Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler indekseres til PubMed/Medline i forbindelse med at de publiceres online.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 11. oktober 2021 

STATUSARTIKLER
Generaliseret, symmetrisk muskelsvaghed hos overlevere efter intensiv terapi
Helene Korvenius Nedergaard, Stine Estrup, Anders Storgaard et al 

Endoskopisk fjernelse af dybtliggende intracerebrale blødninger
Christian B. Pedersen, Mikkel S. Andersen, Frantz R. Poulsen et al

Tidlig udskrivelse efter stroke med rehabilitering i hjemmet
Line Lunau & Henrik Boye Jensen

KASUISTIK
Hjertestop hos en patient med langt QTsyndrom i androgendeprivationsterapi
Niels Kjær Stampe, Jacob Tfelt-Hansen & Bo Gregers Winkel

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 4. oktober 2021 

STATUSARTIKLER
Andrologiske tilstande og deres behandling hos mænd med rygmarvsskade
Mikkel M.J. Wiberg, Mikkel Fode, Jens Sønksen et al 

Skoldkoppevaccine
Camilla Grud Nielsen, Marie-Louise von Linstow, Anja Poulsen et al 

KASUISTIKKER
Trakealstenose som komplikation i forbindelse med dilatationstrakeotomi
Cille Cederholm Knage, Camilla Slot Mehlum & Bahareh Bakhshaie Philipsen

Spontan pneumomediastinum under fødsel
Rikke Zethner-Møller & Camilla Bernt Wulff

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 27. september 2021 

STATUSARTIKLER
Udfordringer ved kræftbehandling til ældre
Marianne Ewertz, Sidse Ehmsen, Trine Lembrecht Jørgensen et al

Personer med kronisk nonmalign lungesygdom kan opnå fysisk fremgang ved træning i hjemmet
Line Sunddal, Elisabeth Bomholt Østergaard, Ole Hilberg et al

Kliniske og billeddiagnostiske fund ved patellofemoral instabilitet
Signe Brinch, Philip Hansen, Peter Lavard et al 

KASUISTIK
Traumatisk orbitalt kompartmentsyndrom
Mads Juhl Guldager, Adam Elias Brøndsted & Mikkel Christian Alanin

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 20. september 2021 

STATUSARTIKLER
Unipolar psykotisk depression
Anne Mette Kelstrup & Poul Videbech

Nye arvelige polyposesyndromer som differentialdiagnose hos patienten med tarmpolypper
Anne Marie Jelsig, Niels Jespersen, John Gásdal Karstensen et al

Kontrol af humant choriongonadotropin i urin er et sikkert alternativ til måling i serum efter medicinsk provokeret abort
Ervin Kallfa, Finn Friis Lauszus & Pernille Ravn

KASUISTIK
Parasitært fibrom
Maria Ferm Eisenhardt & Kresten Rubeck Petersen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 13. september 2021

STATUSARTIKLER
Trombolyse forud for trombektomi i behandlingen af patienter med iskæmisk apopleksi
Luna Juul Jensen, Claus Ziegler Simonsen & Jonas Jensen

Håndtering af metaboliske bivirkninger af antipsykotika
Jonathan Mathias Baier, Simon Bøggild Hansen, Sune Puggaard Vogt Straszek et al

Næsen kan være fokus for behandling af og profylakse mod COVID-19
Maria Rusan, Thomas Oliver Kamarauskas Ovesen, Kurt Fuursted &Therese Ovesen

KASUISTIKKER
Trombose grundet vena cava inferioragenesi
Nicole Elisabeth Ørsted Schultz, Anders Elgborn, Nikolaj Eldrup & Anders Nikolai Ørsted Schultz

Metastaserende basalcellekarcinom
Julie Tastesen Johannessen & Michael Prangsgaard Møller

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 6. september 2021 

STATUSARTIKLER
Kryptoglandulære analfistler
Helene Perregaard, Helene Rask Dalby, Kikke Bartholin Hagen et al

Vinkellukning og lukketvinklet glaukom
Niklas Telinius, Kathrine Tilma, Miriam Kolko et al 

KASUISTIKKER
Intraneural ganglioncyste udgående fra det »glemte« knæled
Jens Kristinsso & Peter Birkeland

Asymptomtisk amøbekolitis påvist ved koloskopi
Gitte Nyvang Hartmeyer, Lene Gaarsmand Christensen & Per Vadgaard Andersen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 30. august 2021 

STATUSARTIKLER
Magnetisk resonans-elastografi af hjernen
Jan Saip Aunan-Diop, Christian Bonde Pedersen, Ulla Jensen et al

Endoskopisk behandling af hydrocefalus
Thorbjørn Søren Rønn Jensen, Sondre Tefre, Anders Vedel Holst et al

Primære kutane sarkomer
Christina Krogerus, Alexandra Golembiovska Frydkjær, Anne Lene Wagenblast et al 

KASUISTIKKER
Guillian-Barrés syndrom efter mRNA-1273-COVID-19-vaccine
Søren Kirchhoff Christensen, Martin Ballegaard & Magnus Spangsberg Boesen

Intracerebral hæmoragi tolv dage efter vaccination med ChAdOx1 nCoV-19
Signe Amalie Wolthers, Jakob Stenberg, Henning Bay Nielsen et al 

Akut neonatal myokarditis med kardiogent shock forårsaget af enterovirusinfektion
Hanna Rahimi, Tamo Sultan, Lars Idorn et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 23. august 2021 

STATUSARTIKLER
Intrakranialt tryk og ikkeinvasive trykmodaliteter
Mathias Just Nortvig, Frantz Rom Poulsen, Christian Bonde Pedersen et al

Colonkapselendoskopi
Thomas Bjørsum-Meyer, Benedicte Schelde-Olesen, Anastasios Koulouzidis et al

KASUISTIK
Uerkendt rygfraktur hos en niårig pige med normal CT
Ronni Mikkelsen, Morten Eaton Mølgaard & Kristian Høy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 16. august 2021 

STATUSARTIKLER
Metastatisk medullært tværsnitssyndrom
Daniel Sabroe, Miao Wang & Kristian Høy

Behandling af metastatisk spinalt tværsnitssyndrom
Christine Federspiel, Søren S. Morgen, Morten H. Suppli et al 

Hyperlaktatæmi
Ronan M.G. Berg, Troels E. Jeppesen, Milan Mohammad et al

Metoder til opsamling af øvre luftvejsmateriale til COVID-19-diagnostik
Tobias Todsen, Nikolai Kirkby, Freddy Lippert et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 9. august 2021 

STATUSARTIKLER
Fastkilet fosterhoved ved akut kejsersnit
Monica Lauridsen Kujabi, Lis Brooks, Lars Møller Pedersen et al 

Cirkulerende tumor-DNA ved behandling af kræft
Cecilie Riis Iden, Amanda Frydendahl Boll Johansen, Nadia Øgaard et al 

KASUISTIKKER
Svær føtal anæmi på grund af uerkendt alloimmunisering hos RhD-positiv gravid kvinde
Rikke Krabek, Thomas Bergholt, Marianne Johansen et al

Genomforskningsprojekt påviser TP53-mutation hos en pige med rabdomyosarkom
Ida Behrendt-Møller, Ulrik Stoltze, Lisa Lyngsie Hjalgrim et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 2. august 2021 

STATUSARTIKLER
Idiopatisk intrakraniel hypertension
Johanne Juhl Korsbæk, Dagmar Beier, Marianne Wegener et al

Svær overvægt hos børn og unge er en kronisk sygdom
Cilius Esmann Fonvig, Julie Tonsgaard Kloppenborg, Tenna Ruest Haarmark Nielsen et al

Sjögrens syndrom
Marie Louise Næstholt Jensen, Anne Margrethe Troldborg, Mogens Pfeiffer-Jensen et al 

Status og perspektiver for fast track-kirurgi
Henrik Kehlet

Kongenitte portosystemiske shunter, diagnose og behandling af en multisystemisk sygdom hos børn
Fie Brantbjerg Tinning, Olav Bennike Bjørn Petersen, Jesper Normann Steensberg et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret online på ugeskriftet.dk 26. juli 2021 

STATUSARTIKLER
Abdominalkirurgisk behandling af ekstrem overvægt
Aide Schucany, Frederik Helgstrand & Sara Danshøj Kristensen

Volumenreducerende behandling af lungeemfysem
Jesper Dichmann de Vos, Michael Perch, Thomas Decker Christensen et al

Merkelcellekarcinom
Simon Naseri, Torben Steiniche, Morten Ladekar et al

Alfa-1-antitrypsinmangel
Jesper Dichmann de Vos, Ole Hilberg, Michael Perch et al

KASUISTIK
Gravid kvinde med nyrecancer behandlet med samtidig sectio og partiel nefrektomi
Emilie Heerup Friis, Katrine Skydsgaard Schou-Jensen, Thomas Bergholt et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret online på ugeskriftet.dk 19. juli 2021 

STATUSARTIKLER
Videoskopisk assisteret retroperitoneal debridement ved nekrotiserende pankreatitis
Tanja Lundholm Rasmussen Wexler, Srdan Novovic, Morten Laksafoss Lauritsen et al

Pyogent granulom
Alexandra Golembiovska Frydkjær, Christina Krogerus & Jette Bisgaard Løvenwald

Paroksystisk dyskinesi
Sonja Holm-Yildiz & Tina Dysgaard Jeppesen

Hepatitis E kan forårsage neurologisk sygdom
Thomas Møhl & Christian Peter Midtgaard Stenør

KASUISTIK
Hepatitis E-associeret meningoradikulitis
Jonathan Wenstrup & Christian Stenør

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 12. juli 2021

STATUSARTIKLER
Ulnarkollateral ligamentskade på tommelfingeren
Tobias Krogh Prein, Elisabeth Brogren, Lars B. Dahlin et al

Ukompliceret akut divertikulitis kan behandles uden antibiotika
Marie-Louise Dichman & Daniel Mønsted Shabanzedah

Viral nedre luftvejs-infektion hos børn under fem år
Lone Graff Stensballe

KASUISTIKKER
Komplikationer i forbindelse med penisforstørrende operation
Linnea Bøgeskov Schmidt & Ida Felbo Pold

Reversibel hemifacial spasme ved nonketotisk hyperglykæmi
Betel Tesfay & Christian Stenør

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 5. juli 2021

STATUSARTIKLER
Posttrombotisk syndrom og endovaskulær behandling
Jens-Ove Schmidt, Marie Hvid Ipsen, Nicolaj Eldrup et al

Frakturer i rygsøjlen
Rune Dueholm Bech, Oliver Zielinski, Søren Schmidt Morgen et al

Nonmotoriske symptomer ved Parkinsons sygdom
Nick Schou Nielsen & Sara Lyngby Skovbølling

Træning ved hofteartrose og efter hoftealloplastik
Inger Mechlenburg, Lisa Urup Reimer, Troels Kjeldsen et al

Akut kompartmentsyndrom
Eva Lindhardt Hansen, Lasse Pedersen & Martin Lindberg-Larsen

STATUSARTIKEL - KLINISK PRAKSIS
Mundtørhed
Niloofar Sherazi Dreyer, Charlotte Duch Lynggaard, Kathrine Kronborg Jakobsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 28. juni 2021 

STATUSARTIKLER
HER2-positiv metastatisk brystkræft
Alan Celik, Tobias Berg, Ann Søegaard Knoop et al

Håndtering af indlagte ældre patienter i akutmodtagelsen
Martin Schultz, Marie Enemark Durand, Søren Kabell Nissen et al 

Søvnmangel og døgnrytmeforstyrrelser ved klinisk natarbejde
Jesper Mølgaard, Casper Schwartz Riedel & Anders Sode West

KASUISTIKKER
Omentinfarkt forårsaget af intern herniering og omentorsion
Anders Bisgaard Jensen, Louise Schmidt Grau, Simon Meltesen et al 

Livstruende svømmeinduceret lungeødem hos veltrænet triatlet
Andreas Vejen Lønborg & Avaruna Mathæussen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 21. juni 2021 

STATUSARTIKLER
Stentbehandling af stenoser i colon
Thomas Krarup Hillgaard & Uffe Schou Løve

MR-vejledt laserablation til behandling af hjernetumorer og epilepsi
Silas Haahr Nielsen, Morten Ziebell, Adam Espe Hansen et al

Fedtembolisyndrom efter fedtsugning og fedtinjektion
Mia Demant, Frederik Penzien Mamsen, Trine Foged Henriksen et al 

KASUISTIKKER
Incontinentia pigmenti hos en nyfødt dreng
Kristin Bergmann, Pernille Axél Gregersen, Jesper Graakjær et al

Neurosarkoidose i hypofysen
Mads Bisgaard Bengtsen, Tue Kruse Rasmussen & Louise Jung Nørgaard

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. juni 2021 

STATUSARTIKLER
Pyoderma gangraenosum
Ewa Anna Burian, Tonny Karlsmark, Karsten Fogh et al

Behandling af tilfældigt fund af gruppe B-streptokokker i urin hos gravide
Martin Høhrmann Hangaard, Jan Stener Jørgensen, Hans Jørn Jepsen Kolmos et al

Fødselspsykose
Katrine Sofie Ege Bøttcher, Maria Elisabeth Nilsson & Maj Vinberg

KASUISTIKKER
Øjenlågsplastik som behandling af kronisk hovedpine
Abdullah Najib Maarouf & Ole Kristian Lerche Helgestad

Beckwith-Wiedemanns overvækstssyndrom
Tina Leunbach, Stense Farholt, Anne Skakkebæk et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 7. juni 2021 

STATUSARTIKLER
Dual-energy CT
Jack Junchi Xu, Kristoffer Lindskov Hansen, Lars Lönn et al

KASUISTIKKER
Takotsubo-kardiomyopati som følge af reernæringssyndrom ved anorexia nervosa
Jeanie Meincke Egedal, Rasmus Carter Storch & René Klinkby Støving

Kroniske smerter i nakke, skulder og arm forsvundet efter fjernelse af lipom over scapula
Sondre Flægstad Koren & Michael Prangsgaard Møller

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 31. maj 2021 

STATUSARTIKLER
Angst hos patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Rasmus Nejst Jensen, Claudio Csillag & Maj Vinberg

KASUISTIK
Goldilocks mastektomi
Kaveh Borhani-Khomani, Soria Totakhail & Lisbet Rosenkrantz Hölmich

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 24. maj 2021 

STATUSARTIKLER 

Femurfrakturer hos børn
Martin Gottliebsen, Bjarne Møller-Madsen, Lise Langeland Larsen t al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 17. maj 2021 

KASUISTIKKER
Kronisk hovedpine på grund af spontan intrakraniel hypotension
Sanaz Shoja Gharehbagh, Nina TTN Nguyen & Dagmar Beier

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk d. 22. marts 2021 

STATUSARTIKLER
Screening for hoftedysplasi
Hans-Christen Husum, Bjarne Møller-Madsen, Janus Laust Thomsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk d. 15. marts 2021 

KASUISTIK
Opheling af svære mb. Crohn-relaterede pyodermasår efter fjernelse af rectumstump
Jon Henneberg, Michael Heidenheim & Lars Kristian Munck

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. februar 2021

KASUISTIKKER

Intrakraniel hypertension sekundært til systemisk lupus erythematosus
Hafed Amin Saidane, Aydin Gozalov & Vlasta Vukovic Cvetkovic

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. januar 2021

STATUSARTIKLER
Udredning og behandling af angst og depression hos patienter med KOL
Ida Stisen Fogh-Andersen, Ingeborg Farver-Vestergaard, Christian Møller Pedersen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. januar 2021 

STATUSARTIKLER
Immunsuppressiv behandling og postoperativ sårheling
Hasan Gökcer Tekin, Hassan Ali Eskandarani, Lars Iversen et al

Right side

af Torben Mahneke | 22/10
1 Kommentar
af Flemming Amter | 19/10
1 Kommentar
af Henrik Dibbern | 18/10
1 Kommentar
af Jens Langhoff-Roos | 17/10
3 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 16/10
1 Kommentar
af Lars Lindberg Andersen | 15/10
1 Kommentar
af Johan Tommy Robert Wallentin | 14/10
1 Kommentar