Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. november 2019

STATUSARTIKLER
Udredning, opfølgning og behandling af tuberøs sklerose-kompleks
Mark Reinhard, Lone Sunde, Mia Gebauer Madsen et al

Udredning og behandling af kognitive vanskeligheder ved affektive lidelser
Kamilla Miskowiak, Camilla Gjerullf-Hansen, Maria Jensen et al

KASUISTIKKER
Tab af motoriske færdigheder hos en treårig med lysosomal sygdom
Thea Schouenborg Schultz & Mette Møller Handrup

Hydronefrose ved anvendelse af menstruationskop
Thamilini Umaramanan, Karina Hjort-Pedersen, Annette Besenbruch et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 28. oktober 2019

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af lentigo maligna melanoma
Ema Rastoder & Martin Glud

Forbedring af børn og unges mad- og måltidsvaner i Danmark
Inge Tetens, Anja Biltoft-Jensen, Kjeld Hermansen et al

KASUISTIKKER
Pyogent granulom på epiglottis
Rói Knudsen, Maria Quisgaard Gaunsbæk & Joyce Horsmans Schultz

Purtschers retinopati som komplikation ved cementering af tumorprotese
Sarah Stammose Freund, Rikke Kongshaug Stoltz, Toke Bek et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 21. oktober 2019 

STATUSARTIKLER
Lokalanæstesi
Shems Al-Hayder, Sofie Marie Hody, Lene Birk-Sørensen & Jacob Juel

Tobak og graviditet
Nete Lundager Klokker Rausgaard, Astrid Anna Vestergaard Knudsen, Marcella Ditte Broccia et al

Postoperativ ileus
Anne Kraushaar Martensen & Jonas Amstrup Funder

KASUISTIKKER
HaNDL er forbigående hovedpine, neurologiske symptomer og lymfocytær pleocytose i cerebrospinalvæsken
Cecilie Mørck Offersen, Per Meden & Karen Ægidius

Mycoplasma pneumoniae-associeret mukositis hos en 17-årig pige
Mascha Eva Hildebrandt, Anne Birgitte Alexius Agersted, Tobias Steen Sejersen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 7. oktober 2019

STATUSARTIKLER
Trykskader hos børn er underrapporteret
Knærke Søgaard & Jens Ahm Sørensen

Glukagonlignende peptid 1-receptoragonisten semaglutid
Amalie Dyhrberg Boje, Christian Rimer Juhl, Signe Sørensen Torekov et al

Perspektiver på recidiverende respiratorisk papillomatose og humant papillomvirus-vaccination
Simone Trolle, Charlotte Duch Lynggaard, Kristine Grubbe Gregersen et al

Primær forebyggelse af kardiovaskulære hændelser med acetylsalicylsyre hos patienter med type 2-diabetes mellitus
Victoria Rosberg, Erik Lerkevang Grove, Hans Erik Bøtker et al

KASUISTIK
To tilfælde af leptospirose med involvering af centralnervesystemet
Kasper Sommerlund Moestrup, Toke Seierøe Barfod & Dennis Back Holmgaard

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 30. september 2019 

STATUSARTIKLER
Palliativ indsats er for alle, også patienter med livstruende medicinsk organsvigt
Kristoffer Marså, Vibeke Brogaard Hansen, Jens Kristian Madsen et al

Undervægt blandt prægravide kvinder er en overset risikofaktor
Sarah Marie Bjørnholt, Lea Ankerstjerne, Elisabeth Thal Rønneberg et al

KASUISTIKKER
Røde gærris som formodet årsag til akut nyre- og leversvigt
Paul Peterslund, Heidi Dahl Christensen, Jana Urbahnke et al

Funktionel gangforstyrrelse kan behandles med succes
Peter Arlien-Søborg, Hans Henrik Olsen, Lis Albrechtsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 23. september 2019 

STATUSARTIKLER
Rekonstruktion efter rituel kvindelig omskæring
Jacob Juel & Lene Birk-Sørensen

Okulær torticollis er en diagnostisk og kirurgisk udfordring
Mikael Hofsli, Troels Vinding, Lisbeth Sandfeld et al

KASUISTIKKER
Sjælden dural sinus cavernosus-fistel var årsag til okulomotoriusparese
Nadja Skadkær Hansen, Frederik Winsløw, Bodil Damgaard et al 

Cytomegalovirusretinitis efter intravitrealt dexamethasonimplantat
Mikkel Straarup Thagaard & Jesper Pindbo Vestergaard

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 16. september 2019 

STATUSARTIKLER
Anvendelse af kapnografi i akutafdelingen
Alexandra Vassilieva & Birgitte Riis Andersen

Effekt af antidepressiv medicin på hjernevolumen
Poul Videbech & Janne-Elin Yttri

Implementering af evidensbaseret simulationstræning
Martin Tolsgaard, Lars Konge, Flemming Bjerrum, Ann Sofia Skou Thomsen et al 

KASUISTIK
Balanceret translokation hos en patient med abortus habitualis og normal karyotype
Noor Al-Saudi, Tina Duelund Hjortshøj, Henriette Svarre Nielsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. september 2019 

STATUSARTIKEL
Intravitreal angiostatisk behandling af okulær sygdom
Lou-Ann Christensen Andersen, Lasse Jørgensen Cehofski & Jakob Grauslund

KASUISTIKKER
Doege-Potters syndrom er en solitær fibrøs tumor associeret med svær hypoglykæmi
Astrid Uttenthal Larsen & Hanne Krogh Rose

Perforeret mesenterial cyste som årsag til abdominale smerter hos en 12-årig pige
Astrid Collatz Schyum & Mette Cathrine Lauridsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 2. september 2019 

STATUSARTIKLER
Radiofrekvensablation til behandling af levertumorer
Tobias Bastian Ross Clemmesen, Michael Patrick Achiam, Christian Ross Pedersen et al

Autolog stamcellebehandling til patienter med multipel sklerose
Freja Jespersen, Anne Fischer-Nielsen, Søren Lykke Petersen et al

KASUISTIKKER
Stiff person syndrome er fortsat en vanskelig og overset diagnose
Mette Scheller Nissen, Jonatan Forsberg, Matthias Bode et al

Trochlearisparese grundet kronisk sinuitis
Elisa Skovgaard Jensen & Steen Nepper-Christensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 26. august 2019 

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af pædofili
Susanne Bengtson, Thorkil Sørensen & Ellids Kristensen

Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome
Kenney Fehrenkamp Pedersen, Rudi Roumen, Marc Scheltinga et al

Håndtering af åbent abdomen med fistel
Nina A. Frederiksen, Lisbet Rosenkrantz Hölmich & Frederik Helgstrand

KASUISTIK
Post-endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi-pankreatitis med sænkningsabsces til knæniveau
Pernille Linde Jellestad & Biniam Berhane Teklay

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 19. august 2019 

STATUSARTIKLER
Udredning, behandling og opfølgning af vulvacancer
Ligita Paskeviciute Frøding, Vibeke Zobbe, Lars Ulrik Fokdal et al

Manglende systematik af stresstiltag, men dokumenteret effekt af mindfulnessbaseret stressreduktion
Emilie Hasager Bonde, Lone Overby Fjorback & Lise Juul

KASUISTIKKER
Grisels syndrom som årsag til torticollis hos børn
Ole Møller Hansen, Olga Hogreffe Nikitina & Elke Longin

Farlig fisk på ferien
Julie Odgaard Vedel, Jacob Seefeldt, Anders Seefeldt et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 12. august 2019 

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af Staphylococcus aureus-bakteriæmi
Louise Thorlacius-Ussing, Nis Pedersen Jørgensen, Jesper Smit et al

Gentagne diploid biparental molae
Sedrah Arif Butt, Louise Kelstrup, Marianne Lidang et al

Inhalatortyper og inhalationsteknik ved behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom
Rune Fuglø-Mortensen, Peter Lange & Jann Mortensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 5. august 2019 

STATUSARTIKLER
Forebyggelse og behandling af stråleterapiinduceret kvalme og opkastning
Christina Ruhlmann, Peter Clausager Petersen & Jørn Herrstedt

Danmarks rolle i global sundhed
Helene Bilsted Probst & Søren Brostrøm

Attention deficit and hyperkinetic disorder hos førskolebørn og tidlig indsats med forældretræning
Anne-Mette Lange & Per Hove Thomsen 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 29. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Suspekte lymfeknuder på bækkenvæggen ved lokal-avanceret rectumcancer
Jens Ravn Eriksen & Steffen Brisling

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Psykologiske, neurologiske og cellulære virkningsmekanismer ved mindfulnesstræning
Rasmus Jentoft Boutrup, Malene Munk Jørgensen, Niels Gregersen et al

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati
Lars Kjøbsted Markvardsen, Thomas Harbo, Jakob Vormstrup Holbech et al

Perfusions-MR-skanning i behandlingen af Calvé-Legg-Perthes’ sygdom
Ole Rahbek, Niels Egund & Anne Grethe Jurik

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Sportsbrok er ikke et brok
Sara Gamborg, Stina Öberg, Per Hölmich et al

Lyskebrok hos børn
Christoffer Skov Olesen, Kristoffer Andresen, Stina Öberg et al

Idiopatisk pubertas praecox hos piger
Dorte Lydum Senning, Mariane Rix, Graziella Andersen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 8. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Statiner er sikre ved leversygdomog har muligvis en gunstig effekt
Mie Balle Hugger, Mads Israelsen, Camilla Dalby Hansen et al 

Rodledsartrose ved tommelen
Torben Bæk Hansen, Lone Kirkeby & Maiken Stilling

KASUISTIK
Alice in Wonderland-syndrom kan forveksles med angst
Pernille Darling Rasmussen, Janne Walløe Vilmar & Jens Erik Klint Nielsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. juli 2019

STATUSARTIKEL
Kvalme og opkastning induceret af medicinsk kræftbehandling
Peter Clausager Petersen, Christina Ruhlmann & Jørn Herrstedt

KASUISTIKKER
Folinsyremangel som differentialdiagnose til svær præeklampsi
Yagmur Sisman, Rasmus Heje Thomsen, Vibeke Vestermark et al

Tick-borne encefalitis-associeret meningoradikuloneuritis erhvervet ved Esbjerg
Nicolaj Grønbæk Laugesen & Christian Stenør

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 24. juni 2019

STATUSARTIKLER
Neuromodulation ved rehabilitering af rygmarvsskade
Søren Bruno Elmgreen, Søren Krogh, Uffe Schou Løve, Axel Forman

Samtidig infusion af Ringer-laktat og Ringer-acetat med andre lægemidler
Anna-Sophie Nørregaard Vinkel, Hilde Omestad & Christoffer Grant Sølling

KASUSTIK
Iatrogent klinisk hjertestop ved nitroglycerin
Paul Peterslund, Claes Falkenberg Elvander & Joachim Hoffmann-Peterslund

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 17. juni 2019

STATUSARTIKLER
Radikal prostatektomi øger forekomsten af lyskebrok
Rasmus Alder Nielsen, Dennis Zetner & Jacob Rosenberg

Behandling af knæartrose hos yngre voksne
Kristoffer W. Barfod, Søren T. Skou & Anders Troelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 10. juni 2019

STATUSARTIKLER
Seponering af uhensigtsmæssig medicin i almen praksis
Kirsten Høj, Anna Mygind, Signe Livbjerg et al

Immunterapi til patienter med malignt melanom og hjernemetastaser
Line Thing Simonsen, Anne Mette Sjørslev Schmidt, Trine Heide Øllegaard et al

KASUSTIKKER
Fatal kakeksi ved mitokondriel neurogastrointestinal encefalomyopati
Christina Engel Hoei-Hansen, David Scheie, Eva Loebner Lund et al

Svært disloceret distal femurepifysiolyse hos en 13-årig pige
Mike Mikkelsen Lorenzen, Lasse Birkelund & Jens Ole Laursen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 3. juni 2019 

STATUSARTIKLER
Alkoholisk ketoacidose ABCDE
Ljubica Vukelic Andersen & Jens Meldgaard Bruun

Nye kriterier for risikostratificering af knuder iglandula thyroidea baseret på ultralydskanning
Finn Noe Bennedbæk & Steen Joop Bonnema 

Udredning, opfølgning og behandling af cyster ipancreas
Birgitte Mørch Søndergaard, Bojan Kovacevic, John Gásdal Karstensen et al 

Behandling af obsessiv kompulsiv lidelse hosbørn og unge
David R.M.A. Højgaard, Judith B. Nissen, Katja A. Hybel et al 

Kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen
Michael Moesmann Madsen, Jan Nørholm Mainz & Jens Winther Jensen 

KASUISTIK
Ventrikeliskæmi og -perforation ved bariatriskintragastrisk ballon
Loan Ngo-Stuyt, Jakob Burcharth & Flemming Hjørne 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. maj 2019 

STATUSARTIKLER
Spytkirtelsygdomme hos børn
Christian Toft-Nielsen, Michael Frantz Howitz, Jonathan Glenthøj et al

Morbus Dercum
Deborah-Leigh Day, Elisabeth Lauritzen, Anne Lene Wagenblast et al

KASUISTIKKER
Pagets sygdom uden for mammae kan nemt overses
Carla Kruse, Deborah Day & Christian Lang

Dykkersyge på lav havdybde
Kristoffer K. Brockhattingen

Børn med åbenlyse knoglebrud kan fejle mere end én ting
Jan Duedal Rölfing, Nicolai Kjældgaard Kristensen & Mathias Bünger

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. maj 2019

STATUSARTIKLER
Introduktion til at skrive et videnskabeligt abstract
Alexander Emil Kaspersen, John Michael Hasenkam, Jens Georg Leipziger et al

Administrative procedurer ved godkendelse af nye lægemidler
Mark A. Ainsworth & Sinan B. Sarac

Krav til dokumentation ved godkendelse af nye lægemidler
Mark A. Ainsworth & Sinan B. Sarac

KASUISTIKKER
SGLT2-inhibitorassocieret euglykæmisk diabetisk ketoacidose
Frederikke Fisker, Niels Møller & Esben Stistrup Lauritzen

Hornhindetransplantation grundet overset gonorroisk konjunktivitis
Jacob Tolstrup, Maria Voss Kyhn & Jan Gerstoft

Akut nyresvigt hos en rask 19-årig kvinde efter indtag af syv gram paracetamol
Pernille Esman Andersen & Mads Svart

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. maj 2019

STATUSARTIKLER
Tvivlsomme tidsskrifter
Tove Faber Frandsen & Mette Brandt Eriksen

Dystoni
Annemette Løkkegaard & Erik Hvid Danielsen

Neurokirurgisk behandling af dystoni
Aske Høck, Bo Jespersen, Alfred Peter Born et al

Rekonstruktion ved brug af filetlapper
Elisabeth Lauritzen, Rami Mossad Ibrahim, Lisa Toft Jensen et al

Præimplantationsgenetisk testning for aneuploidi
Viktoria Holmqvist, Laura Kirstine Soenderberg Roos, Kristin Ros Kjartansdottir et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 6. maj 2019 

STATUSARTIKLER
Antikoagulerende behandling ved kardiovertering af atrieflimren
Anita Andersen, Axel Brandes, Morten Würtz et al

Ekshaleret nitrogenoxid som markør for astmatisk luftvejsinflammation
Peter Lange, Charlotte Suppli Ulrik & Ole Hilberg

Ganglion sphenopalatinum-blokade mod postdural hovedpine
Mads Seit Jespersen, Pia Therese Jæger, Karen Lehrmann Ægidius et al

Mobning af yngre kirurger under uddannelse
Mohamed Ebrahim & Bamo Samal Muhyaldeen

KASUISTIKKER
Elektrokonvulsiv terapi kan anvendes til patienter med cochleaimplantat
Jesper Krogh Lauridsen

Sneddons syndrom hos ung kvinde med antifosfolipidsyndrom, iskæmisk apopleksi og epilepsi
Christian Stenør & Morten Togo Sørensen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 29. april 2019 

STATUSARTIKLER
Udredning af dysfagi i Danmark
Simon Graff, Nikolaj Worm Ørntoft, Nichlas Udholm et al

Forebyggelse og behandling af stivkrampe
Vera Elisabeth Crone, Dennis Back Holmgaard, Bülent Uslu et al

Mindfulness i behandlingen af seksuelle funktionsforstyrrelser
Julie Fregerslev Krieger, Ellids Kristensen, Mikkel Marquardsen et al

KASUISTIKKER
Luftbåren allergisk kontakteksem
Morten Schjørring Opstrup

Voriconazolinduceret periostitis
Ditte Marie Jakobsen, Bjarte Aspenes Justad, Jannik Helweg-Larsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. april 2019 

STATUSARTIKLER
Næsefrakturer hos børn
Madeline Malihini Jul, Sannia Sjöstedt, Christian Grønhøj et al

Respiratorisk dyskinesi
Mette Medom Vorre & Peter Lange

KASUISTIKKER
Metoclopramidinduceret respiratorisk dyskinesi
Mette Medom Vorre & Peter Lange

Tromboemboli efter in vitrofertilisationsbehandling
Katja Wium Geiker, Lisbeth Prætorius & Mubeena Aziz

Dødelig udgang efter indtag af æselagurk
Sanjeewa H.M. Patabendige, Jesper Brink Svendsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. april 2019 

STATUSARTIKLER
Traumatiske pancreaslæsioner
Amalie Felicia Torrild Schmiegelow, Jan Henrik Storkholm & Stefan Kobbelgaard Burgdorf

Mislykket epiduralblokade under fødslen
Yagmur Sisman, Kim Ekelund & Jeanett Strandbygaard

Enkle tiltag kan reducere risikoen for postendoskopisk retrograd kolangiopankreatografi-pankreatitis
Bonna Leerhøy, Jakob von Halling Regeur, B. Joseph Elmunzer et al

Behandling af stramt tungebånd
Badar Mahmood, Waldemar Trolle, Marie Louise Hounsgaard & Malene Kirchmann

Diagnostik af von Willebrands sygdom
Fie Juhl Vojdeman, Malou Philips, Eva Funding et al

KASUISTIK
Bilateral caput femoris-epifysiolyse efter epileptisk anfald
Müjgan Yilmaz, Jonas Hedegaard Andersen, Hans Henrik Strange-Vognsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 8. april 2019 

STATUSARTIKLER
De første 25 år med lungetransplantation i Danmark
Thomas Kromann Lund, Christian Holdflod Møller, Jesper Rømhild Davidsen et al

Behandling af smertefuld skoliose
Christian Wong

KASUISTIKKER
Susacs syndrom er en vigtig differentialdiagnose ved monosymptomatisk encefalopati hos yngre voksne
Caroline Ellinore Weinsjö, Gitte Buhl-Jensen, Marianne Wegener

Kognitiv dysfunktion, synstab og hørenedsættelse kan være Susacs syndrom
Lisa Eilenberg Søgaard, Zsolt Illes, Nina Nguyen et al

Familiær hypomagnesiæmi med sekundær hypokalcæmi som årsag til krampeanfald hos børn
Kristina Thorsteinsson, Jesper Thaarup & Søren Hagstrøm

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. april 2019 

STATUSARTIKLER
Graviditetsrelaterede neurologiske symptomer uden forud erkendt neurologisk sygdom
Anette Torvin Møller & Lise Lotte Torvin Andersen

KASUISTIKKER
Nekrobiotisk xantogranulom mistolket som planocellulært karcinom
Wahida Chakari, Filip Rangathew, Navid Mohamadpour Toyserkani et al

Autoimmun autonom ganglionopati hos en patient med nydiagnosticeret type 1-diabetes
Camilla Kim Hartung Elmose, Mads Barløse, Ingelise Christiansen et al

Svære intraabdominale læsioner som følge af hjerte-lunge-redning med LUCAS-brystkompressionssystem
August A. Olsen, Luit Penninga & Michael P. Achiam

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. marts 2019 

STATUSARTIKLER
Essex-Lopresti-læsion er hyppigt overset
Rasmus Ahlfors & Martina Eriksen

Komorbiditet ved parodontitis
Niels-Christian R. Holm, Palle Holmstrup & Peter Riis Hansen

Repetitiv transkraniel magnetisk stimulation til depressionsbehandling
Poul Erik Buchholtz 

Placebokontrollerede studier og invasiv kardiologi
Redi Pecini, Kristian Øvrehus, Mikael Kjær Poulsen et al

Forreste knæsmerter hos børn og unge
Michael Skovdal Rathleff, Christian Lund Straszek, Lars Blønd et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 18. marts 2019 

STATUSARTIKLER
Komplikationer efter brug af hyaluronsyreholdige fillers
Jalal Alimoradi & Kim Novaa

Glukagonlignende peptid 1-receptoragonister til behandling af type 2-diabetes
Andreas Andersen, Alexander Sidelmann Christensen, Filip Krag Knop et al

KASUISTIKKER
Stressfraktur i bilateral rami hos en kvinde med anorexia nervosa
Khuram Bashir, Magnus Sjögren & Jakob Klit

Akut fedtlever i graviditeten
Cecilie Lærke Glindtvad Tarpø, Finn Lauszus & Rubab Hasan Agha Krogh

For sen behandling af neurosyfilis kan få alvorlige konsekvenser
Jacob Tolstrup, Christina Alette Banzhaf & Terese Lea Katzenstein

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. marts 2019 

STATUSARTIKLER
Intravenøs væskebehandling til børn
Aurora Undlien, Maren Rytter, Christian Overgaard-Steensen et al

KASUISTIKKER
Akut abdomen som følge af blyforgiftning
Dagmar Christiansen, Anne Lindegaard Christiansen & Niels Erik Ebbehøj

Filetlap anvendt til rekonstruktion efter hemipelvektomi og amputation afunderekstremitet
Elisabeth Lauritzen, Rami Mossad Ibrahim, Lisa Toft Jensen

Negativ antimyelin oligodendrocyt glykoproteinantistof hos en drengmed akut demyeliniserende tilstand i centralnervesystemet
Magnus Spangsberg Boesen & Maria J. Miranda

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. marts 2019 

STATUSARTIKLER
Personlig medicin nødvendiggør paradigmeskifte i evidensbegrebet
Ingolf Nielsen, Bjarne Sigurd & Bjarne Ørskov

Præ- og intraoperative metoder til øgning af bughulens rummelighed forud for ventralherniotomi
Nellie Bering Zinther & Hans Friis-Andersen

Benign paroksysmal positionel vertigo er en overset komplikation ved hovedtraume
Trine Velte Honoré, Niels West & Mads Klokker

KASUISTIKKER
Underlivsbetændelse er en sjælden årsag til akut abdomen hos et barn
Rasmus Skov Kolind, Nini Katja Møller & Kirsten Holm

Benign paroksysmal positionel vertigo som komplikation ved hovedtraume
Trine Velte Honoré, Niels West & Mads Klokker

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. februar 2019 

STATUSARTIKLER
Dysfagi
Bahareh B. Philipsen, Hanna R. Mortensen & Dorte Melgaard

Lumbal spinalstenose
Rikke Krüger Jensen, Andreas Andresen, Helle Algren Brøgger et al

KASUISTIKKER
Intern herniering under a. iliaca externa efter radikal prostatektomi med ekstensivlymfadenotomi
Erik Frostberg

Valsalvainduceret subkutant emfysem, pneumomediastinum og pneumorakis hos en ung mand
Mads J. Niemann

Perianal absces efter analt samleje skal give mistanke om rektal gonokokinfektion
Charlotte Kanstrup, Helene Perregaard & Claus Anders Bertelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 28. januar 2019 

KASUISTIKKER
Intraprotetisk luksation i rodledsprotese
Anne Lysgaard Schulz, Lone Kirkeby & Torben Bæk Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Right side

af Marianne Puge Nielsen | 13/11
1 Kommentar
af Akil Raad Kami Abdel-Wahab Walli | 13/11
6 kommentarer
af Larry Højgaard Kristiansen | 11/11
1 Kommentar
af Sven Refslund Poulsen | 09/11
3 kommentarer
af Christian Crüger | 06/11
1 Kommentar
af Anders Christiansen | 05/11
1 Kommentar
af Thamilini Umaramanan | 05/11
2 kommentarer