Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 14. september 2020 

STATUSARTIKLER
Internationale erfaringer med EPJ i hospitalssektoren
Jørgen Bansler & Gustav From

Fund af lymfomer ved endoskopisk screening for kolorektal cancer
Lasse Bremholm Hansen, Signe Lehn, Lise Mette Rahbek Gjerdrum et al

KASUISTIKKER
Retinal skade efter leg med laserpointer
Morten Bøgelund Larsen & Bettina Behrmann Lehrmann

Solsikkeolie er effektiv til fjernelse af bitumen ved asfaltforbrænding af hoved og hænder
Fríða V. Jakobsen, Niclas H. Eysturoy & Kristoffer W. Barfod

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 7. september 2020 

STATUSARTIKEL

Dramatisk fald i hjertedødelighed i Danmark fra 1970 til 2015
Stig Haunsø, Oliver B. Vad & Ole Amtorp

KASUISTIKKER

Alkaptonuri opdaget i forbindelse med knæalloplastik
Christian Kaare Paaskesen & Christian Hofbauer

Lukseret dual mobility liner efter hofteluksation
Anders Elneff Graversen & Claus Varnum

Dreng med svært tilfælde af Kleine-Levins syndrom
Camilla Broch Nielsen & Henrik Simonsen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 31. august 2020 

STATUSARTIKLER
No-need-to-see-forløb for binyreincidentalomer
Christian Trolle, Atul Shukla, Kirsten Alstrup et al

Lugte- og smagstab ved COVID-19
Alexander W. Fjældstad & Therese Ovesen

KASUSTIKKER
Præseptal cellulitis på formodet odontogen baggrund med behov for intensiv behandling
Benjamin Sommer Thinggaard & Nico Gampenrieder

Tularæmi hos to patienter henvist på mistanke om cancer mammae og cancer occulta
Louise Dommergaard, Linda Katharina Karlsson & Suzanne Lunding

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 24. august 2020 

STATUSARTIKLER
Molekylærgenetisk udredning af patienter, hvor der er mistanke om arvelig nyresygdom
Dorte L. Lildballe, Per Ivarsen & Maria Rasmussen

SGLT2-hæmmere til type 1-diabetes
Elisabeth Buur Stougaard, Hanan Amadid, Esben Søndergaard et al

KASUISTIKKER
Komplet remission ved behandling med JAK-hæmmer hos en patient med alopeciatotalis
Niels Lomborg & Tine Lottenburger

Nervushypoglossus-parese hos kvinde med ekstrakranielcarotis interna-aneurisme
Stefanie Binzer & Valentina Petkova

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 17. august 2020 

STATUSARTIKLER
Klonal hæmatopoiese som mulig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom
Peter Riis Hansen

Real-world evidence ved lægemiddelgodkendelse
Sarah Wadmann & Betina Højgaard

KASUISTIKKER
Cerebellar blødning efter lumbal stivgørende operation
Antonia Budko Gabrielsen, Mindaugas Bazys & Anders Rosendal Korshøj

Åben kirurgisk fjernelse af en vildfaren stent efter perkutan koronarintervention
Christian Larsen & Poul Verner Madsen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 10. august 2020 

STATUSARTIKLER
Brug af mekanisk hjertemassage ved hjertestop uden for hospital
Louise Milling, Louise Linde, Anne Craveiro Brøchner et al

Peroperativ methadon til behandling af postoperative smerter
Camilla Gaarsdal Uhrbrand, Kristian D. Friesgaard, Lone D. Brix et al

Limb-shaking transient ischaemic attack
Alexander Cuculiza Henriksen, Jacob Marstrand, Hanne Christensen et al

Kontinuerlig CPAP til patienter med COVID-19
Linette Marie Kofod, Klaus Nielsen Jeschke, Rikke Krogh-Madsen et al

KASUISTIK
Plastmønt i øsofagus hos en etårig med langvarige symptomer på fejlsynkning og recidiverende pneumonier
Daniel Bräuner Skansing & Viveque Egsgaard

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 3. august 2020 

STATUSARTIKLER
Kontinuerlig glukosemonitorering af patienter med type 1- og type 2-diabetes i dialysebehandling
Mette Vadstrup, Tobias Bomholt, Kirsten Nørgaard et al

Korrekt brug af hydroxychloroquin medfører sjældent øjenskader
Anne Troldborg, Trine Bay-Laurberg, Kåre Clemmensen et al

Slangebid
Sarah Eggert, Jesper Kjærgaard & Anja Poulsen

KASUISTIK
Proteinkinasehæmmere kan inducere retinopati
Johanne Bjerre Lindboe, Hassan Javed Ahmed & Christos Eleftherios 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. juli 2020 

STATUSARTIKLER
Primært centralnervesystemlymfom
Rune Sommer-Sørensen, Karen Juul-Jensen, Thomas Stauffer Larsen et al

Calciumscore og kardiovaskulær risikovurdering hos patienter med skizofreni
Trine Trab, René Ernst Nielsen, Jens Brøndum Frøkjær et al

KASUISTIKKER
Postpartum hypoglykæmi hos et barn af far med HNF4A-diabetes
Bo Schneider Vohra Thomsen, Jeannet Lauenborg & Marie Søgaard

Atypisk aura forårsaget af blodprop hos en 42-årig mand med migræne med aura
Sahla El Mahdaoui, Christian Stenør, Christina Kruuse et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. juli 2020 

STATUSARTIKLER
Endoskopisk ultralyd-vejledt etablering af transmuraleanastomoser i øvre gastrointestinalkanal
Anders Malthe Borch, Srdan Novovic, David Karran et al

Feedbackloop på medicinstudiets kliniske kurser
Bo Chawes & Jesper Johannesen

KASUISTIK
Euglykæmiskketoacidose udløst af ketogen diæt og intermitterende faste hos en ikkediabetiker
Fredrik Brustad Mellbye & Mette Glavind Bülow Pedersen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. juli 2020 

STATUSARTIKEL
Udredning af penicillinallergi
Line Kring Tannert, Holger Mosbech, Janni Hjortlund et al

KASUISTIKKER
Feber, synstab og akut promyelocytleukæmi i pandemimodtagelse
Daniel Kristensen, Søren Niemi Helsø, Paw Jensen et al

Svær adenoviruspneumoni hos en immunkompetent mand
Khaleda Taj, Birgitte Lindegaard Madsen & Zitta Barrella Harboe

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 6. juli 2020 

STATUSARTIKLER
Termoablation af hjernetumorer
Irena Jankovic, Jiri Bartek, Margret Jensdottir et al

Opioider til kroniske nonmaligne smerter
Torsten Wentzer Licht, Nina Jeanette Bache, Claus Bredahl et al

KASUISTIK
Sikker kirurgisk hoftedislokation til behandling af skader efter traumatisk hofteluksation hos børn
Casper Bindzus Foldager, Jeppe Barckman & Martin Gottliebsen 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 29. juni 2020 

STATUSARTIKLER
Inflammatorisk rygsygdom
Stinne Eika Rasmussen, Anders Rasmussen, Kresten Krarup et al

Bakteriofagterapi
Frederik Cold, Nikoline S. Olsen, Amaru Indigo Miranda S. M. Djurhuus et al

KASUISTIK
Differentialdiagnoser til dissociativ amnesi hos en yngre kvinde
Nasir Musa Al-Mashkur, Christian Madsbjerg Hansen, Lukasz Perczynski et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. juni 2020

STATUSARTIKLER
Hormonel kontraception, depression og selvmord
Abir Khalil Bchtawi, Bashayir Said Muse Issa, Ella Fabricius Jørgensen et al

Allergisk kontakteksem ved anvendelse af insulinpumper og glukosesensorer hos børn med diabetes
Anne Birgitte Simonsen, Jacob P. Thyssen, Mette Gyldenløve et al

KASUISTIKKER
Første tilfælde af Mycobacterium chimaera-infektion relateret til åben thoraxkirurgi i Danmark
Anja Jørgensen, Kasper Karmark Iversen, Troels Lillebæk et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. juni 2020 

STATUSARTIKLER
Allergiudredning af børn
Pernille Lindsø & Kim Kristensen

Rationaler for behandling med januskinase 1/2-hæmning af svært syge patienter med COVID-19-pneumoni 
Hans Carl Hasselbalch, Anne Poulsen, Vibe Skov et al

Behandling af rhinophyma med laser og kirurgi
Kaveh Borhani-Khomani, Michael Prangsgaard Møller, Michael Vestergaard Thomsen et al

KASUISTIKKER
Osteoidtosteom og labrumskade i hoften hos en 29-årig kvinde
Jens Kristinsson, Hans Peter Jensen & Firas Mahdi

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. juni 2020 

STATUSARTIKLER
Effekten af statiner på eksacerbationer og dødelighed ved KOL
Mathias Damkjær, Kjell E.J. Håkansson, Charlotte S. Ulrik et al

Livstruende sygdom og beslutning om forsøg på genoplivning
Mette Asbjørn Neergaard, Dorte Lange Høst, Emma Helledie et al

KASUISTIK
Keraunoparalyse efter lynskade med forbigående iskæmi og paralyse af en ekstremitet
Kaveh Borhani-Khomani, Mikkel Taudorf, Rikke Holmgaard et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. maj 2020

STATUSARTIKLER
Cerebrospinalvæskens flowdynamik og fasekontrast-MRskanning ved syringomyeli
Thea Overgaard Wichmann, Michael Pedersen, Steffen Ringgaard et al

Coloncancerkirurgi hos højrisikopatienter
Morten F.S. Hartwig & Ismail Gögenur

Myeloproliferativ cancer og kronisk inflammatorisk tarmsygdom
Heidi Hesselø, Marie Bak, Trine Boysen et al

KASUISTIK
Reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom som årsag til akut indsættende hovedpine
Anna Nordlund Kessel, Christian Peter Midtgaard Stenør, Waseem Ahmad et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 18. maj 2020 

STATUSARTIKLER
Isoflavoner som behandlingsmulighed ved østrogenmangel
Max Norman Tandrup Lambert, Sven Tyge Langkjer & Per Bendix Jeppesen

Pigmenterede purpuriske dermatoser
Zahraa Chayed, Kristian Fredløv Mose & Anette Bygum

KASIUISTIK
Akut dialysekrævende nyresvigt efter massivt indtag af hjemmelavet rabarbergrød
Kirstine Møller Gliese, Nina Løth & Mads Hornum 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. maj 2020

STATUSARTIKLER
Toksisk shock-syndrom
Niklas Schurmann Hansen, Steffen Leth & Lars Toft Nielsen

Øjenkirurgisk simulationstræning
Anna Stage Vergmann, Sarah Bjørn Petersen, Anders Højslet Vestergaard et al

KASUISTIK
Atypisk præsentation af spontant epiduralt hæmatom
Mathias Olaf Thorvaldsen, Sjöfn Þórisdóttir, Henrik Boye Jensen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. maj 2020

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af normaltrykshydrocefalus
Gorm Thorlacius-Ussing, Kristian Steen Frederiksen, Anders Vedel Holst et al

Varicocele testis
Ulla Nordström Joensen, Christian Fuglesang S. Jensen, Majken Højrup Wiborg

KASUISTIK
Serotoninsyndrom kort efter påbegyndelse af lavdosismirtazapinbehandling
Malini Sagar, Mette Lindelof & Magnus Spangsberg Boesen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. april 2020 

STATUSARTIKLER
Mistanke om toksoplasmose under graviditet
Mathilde Ørbæk, Anna Sophie L. Kjær, Henrik V. Nielsen et al 

Integration af specialiseret palliation og onkologi
Jonas Sørensen, Mette Asbjørn Neergaard, Mogens Grønvold et al

KASUISTIK
Kulilteforgiftning og udvikling af forsinket neuropsykiatrisk syndrom hos en 77-årig kvinde
Sahla El Mahdaoui, Christian Stenør, Arkadiusz Weglewski et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. april 2020

STATUSARTIKEL
Ichthyosis vulgaris
Inger Lily Dorf, Uffe Koppelhus & Mette Sommerlund

KASUISTIKKER
Kerioncelsi på vulva hos en 15-årig pige
Henrik F. Lorentzen & Stine Maria Andersen

Rumperet ekstrauterin graviditet ved provokeret medicinsk abort før synlig intrauterin graviditet
Paul Bryde Axelsson, Ellen Christine Leth Løkkegaard & Peter Helm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. april 2020

STATUSARTIKEL
Meralgia paresthetica
Christian Baastrup Søndergaard, Ove Bergdal & Kåre Fugleholm Buch

KASUISTIKKER
Pneumoperikardium og pneumomediastinum som følge af inhalation af lattergas fra en gaspatron
Anders Jørgensen

Spontan blæreruptur med tyndtarmsherniering
Yeliz Erdogan, Mohamed Ebrahim, Majid Hammed Al Taraihi et al

Akut slap parese associeret med enterovirus D68 hos et barn
Ulla Birgitte Hartling, Karen Markussen Linnet, Marianne Kragh Thomsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 6. april 2020

STATUSARTIKLER
Inhalationsanæstetika som sedation af intensivpatienter i respirator
Susanne K. Rysgaard Andersen & Frank Østergaard Hansen

Abdominal ektopisk graviditet
Stine Kretzschmar Nielsen, Charlotte Møller & Marianne Glavind-Kristensen

Infantile spasmer
Marie Préel, Rikke S. Møller, Maria J. Miranda et al

KASUISTIK
Svær dabigatranintoksikation kompliceret af utilstrækkelig reversering ved idarucizumab
Maja Hellfritzsch & Anne-Mette Hvas

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 23. marts 2020

STATUSARTIKLER 
Lokalanæstesitorakoskopi ved udredning af recidiverende pleuraeffusion
Søren Helbo Skaarup, Paul Frost Clementsen, Christian B. Laursen et al

Ambulant opfølgning og rehabilitering af dekompenseret levercirrose bør være et tværfagligt samarbejde
Malene Barfod O’Connell, Lise Hobolth, Ane Søgaard Teisner et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 16. marts 2020 

STATUSARTIKLER
Uredelige forfatterskaber eksisterer fortsat og kan ødelægge integriteten af forskningen
Sengül Gülen, Siv Fonnes, Kristoffer Andresen et al

Er ældres sundhed og trivsel virkelig stagneret igennem de sidste ti år?
Kaare Christensen, Ida Kyvsgaard, Anne Illemann Christensen et al

KASUISTIKKER
Loperamid misbrugt for at opnå euforiserende effekt hos en ung kvinde
Signe Fiil, Terese Matthesen Kamronn, Tonny Studsgaard Petersen et al

Asymptomatisk pneumoperikardium hos en ung mand med dagligt forbrug af cannabis
Gorm Mørk Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. marts 2020

STATUSARTIKLER
Anbefalet behandlingstilbud ved psykosociale konsekvenser af infertilitet og fertilitetsbehandling
Victoria Frederikke Stenderup Garre, Yoon Frederiksen & Kathrine Birch Petersen

Tinea capitis er en overset sygdom hos børn
Pernille Lindsø Andersen, Gregor B. Jemec, Maiken Cavling Arendrup et al

KASUISTIK
Overset dødelig infektion med Coccidioides immitis
Malthe Frederik Franch Andersen, Jørgen Kurtzhals, Helle Broholm et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 2. marts 2020

STATUSARTIKLER
Monoklonal gammopati med ubestemt signifikans
Niels Emil Ulrich Hermansen, Trine Silkjær, Charlotte Toftmann Hansen et al

Diagnostik af tuberkulose hos børn og unge
Victor Dahl Mathiasen, Alexandra Kruse, Christian Wejse et al

KASUISTIK
Arbejdsbetinget allergisk astma hos en dyrepasser med KOL
Margrethe Bordado Sköld, Janne Julie Møller & Jonas Winkel Holm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 24. februar 2020

STATUSARTIKLER
Nyt nordisk samarbejde medfører ændringer af brandsårsbehandlingen
Kaveh Borhani-Khomani, Martin Risom Vestergaard, Christian Overgaard-Steensen et al

Narrativ medicin som nyt, interdisciplinært felt
Anders Juhl Rasmussen & Morten Sodemann

Elimination af hepatitis C-virus i Danmark
Anna Døssing, Birgit Thorup Røge, Lone Galmstrup Madsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 17. februar 2020

STATUSARTIKLER
Os odontoideum kan ubehandlet medføre tetraplegi
Magnus A. Hvistendahl & Kristian Høy

Telemedicin til monitorering af inflammatoriske tarmsygdomme og colon irritabile
Malte Rosager Hansen, Dorit Vedel Ankersen, Dorte Marker et al

KASUISTIK
Roer med dansk rekord i maksimal iltoptagelse
Henning Bay Nielsen & Peter M. Christensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 10. februar 2020 

STATUSARTIKLER
Ortopædkirurgisk behandling af børn med sarkomer i bevægeapparatet
Anna Lynge Sørensen, Peter Holmberg Jørgensen, Birgitte Jul Kiil et al

Hereditær pankreatitis
Ming Tan, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell & Maiken Thyregod Jørgensen

KASUISTIK
Motorsavsskader i ansigtet
Gustav Gede Nervil, Sara Mølgaard Hansen, Helle Sjøstrand et al 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 3. februar 2020

STATUSARTIKLER
Amyloid transthyretinkardiomyopati
Peter Riis Hansen & Martin Krakauer

Kønsmodificerende kirurgi i Danmark
Anders Tolstrup, Rikke Holmgaard, Michael Vestergaard Thomsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. januar 2020

STATUSARTIKLER
Katatoni
Müzeyyen Özgür, Anna Tania Podlaska Mariager & Raben Rosenberg

Herpes genitalis under graviditet og fødsel
Birgitte Skjærbæk Aggerholm, Eva Bjerre Ostenfeld, Lærke Heidam Juul Andersen et al

Ejakulationsforstyrrelser
Christian Fuglesang S. Jensen, Ulla N. Joensen, Majken H. Wiborg et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. januar 2020

STATUSARTIKLER
Organisk rejsningsbesvær
Mikkel Fode, Majken Højrup Wiborg, Grzegorz Fojecki et al

Behandling af essentiel tremor med magnetisk resonans-vejledt fokuseret ultralyd
Morten Blaabjerg, Christian Bonde Pedersen, Mikkel Schou Andersen et al

KASUISTIK
Spastisk tetraparese sekundært til ubehandlet os odontoideum
Magnus A. Hvistendahl & Kristian Høy Rygsektionen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. januar 2020

STATUSARTIKEL
Genterapi til sygdomme i centralnervesystemet
Kristoffer Nissen, Louise Klem, Rose Jeppesen et al

KASUISTIKKER
Perilymfatisk fistel opstået spontant efter kolesteatomkirurgi
Patrick Rønde Møller & Bjarki Ditlev Djurhuus

Uretertumor viste sig overraskende at være lokaliseret amyloidose
Lisa Lausten-Thomsen, Katrine Skydsgaard Schou-Jensen & Birgitte Grønkær Toft

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 6. januar 2020 

STATUSARTIKLER
Seneflytning som behandlingsmulighed ved isoleret peroneusparese med dropfod
Markus Harboe Olsen, Kåre Fugleholm & Gert Rahbek Andersen

Behandling af tymom og thymuskarcinom
Peter Meidahl Petersen, Anna Kalhauge, Bodil Brandt et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 30. december 2019

STATUSARTIKLER
Mindfulness som behandling af ADHD
Karen Jakobsen, Per Hove Thomsen & Sanne Lemcke

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. december 2019 

KASUISTIK
Meget lav cerebral glukoseværdi trods normal plasmaværdi hos en patient med subaraknoidalblødning
Frederik Mølgaard Nielsen, Pernille Haure, Jacob Madsen et al

Right side

af Holger Ahler M. Therkildsen | 29/09
1 Kommentar
af Mats Lindberg | 29/09
1 Kommentar
af Anne Amalie Elgaard Thorup | 28/09
1 Kommentar
af Henrik Harboe | 28/09
1 Kommentar
af Svend Nielsen | 27/09
4 kommentarer
af Nini Katja Møller | 26/09
1 Kommentar
af Niels Rud Haagensen | 25/09
10 kommentarer