Skip to main content

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler indekseres til PubMed/Medline i forbindelse med at de publiceres online.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. november 2022 

STATUSARTIKLER
Radiofrekvensablation af insulinomer i pancreas

Cecilie Jansen, Peter Vilmann, Lene Brink1, Mikkel Andreassen et al

Bivirkninger ved anabole steroider

Josefine Windfeld-Mathiasen, Thea Christoffersen & Henrik Horwitz

Iltterapi til interstitielle lungesygdomme

Søren Ramsdal Sørensen, Elisabeth Bendstrup & Jesper Rømhild Davidsen

KASUISTIKKER
Svær væksthæmning hos nyfødt som følge af SARS-CoV-2-infektion hos mor i 23. graviditetsuge

Erika Hansen-Nord, Johanna Lindman, Marie Diness Ingerslev et al

Subaraknoidalblødning er en sjælden årsag til hovedpine og status epilepticus hos børn

Masja Bluhme Hoe, Kåre Schmidt Ettrup, Lasse Paludan Malver et al

Azathioprinhypersensitivitetssyndrom

Laura Appel Møllehave & Karl Emil Nelveg-Kristensen

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 7. november 2022 

STATUSARTIKLER
Behandling af medicinske komorbiditeter ved demens

Kristian Steen Frederiksen, Christina Jensen-Dahm & Gunhild Waldemar

Lungemanifestationer ved reumatoid artritis

Charlotte Hyldgaard, Saher Burhan Shaker, Jesper Rømhild Davidsen et al 

Genterapi mod arvelige øjensygdomme

Line Kessel, Mette Bertelsen, Kristian Klemp et al

KASUISTIKKER
Atypisk præsentation af svær præeklampsi med sinusbradykardi og brystsmerter

Sara Bech Christensen, Tobias Bomholt, Michael Hecht Olsen et al 

Malignt neuroleptikasyndrom forårsaget af olanzapin, risperidon og haloperidol

Patrick Vincent Marloth, Martin Riis Ladefoged & Magnus Spangsberg Boesen

UGENS BILLEDE
Morbus Dercum

Jeanette Halskou Haugaard, Claus Zachariae & Ann Hærskjold

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 31. oktober 2022

STATUSARTIKLER
Myokardieinfarkt uden obstruktiv koronararteriesygdom

Abdullahi Ahmed Mohamed, Morten Bøttcher, Thomas Engstrøm et al

Atopisk dermatitis influerer uddannelsespræstation

Kristófer Vainer Pálsson, Line Brok Nørreslet, Tove Agner et al

KASUISTIKKER
Transitorisk osteoporose i hoften

Nadia Dyremose & Jens-Erik Beck Jensen

Retrofaryngealt ødem som atypisk præsentation af multiple inflammatory syndrome in children

Morten Klitskov Jensen & Jonas Bruun Kjærsgaard

Blærediverticulum ved Ehlers-Danlosʼ syndrom

Rikke Filskov Jensen, Louise Faurholt Øbro & Palle Jörn Sloth Osther

UGENS BILLEDE
Fjernelse af vorte i øre med laser

Jeanette Kaae, Gregor B. E. Jemec & Elisabeth H. Taudorf

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 24. oktober 2022

STATUSARTIKLER
Gestationel diabetes mellitus og autismespektrumforstyrrelse hos barnet

Fatma Ali Tarish Mohsen, Finn Friis Lauszus, Marlene Briciet Lauritsen et al

Hydrops foetalis

Agnete Runge Jepsen, Kristine Hamran, Per Albertsen et al

Systematisk måling af fysisk funktion hos voksne patienter på tværs af diagnoser

Morten Tange Kristensen, Christian Have Dall, Mette Aadahl et al

STATUSARTIKEL/KLINISK PRAKSIS
Raynauds syndrom

Esben Uggerby Næser & Klaus Søndergaard

KASUISTIK
Hoftefraktur hos gravid kvinde

Adam Varming, Tine Nymark, Lasse Pedersen et al

UGENS BILLEDE
Abekopper

Jakob Ferløv Baselius Schwensen, Tobias Steen Sejersen & Simon Francis Thomsen

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 10. oktober 2022 

STATUSARTIKLER
Frakturrelateret infektion

Per Hviid Gundtoft, Mats Høy Bue, Rehne Lessmann Hansen et al

Udfordringer ved samtidig ADHD og skizofreni

Mateo Boberg, Bjørn Ebdrup & Poul Videbech

Bulløse hudsygdomme

Jeanette Kaae, Rikke Bech, Elisabeth Hjardem Taudorf et al 

KASUISTIK
Rygmarvsinfarkt som en sjælden form for stroke

Emma Forsberg, Nataliya Toncheva & Ronald Antulov

UGENS BILLEDE
Juvenile spring eruption

Jakob Lillemoen Drivenes & Anette Bygum

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 3. oktober 2022 

STATUSARTIKLER
VEXAS-genvarianter forklarer tidligere uerkendt klinisk syndrom

Mads Nyhuus Bendix Rasch, Fruzsina Szabados, Jens Magnus Bernth Jensen et al

Behandling af klumpfødder hos børn

Marianne Frydendal Nielsen, Bjarne Møller-Madsen & Vilhelm Engell

KASUISTIKKER
Perilymfatisk fistel i indre øre behandlet med blood patch

Frej Juul Vilhelmsen & Malene Kirchmann

Endoskopisk transduodenal fjernelse af galdeblæresten hos patient med nekrotiserende pankreatitis

Helle Kristensen, Srdan Novovic, John Gásdal Karstensen et al

UGENS BILLEDE
Margaritas in the sun

Mette Sommerlund & Rikke Nielsen Uhrenholt

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 26. september 2022 

STATUSARTIKLER
Behandling af traumatiske skader på perifere n. facialis

Mona Sharghbin, Emir Hasanbegovic, Christian Bang et al

Alternativer til nålemarkering af nonpalpable forandringer i mammae

Christian Kaare Paaskesen, Camilla Bille & Jens Ahm Sørensen

Risici ved anlæggelse af perifere nerveblokader

Alex Jørgen Romanowski, Jakob Hessel Andersen, Peter Toquer et al

KASUISTIKKER
Mikrokirurgisk rekonstruktion efter traumatisk læsion af perifere n. facialis

Mona Sharghbin, Andreas E. Krag, Christian Bang et al

Miller Fishers syndrom

Amalie Muus Andreasen & Ana Guzmán-Martín

UGENS BILLEDE
Solitær udfyldning i pharynx

Peter Bill Juul Ladegaard

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 19. september 2022 

STATUSARTIKLER
Diagnostisk bias

Simon Graff, Asser Mathiassen Oppfeldt, Martin Gotfredsen et al 

KASUISTIKKER
Asymptomatisk mediastinal emfysem og halsemfysem efter Kussmauls respiration og rømmen

Peter Søe-Jensen

Kliniske implikationer af falsk forhøjet prostataspecifikt antigen

Josefine Freyberg, Hiba Iraqi, Thomas Helgstrand et al

UGENS BILLEDE
Gigantisk verrukøst karcinom i lysken

Hassan Ali Eskandarani, Sakshi Andersen & Line Læssøe

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 12. september 2022 

STATUSARTIKLER
Gastrointestinale senfølger til behandling af kræft i bækkenorganer

Janne Fassov, Katrine Emmertsen, Therese Juul et al

Lichen sclerosus hos kvinder

Emilie Plassmann Madsen, Rikke Ekkelund Bonefeld & Christina Damsted Petersen

KASUISTIKKER
Traumatisk uterusruptur hos gemelligravid medførende nødhysterektomi

Ane-Kersti Skaarup Knudsen & Attila Botházi

Plastisk bronkitis

Lene Thorup, Jørn Carlsen, Jakob Gjedsted et al 

UGENS BILLEDE
En otte måneder gammel dreng med svær hypoglykæmi

Henrik Thybo Christesen, Evgenia Globa, Anne Lerberg Nielsen et al

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 29. august 2022 

STATUSARTIKLER
Rygnings og rygestopmidlers interaktion med lægemidler

Helle Karkov Lindberg Madsen, Mette Gulløv, Ingeborg Farver-Vestergaard et al

Screening, diagnostik og behandling af cervixcancer i graviditeten

Anne Hammer, Lise Haubjerg, Hevy Sadraddin Gibrael et al

Fremtidens patientmonitorering på sengeafdelingen

Christian S. Meyhoff & Eske K. AasvangKASUISTIK
Spontan pneumomediastinum initialt tolket som anafylaksi hos dreng

Rie Daugberg & Ann-Marie Malby Schoos

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 22. august 2022 

STATUSARTIKLER
Genetisk udredning ved autismespektrumforstyrrelse

Janni Majgaard Jensen, Ulla Schierup Nielsen, Allan Bayat et al

Prædiktive biomarkører for lægemiddelbrug

Niels Westergaard, Charlotte Vermehren & Jan Trøst JørgensenUGENS BILLEDE
Trabekulering af hjertemuskel

Luyi Cai, Rasmus Albiniussen, Saboor Kabir, Khaled Hassan El Chaoly et al

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 15. august 2022 

STATUSARTIKEL
Bipolar affektiv sindslidelse ved autismespektrumforstyrrelse

Mette Ungermann Fredskild, Rikke Engell & Lars Vedel Kessing

KASUISTIKKER
Skrivemaskinetinnitus behandlet med gabapentin

Per Cai Sehested

Hybridbehandling af proteintabende enteropati hos patient med univentrikulært kredsløb

Thomas Holm-Weber, Jacob Gjedsted, Michael Rahbek Schmidt et al 

UGENS BILLEDE
»Steinstrasse« i ductus choledochus

Suresh Ujjal & Rasmus Krøijer

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 8. august 2022 

STATUSARTIKEL
Avanceret lokoregionalt thoraxvægsrecidiv af brystkræft

Laura Hansen, Tove Tvedskov, Hanne Rønning et al

KASUISTIKKER
Traumatisk ruptur af gluteus minimussenen

Carina Wulff Greve Andersen, Marie Bagger Bohn & Jeppe Lange

Konservativ behandling af iatrogen mælkefistel

Cecilie Mullerup Laustsen-Kiel, Rami Mossad Ibrahim & Christian Lyngsaa Lang

Idiopatisk subglottisk trakealstenose

Lisette Hvid Hovgaard & Thorbjørn Hermanrud

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 1. august 2022 

STATUSARTIKLER
Behandling af peritoneale metastaser fra kolorektal cancer

Jesper Clausen Nielsen & Victor Jilbert Verwaal

Ikkefarmakologisk behandling af patienter med kronisk smerte

Sigrid Juhl Lunde & Lene Vase

Eosinofil øsofagitis hos børn

Martin Hollænder Nielsen, Kasper Bredal, Jacob Holmen Terkelsen et al

Simple, recidiverende og komplicerede urinvejsinfektioner

Karin Andersen, Louise Thomsen Schmidt Arenholt, Kristian Stærk et al

UGENS BILLEDE
Bugvægsrekonstruktion ved hernie

Hannah Trøstrup, Michael Munksdorf, Jakob Danker et al

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 18. juli 2022 

STATUSARTIKLER
Håndtering af hæmatologi i Grønland

Johan Skov Bundgaard, Alice Juhl Petersen, Uka W. Geisler et al

Benigne hudforandringer

Sinem Saritas, Hasan Gökcer Tekin, Trine Høgsberg et al

KASUISTIKKER
Elektrokonvulsiv terapi ved delirium på somatisk baggrund

Aleksandra Matuszek, Konrad Melonik, Michal Maciej Klapcinski et al

Fri luft i abdomen skyldes ikke altid tarmperforation

Hevy Sadraddin Gibrael, Mia Prindahl Ærenlund, Yousef Jesper Wirenfeldt Nielsen et al

UGENS BILLEDE
Abdominalmuskelparese som en sjælden præsentation af neuroborreliose

Frederik Winsløw

--------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 11. juli 2022 

STATUSARTIKLER
Telomersygdomme

Anna Byrjalsen, Anette Bygum, Charlotte Kvist Lautrup et al

Nonfarmakologiske behandlinger har effekt ved skizofreni

Marie Kejser Starzer, Dorte Nordholm, Helene Gjervig Hansen et alKASUISTIKKER
En sjælden årsag til anartri og dysfagi

Pardis Zarifkar, Moshgan Amiri & Klaus Hansen

Bisfosfonatinduceret okulær og orbital inflammation

Thomas Stax Jakobsen & Mikkel Funding

--------------------------------------------------------------------------------------------
Publiceret på ugeskriftet.dk 4. juli 2022 

STATUSARTIKLER
Afmedicinering i danske kliniske behandlingsvejledninger

Carina Lundby, Alaa Burghle, Jesper Ryg et al

Psykodynamisk korttidsterapi

Francisco J. Alberdi Olano & Bent Rosenbaum

Invasiv neuromodulation for kroniske smertetilstande

Kaare Meier, Andreas Nørgaard Glud & Jens Chr. Hedemann Sørensen

KASUISTIK
Ureaplasma parvum-artritis i knæ, hofte og sacroiliacaled

Cecilie Hviid Christiansen, Peter Doering, Jurgita Samulioniené et al 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 20. juni 2022 

STATUSARTIKLER
Digital patologi

Sönke Detlefsen, Stig Hansen, Marianne Waldstrøm et al

Forebyggelse og behandling af keloider

Trine Schønfeldt & Peter Stemann Andersen

Ganglier på håndled og hånd

Jamila Hussein Eriksen, Merete Juhl Kønig, Eva Balslev et al 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 13. juni 2022 

KASUISTIKKER
Ludomani som bivirkning til lav dosis af pramipexol ved behandling af restless legs syndrome

Emma Sofie Lindström, Jette Deichmann Ibsen & Sara Lyngby Skovbølling

ADHD hos voksne overses stadig

Pernille Darling Rasmussen

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 6. juni 2022 

STATUSARTIKEL
Lokal immunpatologi ved COVID-19-associeret lungesvigt

Andreas Ronit, Ronan M.G. Berg, Trine H. Mogensen, Ronni R. Plovsing

KASUISTIKKER
Recidiverende meningokoksygdom hos kvinde med mutation i C8B-genet

Ulrik Ørsø Andersen, Jakob Thaning Bay & Lise Heilmann Jensen

Livstruende delirium udløst efter pludseligt ophør af langvarig behandling med benzodiazepiner

Vivi-Nelli Mäkinen, Kenneth Brandt Hansen & Søren Tang Knudsen

UGENS BILLEDE
Anisakiasis erhvervet i Danmark

Niels Mejer, Christen Rune Stensvold, Anders Porskrog & Mustafa Bulut

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 30. maj 2022 

KASUISTIKKER
Den isolerede posteriore malleolfraktur

Thomas Colding-Rasmussen, Benjamin Presman & Ilija Ban

'UGENS BILLEDE
Blastisk plasmacytoid dendritcelleneoplasi

Katrine Dina Musaeus, Sanaz Amin Guldmann & Manan Pareek

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 23. maj 2022 

KASUISTIKKER
Inversio uteri er en sjælden men potentiel livstruende obstetrisk komplikation

Karina Fogh Trelborg & Birgitte Freilev Lindved

Amfetaminudløst toksisk encefalopati

Jonas Asgaard Bojsen, Line Lunau, Nina TTN Nguyen et al 

Lipoma arborescens

Maj Alexandra Ambrosiussen & Karen Toftdahl Bjørnholdt

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 16. maj 2022 

STATUSARTIKEL 
Hudreducerende kirurgi efter massivt vægttab

Mari Irgens Bøkset & Jesper Poul Næsted Jensen

KASUISTIKKER
Behandlet langvarigt hjertestop uden alvorlige kognitive men

Sivagowry Rasalingam Mørk, Steffen Christensen, Mariann Tang et al

Ekstrapelvin endometriose er en svær diagnose

Katrine Dahl Pedersen, Mikkel Seyer-Hansen & Anne Gisselmann Egekvist

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 9. maj 2022 

STATUSARTIKLER
Laterale humeruskondylfrakturer hos børn

Mikael Gerner Jacobsen & Morten Jon Andersen

KASUISTIKKER
Ruptur af brystimplantat kan imitere dissemineret cancer

Claes Hannibal Kiilerich & Lena Felicia Carstensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 18. april 2022 

STATUSARTIKLER
Genetisk og immunologisk baggrund for herpes simplex-encefalitis

Ingrid Wiggers & Trine Hyrup Mogensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 21. marts 2022 

KASUISTIKKER
Brystasymmetri hos pubertetspiger kan skyldes store godartede tumorer

Charlotte Hass Lindahl & Lena Felicia Carstensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. marts 2022

STATUSARTIKLER
Brystkorrigerende indgreb hos kvinder efter stort vægttab

Jørn Bo Thomsen, Eirini Tsigka, Farima Dalaei et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. februar 2022 

STATUSARTIKLER
Iatrogen botulisme ved terapeutisk brug af botulinumtoksinIatrogen botulisme ved terapeutisk brug af botulinumtoksin

Marianne Berntsen, Søren Bøgevig, Lotte Christine Groth Høgberg et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 17. januar 2022 

STATUSARTIKLER
Elektroencefalografi ved diagnostik af nonkonvulsiv status epilepticus hos kritisk syge patienter

Thorbjørn S. Engedal, Birger Johnsen, Annette Sidaros et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 23. august 2021 

KASUISTIK
Uerkendt rygfraktur hos en niårig pige med normal CT

Ronni Mikkelsen, Morten Eaton Mølgaard & Kristian Høy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 31. maj 2021 

KASUISTIK
Goldilocks mastektomi

Kaveh Borhani-Khomani, Soria Totakhail & Lisbet Rosenkrantz Hölmich

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 24. maj 2021 

STATUSARTIKLER
Femurfrakturer hos børn

Martin Gottliebsen, Bjarne Møller-Madsen, Lise Langeland Larsen t al