Skip to main content

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler indekseres til PubMed/Medline i forbindelse med at de publiceres online.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. november 2022 

STATUSARTIKLERRadiofrekvensablation af insulinomer i pancreas Cecilie Jansen, Peter Vilmann, Lene Brink1, Mikkel Andreassen et al

Bivirkninger ved anabole steroider Josefine Windfeld-Mathiasen, Thea Christoffersen & Henrik Horwitz

Iltterapi til interstitielle lungesygdomme Søren Ramsdal Sørensen, Elisabeth Bendstrup & Jesper Rømhild Davidsen

KASUISTIKKERSvær væksthæmning hos nyfødt som følge af SARS-CoV-2-infektion hos mor i 23. graviditetsuge Erika Hansen-Nord, Johanna Lindman, Marie Diness Ingerslev et al

Subaraknoidalblødning er en sjælden årsag til hovedpine og status epilepticus hos børn Masja Bluhme Hoe, Kåre Schmidt Ettrup, Lasse Paludan Malver et al

Azathioprinhypersensitivitetssyndrom Laura Appel Møllehave & Karl Emil Nelveg-Kristensen

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 7. november 2022 

STATUSARTIKLERBehandling af medicinske komorbiditeter ved demens Kristian Steen Frederiksen, Christina Jensen-Dahm & Gunhild Waldemar

Lungemanifestationer ved reumatoid artritis Charlotte Hyldgaard, Saher Burhan Shaker, Jesper Rømhild Davidsen et al 

Genterapi mod arvelige øjensygdomme Line Kessel, Mette Bertelsen, Kristian Klemp et al

KASUISTIKKERAtypisk præsentation af svær præeklampsi med sinusbradykardi og brystsmerter Sara Bech Christensen, Tobias Bomholt, Michael Hecht Olsen et al 

Malignt neuroleptikasyndrom forårsaget af olanzapin, risperidon og haloperidol Patrick Vincent Marloth, Martin Riis Ladefoged & Magnus Spangsberg Boesen

UGENS BILLEDEMorbus Dercum Jeanette Halskou Haugaard, Claus Zachariae & Ann Hærskjold

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 31. oktober 2022

STATUSARTIKLERMyokardieinfarkt uden obstruktiv koronararteriesygdom Abdullahi Ahmed Mohamed, Morten Bøttcher, Thomas Engstrøm et al

Atopisk dermatitis influerer uddannelsespræstation Kristófer Vainer Pálsson, Line Brok Nørreslet, Tove Agner et al

KASUISTIKKERTransitorisk osteoporose i hoften Nadia Dyremose & Jens-Erik Beck Jensen

Retrofaryngealt ødem som atypisk præsentation af multiple inflammatory syndrome in children Morten Klitskov Jensen & Jonas Bruun Kjærsgaard

Blærediverticulum ved Ehlers-Danlosʼ syndrom Rikke Filskov Jensen, Louise Faurholt Øbro & Palle Jörn Sloth Osther

UGENS BILLEDEFjernelse af vorte i øre med laser Jeanette Kaae, Gregor B. E. Jemec & Elisabeth H. Taudorf

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 24. oktober 2022

STATUSARTIKLERGestationel diabetes mellitus og autismespektrumforstyrrelse hos barnet Fatma Ali Tarish Mohsen, Finn Friis Lauszus, Marlene Briciet Lauritsen et al

Hydrops foetalis Agnete Runge Jepsen, Kristine Hamran, Per Albertsen et al

Systematisk måling af fysisk funktion hos voksne patienter på tværs af diagnoser Morten Tange Kristensen, Christian Have Dall, Mette Aadahl et al

STATUSARTIKEL/KLINISK PRAKSISRaynauds syndrom Esben Uggerby Næser & Klaus Søndergaard

KASUISTIKHoftefraktur hos gravid kvinde Adam Varming, Tine Nymark, Lasse Pedersen et al

UGENS BILLEDEAbekopper Jakob Ferløv Baselius Schwensen, Tobias Steen Sejersen & Simon Francis Thomsen

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 10. oktober 2022 

STATUSARTIKLERFrakturrelateret infektion Per Hviid Gundtoft, Mats Høy Bue, Rehne Lessmann Hansen et al

Udfordringer ved samtidig ADHD og skizofreni Mateo Boberg, Bjørn Ebdrup & Poul Videbech

Bulløse hudsygdomme Jeanette Kaae, Rikke Bech, Elisabeth Hjardem Taudorf et al 

KASUISTIKRygmarvsinfarkt som en sjælden form for stroke Emma Forsberg, Nataliya Toncheva & Ronald Antulov

UGENS BILLEDEJuvenile spring eruption Jakob Lillemoen Drivenes & Anette Bygum

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 3. oktober 2022 

STATUSARTIKLERVEXAS-genvarianter forklarer tidligere uerkendt klinisk syndrom Mads Nyhuus Bendix Rasch, Fruzsina Szabados, Jens Magnus Bernth Jensen et al

Behandling af klumpfødder hos børn Marianne Frydendal Nielsen, Bjarne Møller-Madsen & Vilhelm Engell

KASUISTIKKERPerilymfatisk fistel i indre øre behandlet med blood patch Frej Juul Vilhelmsen & Malene Kirchmann

Endoskopisk transduodenal fjernelse af galdeblæresten hos patient med nekrotiserende pankreatitis Helle Kristensen, Srdan Novovic, John Gásdal Karstensen et al

UGENS BILLEDEMargaritas in the sun Mette Sommerlund & Rikke Nielsen Uhrenholt

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 26. september 2022 

STATUSARTIKLERBehandling af traumatiske skader på perifere n. facialis Mona Sharghbin, Emir Hasanbegovic, Christian Bang et al

Alternativer til nålemarkering af nonpalpable forandringer i mammae Christian Kaare Paaskesen, Camilla Bille & Jens Ahm Sørensen

Risici ved anlæggelse af perifere nerveblokader Alex Jørgen Romanowski, Jakob Hessel Andersen, Peter Toquer et al

KASUISTIKKERMikrokirurgisk rekonstruktion efter traumatisk læsion af perifere n. facialis Mona Sharghbin, Andreas E. Krag, Christian Bang et al

Miller Fishers syndrom Amalie Muus Andreasen & Ana Guzmán-Martín

UGENS BILLEDESolitær udfyldning i pharynx Peter Bill Juul Ladegaard

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 19. september 2022 

STATUSARTIKLERDiagnostisk bias Simon Graff, Asser Mathiassen Oppfeldt, Martin Gotfredsen et al 

KASUISTIKKERAsymptomatisk mediastinal emfysem og halsemfysem efter Kussmauls respiration og rømmen Peter Søe-Jensen

Kliniske implikationer af falsk forhøjet prostataspecifikt antigen Josefine Freyberg, Hiba Iraqi, Thomas Helgstrand et al

UGENS BILLEDEGigantisk verrukøst karcinom i lysken Hassan Ali Eskandarani, Sakshi Andersen & Line Læssøe

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 12. september 2022 

STATUSARTIKLERGastrointestinale senfølger til behandling af kræft i bækkenorganer Janne Fassov, Katrine Emmertsen, Therese Juul et alLichen sclerosus hos kvinder Emilie Plassmann Madsen, Rikke Ekkelund Bonefeld & Christina Damsted Petersen

KASUISTIKKERTraumatisk uterusruptur hos gemelligravid medførende nødhysterektomi Ane-Kersti Skaarup Knudsen & Attila BotháziPlastisk bronkitis Lene Thorup, Jørn Carlsen, Jakob Gjedsted et al 

UGENS BILLEDEEn otte måneder gammel dreng med svær hypoglykæmi Henrik Thybo Christesen, Evgenia Globa, Anne Lerberg Nielsen et al

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 29. august 2022 

STATUSARTIKLERRygnings og rygestopmidlers interaktion med lægemidler Helle Karkov Lindberg Madsen, Mette Gulløv, Ingeborg Farver-Vestergaard et al

Screening, diagnostik og behandling af cervixcancer i graviditeten Anne Hammer, Lise Haubjerg, Hevy Sadraddin Gibrael et al

Fremtidens patientmonitorering på sengeafdelingen Christian S. Meyhoff & Eske K. Aasvang • KASUISTIKSpontan pneumomediastinum initialt tolket som anafylaksi hos dreng Rie Daugberg & Ann-Marie Malby Schoos

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 22. august 2022 

STATUSARTIKLERGenetisk udredning ved autismespektrumforstyrrelse Janni Majgaard Jensen, Ulla Schierup Nielsen, Allan Bayat et al

Prædiktive biomarkører for lægemiddelbrug Niels Westergaard, Charlotte Vermehren & Jan Trøst Jørgensen • UGENS BILLEDETrabekulering af hjertemuskel Luyi Cai, Rasmus Albiniussen, Saboor Kabir, Khaled Hassan El Chaoly et al

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 15. august 2022 

STATUSARTIKELBipolar affektiv sindslidelse ved autismespektrumforstyrrelse Mette Ungermann Fredskild, Rikke Engell & Lars Vedel Kessing

KASUISTIKKERSkrivemaskinetinnitus behandlet med gabapentin Per Cai Sehested

Hybridbehandling af proteintabende enteropati hos patient med univentrikulært kredsløb Thomas Holm-Weber, Jacob Gjedsted, Michael Rahbek Schmidt et al 

UGENS BILLEDE»Steinstrasse« i ductus choledochus Suresh Ujjal & Rasmus Krøijer

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 8. august 2022 

STATUSARTIKELAvanceret lokoregionalt thoraxvægsrecidiv af brystkræft Laura Hansen, Tove Tvedskov, Hanne Rønning et al

KASUISTIKKERTraumatisk ruptur af gluteus minimussenen Carina Wulff Greve Andersen, Marie Bagger Bohn & Jeppe Lange

Konservativ behandling af iatrogen mælkefistel Cecilie Mullerup Laustsen-Kiel, Rami Mossad Ibrahim & Christian Lyngsaa Lang

Idiopatisk subglottisk trakealstenose Lisette Hvid Hovgaard & Thorbjørn Hermanrud

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 1. august 2022 

STATUSARTIKLERBehandling af peritoneale metastaser fra kolorektal cancer Jesper Clausen Nielsen & Victor Jilbert Verwaal

Ikkefarmakologisk behandling af patienter med kronisk smerte Sigrid Juhl Lunde & Lene Vase

Eosinofil øsofagitis hos børn Martin Hollænder Nielsen, Kasper Bredal, Jacob Holmen Terkelsen et al

Simple, recidiverende og komplicerede urinvejsinfektioner Karin Andersen, Louise Thomsen Schmidt Arenholt, Kristian Stærk et al

UGENS BILLEDEBugvægsrekonstruktion ved hernie Hannah Trøstrup, Michael Munksdorf, Jakob Danker et al

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 18. juli 2022 

STATUSARTIKLERHåndtering af hæmatologi i Grønland Johan Skov Bundgaard, Alice Juhl Petersen, Uka W. Geisler et al

Benigne hudforandringer Sinem Saritas, Hasan Gökcer Tekin, Trine Høgsberg et al

KASUISTIKKERElektrokonvulsiv terapi ved delirium på somatisk baggrund Aleksandra Matuszek, Konrad Melonik, Michal Maciej Klapcinski et al

Fri luft i abdomen skyldes ikke altid tarmperforation Hevy Sadraddin Gibrael, Mia Prindahl Ærenlund, Yousef Jesper Wirenfeldt Nielsen et al

UGENS BILLEDEAbdominalmuskelparese som en sjælden præsentation af neuroborreliose Frederik Winsløw

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 11. juli 2022 

STATUSARTIKLERTelomersygdomme Anna Byrjalsen, Anette Bygum, Charlotte Kvist Lautrup et al

Nonfarmakologiske behandlinger har effekt ved skizofreni Marie Kejser Starzer, Dorte Nordholm, Helene Gjervig Hansen et al

• KASUISTIKKEREn sjælden årsag til anartri og dysfagi Pardis Zarifkar, Moshgan Amiri & Klaus Hansen

Bisfosfonatinduceret okulær og orbital inflammation Thomas Stax Jakobsen & Mikkel Funding

--------------------------------------------------------------------------------------------Publiceret på ugeskriftet.dk 4. juli 2022 

STATUSARTIKLERAfmedicinering i danske kliniske behandlingsvejledninger Carina Lundby, Alaa Burghle, Jesper Ryg et al

Psykodynamisk korttidsterapi Francisco J. Alberdi Olano & Bent Rosenbaum

Invasiv neuromodulation for kroniske smertetilstande Kaare Meier, Andreas Nørgaard Glud & Jens Chr. Hedemann Sørensen

KASUISTIKUreaplasma parvum-artritis i knæ, hofte og sacroiliacaled Cecilie Hviid Christiansen, Peter Doering, Jurgita Samulioniené et al 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 20. juni 2022 

STATUSARTIKLERDigital patologi Sönke Detlefsen, Stig Hansen, Marianne Waldstrøm et al

Forebyggelse og behandling af keloider Trine Schønfeldt & Peter Stemann Andersen

Ganglier på håndled og hånd Jamila Hussein Eriksen, Merete Juhl Kønig, Eva Balslev et al 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 13. juni 2022 

KASUISTIKKERLudomani som bivirkning til lav dosis af pramipexol ved behandling af restless legs syndrome Emma Sofie Lindström, Jette Deichmann Ibsen & Sara Lyngby Skovbølling

ADHD hos voksne overses stadig Pernille Darling Rasmussen

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 6. juni 2022 

STATUSARTIKELLokal immunpatologi ved COVID-19-associeret lungesvigt Andreas Ronit, Ronan M.G. Berg, Trine H. Mogensen, Ronni R. Plovsing

KASUISTIKKERRecidiverende meningokoksygdom hos kvinde med mutation i C8B-genet Ulrik Ørsø Andersen, Jakob Thaning Bay & Lise Heilmann Jensen

Livstruende delirium udløst efter pludseligt ophør af langvarig behandling med benzodiazepiner Vivi-Nelli Mäkinen, Kenneth Brandt Hansen & Søren Tang Knudsen

UGENS BILLEDEAnisakiasis erhvervet i Danmark Niels Mejer, Christen Rune Stensvold, Anders Porskrog & Mustafa Bulut

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 30. maj 2022 

KASUISTIKKERDen isolerede posteriore malleolfraktur Thomas Colding-Rasmussen, Benjamin Presman & Ilija Ban

'UGENS BILLEDEBlastisk plasmacytoid dendritcelleneoplasi Katrine Dina Musaeus, Sanaz Amin Guldmann & Manan Pareek

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 23. maj 2022 

KASUISTIKKERInversio uteri er en sjælden men potentiel livstruende obstetrisk komplikation Karina Fogh Trelborg & Birgitte Freilev Lindved

Amfetaminudløst toksisk encefalopati Jonas Asgaard Bojsen, Line Lunau, Nina TTN Nguyen et al 

Lipoma arborescens Maj Alexandra Ambrosiussen & Karen Toftdahl Bjørnholdt

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 16. maj 2022 

STATUSARTIKEL Hudreducerende kirurgi efter massivt vægttab Mari Irgens Bøkset & Jesper Poul Næsted Jensen

KASUISTIKKERBehandlet langvarigt hjertestop uden alvorlige kognitive men Sivagowry Rasalingam Mørk, Steffen Christensen, Mariann Tang et al

Ekstrapelvin endometriose er en svær diagnose Katrine Dahl Pedersen, Mikkel Seyer-Hansen & Anne Gisselmann Egekvist

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 9. maj 2022 

STATUSARTIKLERLaterale humeruskondylfrakturer hos børn Mikael Gerner Jacobsen & Morten Jon Andersen

KASUISTIKKERRuptur af brystimplantat kan imitere dissemineret cancer Claes Hannibal Kiilerich & Lena Felicia Carstensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 18. april 2022 

STATUSARTIKLERGenetisk og immunologisk baggrund for herpes simplex-encefalitis Ingrid Wiggers & Trine Hyrup Mogensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 21. marts 2022 

KASUISTIKKERBrystasymmetri hos pubertetspiger kan skyldes store godartede tumorer Charlotte Hass Lindahl & Lena Felicia Carstensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. marts 2022

STATUSARTIKLERBrystkorrigerende indgreb hos kvinder efter stort vægttab Jørn Bo Thomsen, Eirini Tsigka, Farima Dalaei et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. februar 2022 

STATUSARTIKLERIatrogen botulisme ved terapeutisk brug af botulinumtoksinIatrogen botulisme ved terapeutisk brug af botulinumtoksin Marianne Berntsen, Søren Bøgevig, Lotte Christine Groth Høgberg et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 17. januar 2022 

STATUSARTIKLERElektroencefalografi ved diagnostik af nonkonvulsiv status epilepticus hos kritisk syge patienter Thorbjørn S. Engedal, Birger Johnsen, Annette Sidaros et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 23. august 2021 

KASUISTIKUerkendt rygfraktur hos en niårig pige med normal CT Ronni Mikkelsen, Morten Eaton Mølgaard & Kristian Høy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 31. maj 2021 

KASUISTIKGoldilocks mastektomi Kaveh Borhani-Khomani, Soria Totakhail & Lisbet Rosenkrantz Hölmich

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 24. maj 2021 

STATUSARTIKLERFemurfrakturer hos børn Martin Gottliebsen, Bjarne Møller-Madsen, Lise Langeland Larsen t al