Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler indekseres til PubMed/Medline i forbindelse med at de publiceres online.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 12. april 2021

STATUSARTIKLER
Den episodisk svimle patient
Casper Grønlund, Maurice Lembeck, Louise Devantier et al

Trombofiliudredning
Anne-Mette Hvas, Peter Kampmann & Mads Nybo

Selvmordsforebyggende klinikker for børn og unge med fokus på Region Hovedstaden
Britt Morthorst, Louise Caroline Harder, Annika Birgitta Nylandsted et al

KASUISTIKKER
Paradoks embolisering hos en patient med lungeemboli og uerkendt persisterende foramen ovale
Alexander Skovbæk Berkfors, Mads Wissenberg, Mark Aplin et al

Cannabinoid hyperemesis-syndrom kan lindres af varme bade
Maria Birgitte Søndermølle & Else Randers

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 29. marts 2021 

STATUSARTIKLER 
Hyperammoniæmisk encefalopati hos voksne leverraske
Thomas Kromann Nøhr, Peter Lykke Eriksen, Allan Lund et al

Den kronisk svimle patient
Maurice Antoine Lembeck, Casper Grønlund, Bjarki Ditlev Djurhuus et al

Genetisk screening af kommende forældre
Vibe Madsen Smed, Olav Bennike Bjørn Petersen, Anne-Marie Axø Gerdes et al

Genetisk screening af adopterede raske individer
Tanja Røhmer Wriedt, Anne-Marie Axø Gerdes, Laura Kirstine Roos et al

KASUISTIK
Kalkudfældninger med store følger i diabetisk fod
Christine Cecilie Jensen, Hulda Skov & Jens Ole Laursen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk d. 22. marts 2021 

STATUSARTIKLER
Screening for hoftedysplasi
Hans-Christen Husum, Bjarne Møller-Madsen, Janus Laust Thomsen et al

Risikoscoringssystemer til vurdering af patienter med øvre gastrointestinal blødning
Nikolaj Vestergaard Carlsen, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell & Stig Borbjerg Laursen

KASUISTIKKER
Inficeret orofaryngeal hæmatom efter SARSCoV-2-svælgpodning
Sakshi Andersen, Mattis Jørgensen & Harpa Maria Ingolfsdottir

Adenokarcinom i ileostomi som en sjælden årsag til peristomal rødme
Julie Tastesen Johannessen, Claus Rønholt, Mille Kyhn Andréa et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk d. 15. marts 2021 

STATUSARTIKLER
Vaccinationsimmunologi ved SARS-CoV-2
Jannik Helweg-Larsen & Thomas Benfield

Indirekte effekter af COVID-19 på dødeligheden blandt mødre og børn i lav- og mellemindkomstlande
Christine Manich Bech, Joakim Bloch, Jesper Kjærgaard et al

Graviditet og depression
Thomas Christensen & Poul Videbech

Brug af glykeret hæmoglobin-måling i praksis
Silje H. Christensen, Nete Hornung, Jurgita Janukonyté et al

Vaccination i historisk perspektiv
Peter Skinhøj & Ib Christian Bygbjerg

KASUISTIK
Opheling af svære mb. Crohn-relaterede pyodermasår efter fjernelse af rectumstump
Jon Henneberg, Michael Heidenheim & Lars Kristian Munck

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk d. 8. marts 2021 

STATUSARTIKLER
Rygning kan have skadelige effekter selv ved ophør før 30-årsalderen
Charlotta H. Pisinger, Frederik Nielsen, Agnete Halldorsson et al 

Udredning og behandling af patienter med obstruktiv galdestase
Fredrik Hertervig, Peter Vilmann & Bojan Kovacevic

SARS-CoV-2-vacciner
Thomas Benfield & Jannik Helweg-Larsen

Godkendelse af en vaccine under en pandemi
Kirstine Moll Harboe & Nikolai Constantin Brun

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 1. marts 2021 

STATUSARTIKLER
Behandling af indlæggelseskrævende COVID-19
Klaus Nielsen Jeschke, Nanna Reiter, Anne-Mette Hvas et al

Udredning og opfølgning af indlæggelseskrævende COVID-19
Klaus Nielsen Jeschke, Nanna Reiter, Anne-Mette Hvas et al

Brug af virtual reality inden for psykiatrien
Benjamin Arnfred, Daniel Thaysen-Petersen, Signe W. Düring et al

Fysiske overgreb mod børn i Danmark
Lise Langeland Larsen, Troels Græsholt-Knudsen, Rikke Holm Bramsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. februar 2021 

STATUSARTIKLER
Decentraliserede kliniske forsøg
Zarqa Ali, John Robert Zibert & Simon Francis Thomsen

Biologiske antireumatika til gravide og ammende kvinder eller mandlige partnere
Karin Povlsen, Kenneth Skov, Lone Storgaard et al

KASUISTIK

Første danske tilfælde af tick-borne encefalitis trods forudgående vaccination
Nanna Skaarup Andersen, Micha Phill Grønholm Jepsen, Anne Møller Witt et al

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. februar 2021 

STATUSARTIKLER
UL-skanning af hoved og hals
Tobias Todsen, Jacob Melchiors, Kasper Daugaard Larsen et al

Kunstig intelligens til diagnostik af hudsygdomme
Kenneth Thomsen, Andreas Pihl, Lars Iversen et al

KASUISTIKKER
Diabetisk neuropati udløst af for hurtig nedregulering af blodsukker
Thorsten Kamlarczyk Rasmussen, Else Vestbo, Klaus Krogh et al

Isogen forhudstransplantation mellem énæggede tvillinger diskordante for hypospadi
Yazan F. Rawashdeh, Gitte Møller Hvistendahl & Lars Henning Olsen

UGENS BILLEDE
Intrakranielt gigantaneurisme som årsag til epileptiske anfald
Hafed Amin Saidane, Helle Klingenberg Iversen & Faisal Mohammad Amin

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 8. februar 2021 

STATUSARTIKEL
Fæno- eller genotypetest for dihydropyrimidindehydrogenase-mangel før fluoropyrimidinbehandling
Stig Ejdrup Andersen, Niels Herluf Paulsen, Per Pfeiffer et al

KASUISTIKKER
Pseudohyperaldosteronisme med svær hypokaliæmi og fokale pareser udløst af lakridste
Sarah Chehri, Pernille Holmager, Johan Stender et al

En hånd med sin egen vilje er et sjældent symptom på apopleksi
Sanaz Shoja Gharehbagh & Mustapha Itani

Fitz-Hugh-Curtis’ syndrom kan give smerter under højre kurvatur
Rebecca Skov & Selma Schreiber

Isoniazidinduceret toksisk hepatitis
Kristina Langholz Kristensen, Anne Christine Nordholm, Mette Rye Clausen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. februar 2021

STATUSARTIKLER
Primær forebyggelse af fødevareallergi hos børn ved tidlig introduktion af allergene fødevarer
Laila Marouan, Mette N. Hermansen, Kirsten Skamstrup Hansen et al

Epidemiologi, klinik og behandling af SARS-CoV-2-infektion hos børn
Thea Laub Erdal, Thea Kølsen Fischer & Thomas Benfield

KASUISTIKKER
Iatrogent synstab ved æstetisk fillerbehandling
Jesper Thulesen & Mads Christian Storm

Intrakraniel hypertension sekundært til systemisk lupus erythematosus
Hafed Amin Saidane, Aydin Gozalov & Vlasta Vukovic Cvetkovic

Præterm forløsning ved sectio hos en kvinde med svær COVID-19-pneumoni
Andreas Ravn, Absalon Eysturoy, Diana Reynstind et al

Autismespektrumforstyrrelser ved neurofibromatose type 1
Erica Ydedahl-Jensen, Stefan Lock Jensen & Janne Walløe Vilmar

UGENS BILLEDE
En sjælden årsag til gastrointestinal blødning
Emilie Kristine Dahl

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. januar 2021

STATUSARTIKLER
Udredning og behandling af angst og depression hos patienter med KOL
Ida Stisen Fogh-Andersen, Ingeborg Farver-Vestergaard, Christian Møller Pedersen et al

Superior buegang-dehiscens-syndrom
Casper Grønlund, Louise Devantier, Mikael Karlberg et al

Mellemørekolesteatom og otoskopi i almen praksis
Rasmus Eið Callesen, Ulrik Ascanius Felding & Malene Kirchmann

KASUISTIKKER
Pneumothorax efter selvudført akupunktur
Henrik Lynge Hovgaard, Peter Juhl-Olsen & Kristian Brogaard Krogh

Pneumocystepneumoni og hivinfektion hos to patienter med formodet COVID-19
Olivia Borchmann & Ann-Brit Eg Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 18. januar 2021

STATUSARTIKLER 
Hjernestammeimplantation ved høretab
Jonathan Olsgård Hansen, Niels West, Michael Bille et al

Diagnostik og behandling af hallux rigidus
Nicoline Kirk Bro, Jeppe Lange & Jesper F. Kabel

KASUISTIKKER
ECT ved autoimmun encefalitis
Håkon Olafsen Waaler & Thomas Harbo

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. januar 2021 

STATUSARTIKLER
Information og misinformation om bivirkninger
Niels August Willer Strand, Siri Vinther & Henrik Horwitz

Neurologiske bivirkninger af cancerimmunterapi med checkpointinhibitorer
Christian Stenør, Eva Ellebæk, Sahla El Mahdaoui et al

Behandling af patienter med obstruktiv søvnapnø-syndrom
Kristoffer Schwartz, Janne Ingerslev, Stig Krarup Petersen et al

KASUISTIK
Udbrud af nephropathiaepidemica i Midtjylland
Ina Karstoft Ystrøm, Lena Hagelskjær Kristensen, Thøger Gorm Jensen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. januar 2021 

STATUSARTIKLER
Integreret forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats på arbejdspladsen
Sanna Koch Autrup, Margrethe Bordado Sköld & Ole Steen Mortensen

Nekrotiserende bløddelsinfektioner
David Fenger Schefte & Peter Vadim Polzik

Patientrapporterede oplysninger efter operation for et ventralhernie
Ahmed Abdirahman Mohamud, Andreas Sandø, Frederik Helgstrand et al

MR-diagnosticering af mellemørekolesteatom
Bjarte Aspenes Justad, Henrik Glad, Sorina Mortensen et al

Immunsuppressiv behandling og postoperativ sårheling
Hasan Gökcer Tekin, Hassan Ali Eskandarani, Lars Iversen et al

KASUISTIK
Malign pertussis hos en tre uger gammel pige
Rasmus Skov Kolind, Anne-Mette Bæk Jensen & Marie-Louise von Linstow

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 28. december 2020 

STATUSARTIKLER
Fertilitetsrådgivning af unge kvinder efter kræft
Kirsten Tryde Macklon, Anette Tønnes Pedersen, Elisabeth Clare Larsen & Lotte Berdiin Colmorn

Planlægning af systematisk litteratursøgning
Tove Faber Frandsen & Mette Brandt Eriksen

KASUISTIK
Dual-energy computertomografi til diagnostik af akut tarmiskæmi
Mikkel Lund Würtz, Emma Possfelt-Møller, Peter Sommer Ulriksen & Kristoffer Lindskov Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 21. december 2020 

STATUSARTIKLER
Håndeksem og vådt arbejde
Tamara Theresia Lund, Niels Erik Ebbehøj & Tove Agner

Abduktorrelaterede hoftesmerter hos patienter over 30 år
Marie Bagger Bohn, Bent Lund, Inger Mechlenburg et al

KASUISTIK
Akut appendicitis efter koloskopi
Anders Bo Nielsen, Tobias Kielsgaard Kristensen, Ivan Arsic 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 14. december 2020 

STATUSARTIKLER
Systemisk toksicitet ved lokalanalgetika
Karl Sebastian Johansson, Lotte Christine Groth Høgberg, Mikkel Bring Christensena et al

Sådan skal analabscesser skæres
Daniel Mark Skovgaards, Helene Perregaard, Kikke Bartholin Hagen et al

Livskvalitet efter bariatrisk operation bedømt med standardiserede spørgeskemaer
Cecilie Fønss Bülow Carstensen, Johanne Gormsen, Frederik Helgstrand et al

Copeptin er en ny diagnostisk biomarkør for diabetes insipidus
Jelena Stankovic, Søren Rittig, Jens Otto Lunde Jørgensen et al

Pædiatrisk inflammatorisk multisystem-syndrom tidsmæssigt associeret med SARS-CoV-2
Ali Al-Mousawi & Trine H. Mogensen

KASUISTIK
Mikrokirurgisk replantation af traumatisk amputeret læbe
Ahmad Makki, Shems Al-Hayder, Ida Felbo Paulsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 7. december 2020 

STATUSARTIKEL
Seponering af antidepressiva givet mod givet mod depression
Christoffer C. Lundsgaard & Poul Videbech

KASUISTIKKER
Bihulecancer debuterede med symptomer fra tand i overkæben
Agnete Overgaard Donskov, Susanne Holm Nielsen & Niels Gyldenkerne

Intern herniering af højre colon og terminale ileum gennem foramen Winslowii
Miljana Stampe, Bojan Kovacevic & Tine Thorup

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 30. november 2020 

STATUSARTIKLER
Menoragi under antikoagulansbehandling
Maja Hellfritzsch, Anne-Mette Hvas, Margit Dueholm et al 

Donorsøgning til hæmatopoietisk stamcelletransplantation
Helle Bruunsgaard & Anne Werner Hauge

Affektanfald hos børn
Bettina Bjerring & Nanette Mol Debes

Orbital dekompression ved proptose
Baskaran Ketharanathan, Mikkel Schou Andersen, Christian Bonde Pedersen et al

Gastroenterologiske symptomer hos patienter med diabetes
Ditte Smed Kornum, Mette Winther Klinge, Janne Fassov et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 23. november 2020 

STATUSARTIKLER
Differentialdiagnostik ved tvangsfænomener
Lena Engelund Holm, Lennart Jansson & Julie Nordgaard

Tidligt skift fra intravenøs til oral antibiotikabehandling
Charlotte A.S. Buhl, Jonas Bredtoft Boel, Jenny Dahl Knudsen et al

KASUISTIK
Malignt neuroleptikasyndrom behandlet med elektrochokterapi
Oona Nørgaard van Achter & Selvavathany Sivagurunathan 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 16. november 2020 

STATUSARTIKLER
Malassezia-follikulitis
Mattias A.S. Henning, Gregor B. Jemec & Ditte M.L. Saunte

Magnesiumsulfat nedsætter risikoen for cerebral parese efter præterm fødsel
Hanne Trap Wolf, Tine Brink Henriksen, Mads Langager Larsen et al 

Metakarpalfrakturer
Karl Viktor Strange Guldagger, Lars B. Dahlin, Elisabeth Brogren et al 

KASUISTIKKER
Multisystem inflammatory syndrome in children ved COVID-19-infektion
Ulla Birgitte Hartling, Helle Andersen, Anna Christine Nilsson et al 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. november 2020 

KASUISTIK
Multidisciplinær håndtering af svær jernforgiftning som følge af suicidalforsøg
Stine Mette Petersen, Trine Boysen, Maria Saur Svane et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 2. november 2020 

STATUSARTIKLER
Behov for større sikkerhed omkring medicin til børn og unge i Danmark til børn og unge i Danmark
Anne-Cathrine Finnemann Viuff, Lene Bistrup, Pernille Mathiesen et al

KASUISTIK
Diagnostik af komplet epifysiolyse af distale humerus humerus
Ahmed A. Abood, Ole Rahbek & Knud S. Christensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 19. oktober 2020 

STATUSARTIKLER
Behandling af benigne thyroideaknuder med UL-vejledt radiofrekvensablation
Kasper Daugaard Larsen, Kåre Håkansson, Michael Papesch et al

 •

KASUISTIKKER
Traumatisk ruptur af subscapularis med avulsion af tuberculumminor og bicepssubluksation hos en 13-årig
Pernille Henszelman Jørsboe, Kenneth Brian Holtz & Bo Sanderhoff Olsen'

Demaskering af Whipples sygdom efter start på prednisolon
Camilla Grauslund, Nurcan Aydemir, Signe Lehn et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 5. oktober 2020 

KASUISTIKKER
Stressfraktur i os cuneiforme mediale og intermedium hos en 23-årig kvinde
Amalie Schramm & Per Pallesen

Okklusionsgangtræning som genoptræning til en patient med kronisk knæartrose
Naaja Petersson, Stian Jørgensen, Troels Kjeldsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 28. september 2020

KASUISTIKKER
Flåtbåren Candidatus Neoehrlichia mikurensis var årsag til feber hos en hæmatologisk patient
Anders Porskrog & Bodil Mathiesen Himmelstrup

Atypisk præsentation af lentigo maligna-melanom
Nanja Gotland, Matilda Ingrid Elisabeth Svenning, Christian Lyngsaa Lang et al

Atypisk præsentation af penilt blue naevus
Nanja Gotland, Josefine Bandier, Katrine Karmisholt et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. juli 2020 

KASUISTIK
Svær adenoviruspneumoni hos en immunkompetent mand
Khaleda Taj, Birgitte Lindegaard Madsen & Zitta Barrella Harboe

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. juni 2020 

STATUSARTIKLER
Behandling af rhinophyma med laser og kirurgi
Kaveh Borhani-Khomani, Michael Prangsgaard Møller, Michael Vestergaard Thomsen et al

Right side

af Henrik Isaksen Dietz | 19/04
2 kommentarer
af Bjørn Asser Hansen | 17/04
1 Kommentar
af Christian Emil Møller | 17/04
8 kommentarer
af Søren Bache | 17/04
3 kommentarer
af Kristina Herbst | 17/04
2 kommentarer
af Morten Holm | 16/04
2 kommentarer
af Poul Henning Madsen | 16/04
6 kommentarer