Vestergaard et al

Screening, diagnostik og behandling af cervixcancer i graviditeten
Anne Hammer, Lise Haubjerg, Hevy Sadraddin Gibrael et al

Fremtidens patientmonitorering på sengeafdelingen
Christian S. Meyhoff & Eske K. Aasvang

KASUISTIK
Spontan pneumomediastinum initialt tolket som anafylaksi hos dreng
Rie Daugberg & Ann-Marie Malby Schoos

UGENS BILLEDE
Perler på snor ved pædiatrisk apopleksi
Jesper Kelsen, Malene Landbo Børresen & Götz Benndorf

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 22. august 2022 

STATUSARTIKLER
Genetisk udredning ved autismespektrumforstyrrelse
Janni Majgaard Jensen, Ulla Schierup Nielsen, Allan Bayat et al

Konservativ versus invasiv behandling af patienter med kronisk lukket kranspulsåre
Emil Nielsen Holck, Hans-Henrik Tilsted, Karsten Tange Veien et al 

Prædiktive biomarkører for lægemiddelbrug
Niels Westergaard, Charlotte Vermehren & Jan Trøst Jørgensen

UGENS BILLEDE
Trabekulering af hjertemuskel
Luyi Cai, Rasmus Albiniussen, Saboor Kabir, Khaled Hassan El Chaoly et al

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 15. august 2022 

STATUSARTIKEL
Bipolar affektiv sindslidelse ved autismespektrumforstyrrelse
Mette Ungermann Fredskild, Rikke Engell & Lars Vedel Kessing

KASUISTIKKER
Skrivemaskinetinnitus behandlet med gabapentin
Per Cai Sehested

Hybridbehandling af proteintabende enteropati hos patient med univentrikulært kredsløb
Thomas Holm-Weber, Jacob Gjedsted, Michael Rahbek Schmidt et al 

UGENS BILLEDE
»Steinstrasse« i ductus choledochus
Suresh Ujjal & Rasmus Krøijer

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 8. august 2022 

STATUSARTIKEL
Avanceret lokoregionalt thoraxvægsrecidiv af brystkræft
Laura Hansen, Tove Tvedskov, Hanne Rønning et al

KASUISTIKKER
Traumatisk ruptur af gluteus minimussenen
Carina Wulff Greve Andersen, Marie Bagger Bohn & Jeppe Lange

Konservativ behandling af iatrogen mælkefistel
Cecilie Mullerup Laustsen-Kiel, Rami Mossad Ibrahim & Christian Lyngsaa Lang

Idiopatisk subglottisk trakealstenose
Lisette Hvid Hovgaard & Thorbjørn Hermanrud

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 1. august 2022 

STATUSARTIKLER
Behandling af peritoneale metastaser fra kolorektal cancer
Jesper Clausen Nielsen & Victor Jilbert Verwaal

Ikkefarmakologisk behandling af patienter med kronisk smerte
Sigrid Juhl Lunde & Lene Vase

Eosinofil øsofagitis hos børn
Martin Hollænder Nielsen, Kasper Bredal, Jacob Holmen Terkelsen et al

Simple, recidiverende og komplicerede urinvejsinfektioner
Karin Andersen, Louise Thomsen Schmidt Arenholt, Kristian Stærk et al

KASUISTIK 
Avaskulær nekrose af capitulum humeri uden kendt traume
Anders Møldrup Nielsen & Marianne Toft Vestermark

UGENS BILLEDE
Bugvægsrekonstruktion ved hernie
Hannah Trøstrup, Michael Munksdorf, Jakob Danker et al

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 18. juli 2022 

STATUSARTIKLER
Håndtering af hæmatologi i Grønland
Johan Skov Bundgaard, Alice Juhl Petersen, Uka W. Geisler et al

Benigne hudforandringer
Sinem Saritas, Hasan Gökcer Tekin, Trine Høgsberg et al

KASUISTIKKER
Elektrokonvulsiv terapi ved delirium på somatisk baggrund
Aleksandra Matuszek, Konrad Melonik, Michal Maciej Klapcinski et al

Fri luft i abdomen skyldes ikke altid tarmperforation
Hevy Sadraddin Gibrael, Mia Prindahl Ærenlund, Yousef Jesper Wirenfeldt Nielsen et al

UGENS BILLEDE
Abdominalmuskelparese som en sjælden præsentation af neuroborreliose
Frederik Winsløw

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 11. juli 2022 

STATUSARTIKLER
Telomersygdomme
Anna Byrjalsen, Anette Bygum, Charlotte Kvist Lautrup et al

Nonfarmakologiske behandlinger har effekt ved skizofreni
Marie Kejser Starzer, Dorte Nordholm, Helene Gjervig Hansen et al

Diagnostisk præcision af forhøjet fibrin D-dimer
Casper Falster & Niels Holmark Andersen

KASUISTIKKER
En sjælden årsag til anartri og dysfagi
Pardis Zarifkar, Moshgan Amiri & Klaus Hansen

Bisfosfonatinduceret okulær og orbital inflammation
Thomas Stax Jakobsen & Mikkel Funding

--------------------------------------------------------------------------------------------
Publiceret på ugeskriftet.dk 4. juli 2022 

STATUSARTIKLER
Afmedicinering i danske kliniske behandlingsvejledninger
Carina Lundby, Alaa Burghle, Jesper Ryg et al

Psykodynamisk korttidsterapi
Francisco J. Alberdi Olano & Bent Rosenbaum

Invasiv neuromodulation for kroniske smertetilstande
Kaare Meier, Andreas Nørgaard Glud & Jens Chr. Hedemann Sørensen

KASUISTIK
Ureaplasma parvum-artritis i knæ, hofte og sacroiliacaled
Cecilie Hviid Christiansen, Peter Doering, Jurgita Samulioniené et al 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 20. juni 2022 

STATUSARTIKLER
Digital patologi
Sönke Detlefsen, Stig Hansen, Marianne Waldstrøm et al

Forebyggelse og behandling af keloider
Trine Schønfeldt & Peter Stemann Andersen

Ganglier på håndled og hånd
Jamila Hussein Eriksen, Merete Juhl Kønig, Eva Balslev et al 

Specialiseret palliativ indsats til børn og unge og deres familier
Camilla Lykke, Ola Ekholm & Per Sjøgren

UGENS BILLEDE
Kronisk spontan urticaria efter COVID-19-vaccination
Jakob Lillemoen Drivenes & Anette Bygum

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 13. juni 2022 

STATUSARTIKLER
Myokarditis og udvikling af dilateret kardiomyopati
Christian Bo Poulsen, Kaspar René Nielsen, Malene Møller Jørgensen et al 

Viroporiners potentiale som lægemiddeltargets med fokus på SARS-CoV-2
Jon D. Sund, Signe Bollerup, Jakob B. Glamann et al 

KASUISTIKKER
Ludomani som bivirkning til lav dosis af pramipexol ved behandling af restless legs syndrome
Emma Sofie Lindström, Jette Deichmann Ibsen & Sara Lyngby Skovbølling

ADHD hos voksne overses stadig
Pernille Darling Rasmussen

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 6. juni 2022 

STATUSARTIKEL
Lokal immunpatologi ved COVID-19-associeret lungesvigt
Andreas Ronit, Ronan M.G. Berg, Trine H. Mogensen, Ronni R. Plovsing

KASUISTIKKER
Recidiverende meningokoksygdom hos kvinde med mutation i C8B-genet
Ulrik Ørsø Andersen, Jakob Thaning Bay & Lise Heilmann Jensen

Livstruende delirium udløst efter pludseligt ophør af langvarig behandling med benzodiazepiner
Vivi-Nelli Mäkinen, Kenneth Brandt Hansen & Søren Tang Knudsen

UGENS BILLEDE
Anisakiasis erhvervet i Danmark
Niels Mejer, Christen Rune Stensvold, Anders Porskrog & Mustafa Bulut

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 30. maj 2022 

STATUSARTIKLER
Sygdom og livskvalitet hos voksne med Duchennes muskeldystrofi
Atle Vigild Lomstein & Anette Torvin Møller

KASUISTIKKER
Graviditet og fødsel efter hjertetransplantation
Sarah Møsvraa Svangaard, Brian Bridal Løgstrup, Hans Eiskjær et al

Den isolerede posteriore malleolfraktur
Thomas Colding-Rasmussen, Benjamin Presman & Ilija Ban

Nydiagnosticeret melanom diagnosticeret på basis af kutane bivirkninger efter COVID-19-vaccination
Hassan Ali Eskandarani, Caroline Gjørup, Peter Nørgaard et al 

'UGENS BILLEDE
Blastisk plasmacytoid dendritcelleneoplasi
Katrine Dina Musaeus, Sanaz Amin Guldmann & Manan Pareek

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 23. maj 2022 

STATUSARTIKLER
HPV-vaccination til kvinder
Lisa Maria Bæk Høgh, Dina Overgaard Eriksen, Ina Marie Dueholm Hjorth et al 

Klinisk implementering af komplekse interventioner
Helle Terkildsen Maindal, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Anna Mygind et al 

Fakta og myter om kronisk træthedssyndrom
Per Fink, Mathias Skjernov, Line Kirkeby Petersen et al

KASUISTIKKER
Inversio uteri er en sjælden men potentiel livstruende obstetrisk komplikation
Karina Fogh Trelborg & Birgitte Freilev Lindved

Amfetaminudløst toksisk encefalopati
Jonas Asgaard Bojsen, Line Lunau, Nina TTN Nguyen et al 

Lipoma arborescens
Maj Alexandra Ambrosiussen & Karen Toftdahl Bjørnholdt

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 16. maj 2022 

STATUSARTIKEL 
Hudreducerende kirurgi efter massivt vægttab
Mari Irgens Bøkset & Jesper Poul Næsted Jensen

KASUISTIKKER
Behandlet langvarigt hjertestop uden alvorlige kognitive men
Sivagowry Rasalingam Mørk, Steffen Christensen, Mariann Tang et al

Ekstrapelvin endometriose er en svær diagnose
Katrine Dahl Pedersen, Mikkel Seyer-Hansen & Anne Gisselmann Egekvist

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 9. maj 2022 

STATUSARTIKLER
Kutane kapillære malformationer med cerebral involvering
Anna Trier Heiberg Brix, Pernille Mathiesen Tørring, Anette Drøhse Kjeldsen et al

Trikotillomani
Meike Bohn, Per Hove Thomsen & Judith Becker Nissen

Brug af sentinel lymph node ved kolorektalcancer
Maria Kolind Brask-Thomsen & Uffe Schou Løve

Laterale humeruskondylfrakturer hos børn
Mikael Gerner Jacobsen & Morten Jon Andersen

KASUISTIKKER
Graviditet efter simultan pancreas- og nyretransplantation
Jens Fuglsang, Per Glud Ovesen, Johan Vestergaard Povlsen et al

Ruptur af brystimplantat kan imitere dissemineret cancer
Claes Hannibal Kiilerich & Lena Felicia Carstensen

Avaskulær nekrose af capitulum humeri uden kendt traume
Anders Møldrup Nielsen & Marianne Toft Vestermark

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 2. maj 2022 

STATUSARTIKLER
Håndtering af gastriske polypper
Jesper Winkler Andersen, Thomas Møller Jensen, Daniel W. Kjær et al

Screening for selvskade
Ida Lichtenstein Jørgensen, Lotte Rubæk & Bo Møhl

Nyankomne flygtninge lider af infektionssygdomme, mangeltilstande og psykisk mistrivsel
Anne Mette Fløe Hvass, Mathilde Horn Andersen, Alexandra Kruse et al 

KASUISTIKKER
Neonatal død på baggrund af kongenit transmesenterielt hernie
Jonas Rowald Petersen, Jens Christian Knudsen & Pauline Bogaard

Nedsat kraft i ekstremiteterne hos en mand med Gravesʼ sygdom
Lars Fjord Garvey, Natasha Chidekel Bergmann, Dorte Worm et al 

Ulcera i mundhule, vulva og perineum induceret af nicorandil
Lise Haubjerg, Lilli Lundby & Mette Meinert

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 25. april 2022 

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af subperiostale orbitale abscesser
Milos Fuglsang, Kristian Bruun Petersen & Jesper Bille

Psykisk sårbarhed efter ekstrauterin graviditet
Solveig Johanna Michaud, Helle Vibeke Clausen & Ilda Amirian

Behandling af navlebrok hos patienter med cirrose
Christian Snitkjær, Mette Willaume, Nadia A. Henriksen et al

KASUISTIKKER
Endoskopisk vakuumassisteret behandling af stor supralevator absces
Zerin Khalaf & Andreas Nordholm-Carstensen

Transanal endoskopisk mikrokirurgi til excision af symptomgivende tailgutcyste
Daniel Mark Skovgaards, Nis Hallundbæk Schlesinger & Andreas Nordholm-Carstensen

Spontan lavtrykshovedpine kan forveksles med traumatisk subduralt hæmatom
Rigmor Højland Jensen, Vlasta Vukovic Cvetkovic, Sofia Gaspar Santos et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 18. april 2022 

STATUSARTIKLER
Genetisk og immunologisk baggrund for herpes simplex-encefalitis
Ingrid Wiggers & Trine Hyrup Mogensen

SGLT2-hæmning til kronisk nyresygdom uden ledsagende diabetes eller hjertesvigt
Bo Feldt-Rasmussen, Rikke Borg, Jan Carstens et al

KASUISTIKKER
Kollagen sprue hos en patient med svær diarré, malnutrition og akut nyresvigt
Andreas Hallan, Michael Dam Jensen, Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen et al

Første to tilfælde af Candida auris i Danmark
Marie Theut, Valeria Antsupova, Anne Sofie Andreasen et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 11. april 2022

STATUSARTIKLER
Etminuts-rejse-sætte-sig-test kan måle funktionel kapacitet hos personer med KOL
Elisabeth Bomholt Østergaard, Jeppe Gabriel Spence, John Brincks et al

Effekt og sikkerhed af protonpumpehæmmere til spædbørn med gastroøsofageal refluks-sygdom
Josephine Meyer Tyron, Astrid Eliasen, Kim Dalhoff et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 28. marts 2022 

STATUSARTIKLER
Biologisk terapi ved juvenil idiopatisk artritis
Amalie Neve-Græsbøll, Mia Glerup & Troels Herlin

KASUISTIKKER
Da grisen undveg, gik boltpistolen i knæet
Joachim Plank Holm Dalgaard & Nicolai Kjældgaard Kristensen

Tuberkuløs osteomyelitis i fodrodsknogle som årsag til langvarige fodsmerter
Mie Møller, Karsten Rex & Anders Koch

Cerebrale manifestationer af tuberkulose
Patrick Offendal, Rune Rasmussen & Marianne Juhler

Akut kolangitis på grund af metalklips i ductus choledochus efter laparoskopisk kolecystektomi
Christian Snitkjær, Anders Peter Skovsen & Peter Svenningsen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 21. marts 2022 

STATUSARTIKLER
Infektiøs endokarditis
Lauge Østergaard, Nana Valeur, Christian Ditlev Tuxen et al

Isocyanatastma
Jesper Bælum, Iben Brock Jacobsen & David Sherson

KASUISTIKKER
Brystasymmetri hos pubertetspiger kan skyldes store godartede tumorer
Charlotte Hass Lindahl & Lena Felicia Carstensen

Tubulointerstitiel nefritis og uveitissyndrom
Astrid Thaarup Matthesen, Jesper Thaarup, Søren Hagstrøm et al

Embolisering af a. uterina ved blødende ekstrauterin graviditet som alternativ akut behandling
Oria Mahmood, Hans Christian Rolff, Susanne Frevert et al 

Subakut parkinsonisme som debutsymptom ved primært lymfom i centralnervesystemet
Christian Hede Kirkedal, Thor Høyer & Peter Brøgger Christensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. marts 2022

STATUSARTIKLER
Praktisk anvendelse af thiopuriner hos patienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme
Mirabella Zhao, Mads Damsgaard Wewer, Jacob Tveiten Bjerrum et al

Anvendelse af søgefiltre i systematiske søgninger
Tove Faber Frandsen & Mette Brandt Eriksen

Brystkorrigerende indgreb hos kvinder efter stort vægttab
Jørn Bo Thomsen, Eirini Tsigka, Farima Dalaei et al

Autolog nanofedttransplantation til behandling af arvæv
Jonas Frank von Arenstorff, Anders Eggert Gravergaard & Camilla Bille

STATUSARTIKEL | Klinisk Praksis
Håndtering af lyskenære hernier
Stina Öberg & Jacob Rosenberg

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 7. marts 2022

STATUSARTIKLER
Dyslipidæmi ved psykisk lidelse
Grimur Høgnason Mohr, Carlo Alberto Barcella, Klara Coello et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 28. februar 2022 

STATUSARTIKLER
Digital innovation giver nye perspektiver i psykiatrien
Christian Stefan Legind, Maria Faurholt-Jepsen, Bjørn H. Ebdrup et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. februar 2022 

STATUSARTIKLER
Iatrogen botulisme ved terapeutisk brug af botulinumtoksinIatrogen botulisme ved terapeutisk brug af botulinumtoksin
Marianne Berntsen, Søren Bøgevig, Lotte Christine Groth Høgberg et al 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 7. februar 2022 

STATUSARTIKLER
Udredning og behandling af flerligamentskader i knæet
Christian Dippmann, Torsten Warming, Martin Lind et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 17. januar 2022 

STATUSARTIKLER
Elektroencefalografi ved diagnostik af nonkonvulsiv status epilepticus hos kritisk syge patienter
Thorbjørn S. Engedal, Birger Johnsen, Annette Sidaros et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 23. august 2021 

KASUISTIK
Uerkendt rygfraktur hos en niårig pige med normal CT
Ronni Mikkelsen, Morten Eaton Mølgaard & Kristian Høy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 12. juli 2021

KASUISTIKKER
Komplikationer i forbindelse med penisforstørrende operation
Linnea Bøgeskov Schmidt & Ida Felbo Pold

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 21. juni 2021 

STATUSARTIKLER
Fedtembolisyndrom efter fedtsugning og fedtinjektion
Mia Demant, Frederik Penzien Mamsen, Trine Foged Henriksen et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 31. maj 2021 

KASUISTIK
Goldilocks mastektomi
Kaveh Borhani-Khomani, Soria Totakhail & Lisbet Rosenkrantz Hölmich

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 24. maj 2021 

STATUSARTIKLER
Femurfrakturer hos børn
Martin Gottliebsen, Bjarne Møller-Madsen, Lise Langeland Larsen t al

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar