Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler indekseres til PubMed/Medline i forbindelse med at de publiceres online.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 12. juli 2021

STATUSARTIKLER
Ulnarkollateral ligamentskade på tommelfingeren
Tobias Krogh Prein, Elisabeth Brogren, Lars B. Dahlin et al

Ukompliceret akut divertikulitis kan behandles uden antibiotika
Marie-Louise Dichman & Daniel Mønsted Shabanzedah

Viral nedre luftvejs-infektion hos børn under fem år
Lone Graff Stensballe

KASUISTIKKER
Komplikationer i forbindelse med penisforstørrende operation
Linnea Bøgeskov Schmidt & Ida Felbo Pold

Reversibel hemifacial spasme ved nonketotisk hyperglykæmi
Betel Tesfay & Christian Stenør

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 5. juli 2021

STATUSARTIKLER
Posttrombotisk syndrom og endovaskulær behandling
Jens-Ove Schmidt, Marie Hvid Ipsen, Nicolaj Eldrup et al

Frakturer i rygsøjlen
Rune Dueholm Bech, Oliver Zielinski, Søren Schmidt Morgen et al

Nonmotoriske symptomer ved Parkinsons sygdom
Nick Schou Nielsen & Sara Lyngby Skovbølling

Træning ved hofteartrose og efter hoftealloplastik
Inger Mechlenburg, Lisa Urup Reimer, Troels Kjeldsen et al

Akut kompartmentsyndrom
Eva Lindhardt Hansen, Lasse Pedersen & Martin Lindberg-Larsen

STATUSARTIKEL - KLINISK PRAKSIS
Mundtørhed
Niloofar Sherazi Dreyer, Charlotte Duch Lynggaard, Kathrine Kronborg Jakobsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 28. juni 2021 

STATUSARTIKLER
HER2-positiv metastatisk brystkræft
Alan Celik, Tobias Berg, Ann Søegaard Knoop et al

Håndtering af indlagte ældre patienter i akutmodtagelsen
Martin Schultz, Marie Enemark Durand, Søren Kabell Nissen et al 

Søvnmangel og døgnrytmeforstyrrelser ved klinisk natarbejde
Jesper Mølgaard, Casper Schwartz Riedel & Anders Sode West

KASUISTIKKER
Omentinfarkt forårsaget af intern herniering og omentorsion
Anders Bisgaard Jensen, Louise Schmidt Grau, Simon Meltesen et al 

Livstruende svømmeinduceret lungeødem hos veltrænet triatlet
Andreas Vejen Lønborg & Avaruna Mathæussen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 21. juni 2021 

STATUSARTIKLER
Børnelæge i den virtuelle verden
Ole Haubjerg Nielsen & Grete Katrine Teilmann

Stentbehandling af stenoser i colon
Thomas Krarup Hillgaard & Uffe Schou Løve

MR-vejledt laserablation til behandling af hjernetumorer og epilepsi
Silas Haahr Nielsen, Morten Ziebell, Adam Espe Hansen et al

Fedtembolisyndrom efter fedtsugning og fedtinjektion
Mia Demant, Frederik Penzien Mamsen, Trine Foged Henriksen et al 

KASUISTIKKER
Incontinentia pigmenti hos en nyfødt dreng
Kristin Bergmann, Pernille Axél Gregersen, Jesper Graakjær et al

Neurosarkoidose i hypofysen
Mads Bisgaard Bengtsen, Tue Kruse Rasmussen & Louise Jung Nørgaard

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 14. juni 2021 

STATUSARTIKLER
Pyoderma gangraenosum
Ewa Anna Burian, Tonny Karlsmark, Karsten Fogh et al

Børn med iskæmisk apopleksi
Julie Brix Bindslev, Thomas Truelsen, Mette Gyhrs et al

Behandling af tilfældigt fund af gruppe B-streptokokker i urin hos gravide
Martin Høhrmann Hangaard, Jan Stener Jørgensen, Hans Jørn Jepsen Kolmos et al

Fødselspsykose
Katrine Sofie Ege Bøttcher, Maria Elisabeth Nilsson & Maj Vinberg

KASUISTIKKER
Øjenlågsplastik som behandling af kronisk hovedpine
Abdullah Najib Maarouf & Ole Kristian Lerche Helgestad

Beckwith-Wiedemanns overvækstssyndrom
Tina Leunbach, Stense Farholt, Anne Skakkebæk et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 7. juni 2021 

STATUSARTIKLER
Præoperativ risikovurdering af patienter med medfødt hjertesygdom ved nonkardiel kirurgi
Jesper Brøndum Poulsen, Klaus Juul, Annette Schophuus Jensen et al

Kronisk traumatisk encefalopati
Nelsan Pourhadi, Signe P. Ringkøbing, Gunhild Waldemar et al

Dual-energy CT
Jack Junchi Xu, Kristoffer Lindskov Hansen, Lars Lönn et al

KASUISTIKKER
Et voksende komplekst cerebralt aneurisme behandlet med cerebral bypass
Sune Munthe & Troels Halfeld Nielsen

Takotsubo-kardiomyopati som følge af reernæringssyndrom ved anorexia nervosa
Jeanie Meincke Egedal, Rasmus Carter Storch & René Klinkby Støving

Kroniske smerter i nakke, skulder og arm forsvundet efter fjernelse af lipom over scapula
Sondre Flægstad Koren & Michael Prangsgaard Møller

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 31. maj 2021 

STATUSARTIKLER
Lokalbedøvelse og steroidblokade ved karpaltunnelsyndrom i graviditeten
Birgit Kyndesen Skovbjerg, Charlotte Hartig-Andreasen & Eva Aggerholm Sædder

Angst hos patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Rasmus Nejst Jensen, Claudio Csillag & Maj Vinberg

Arvelige hårskaftsanomalier
Jakob Lillemoen Drivenes, Anette Bygum, Jens Michael Hertz et al

KASUISTIK
Goldilocks mastektomi
Kaveh Borhani-Khomani, Soria Totakhail & Lisbet Rosenkrantz Hölmich

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 24. maj 2021 

STATUSARTIKLER
Bidsår fra hunde, katte og mennesker
Christine Manich Bech, Stine Lund, Jonas Ingemann Baggesgaard et al 

Bakterielle lungeabscesser
Søren Sperling, Klaus Leth Mortensen, Pia Gjørup et al

Femurfrakturer hos børn
Martin Gottliebsen, Bjarne Møller-Madsen, Lise Langeland Larsen t al

Diagnostik af bulløse hudsygdomme
Shiva Beck, Jeanette Kaae, Christian Vestergaard et al 

KASUISTIK
Tardiv akatisi efter langvarig behandling med metoclopramid
Astrid Johannesson Hjelholt, Charlotte Uggerhøj Andersen & Charlotte Steffensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 17. maj 2021 

STATUSARTIKLER

Intraoperativ neuromonitorering under hjerneoperationer
Halldór Bjarki Einarsson, Frantz Rom Poulsen, Miroslawa Derejko et al

Screening for cerebrale arteriovenøse malformationer ved mb. Osler
Simon Kjær Simonsen, Troels Halfeld Nielsen, Rikke Beese Dalby et al

Claudicatio intermittens
Christina Harlev, Kim Christian Houlind, Janne Dyrby et al

KASUISTIKKER
Kronisk hovedpine på grund af spontan intrakraniel hypotension
Sanaz Shoja Gharehbagh, Nina TTN Nguyen & Dagmar Beier

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 10. maj 2021 

STATUSARTIKLER
Aquagenic wrinkling of the palms er en sjælden hudlidelse associeret til cystisk fibrose
Anne Sofie Frølunde, Lise Graversen, Kristine Appel Uldall Pallesen et al

Katetergener efter urinvejskirurgi
Marie Storgaard Rasmussen, Niels Peter Ekeløf & Jørgen Bjerggaard Jensen

KASUISTIKKER
Problematisk anvendelse af chiliplastre som smertelindring under fødsel
Kamilla Karlsen, Mette Legaard Anderson, Lise Lotte Torvin Andersen et al

Livstruende ødem efter inhalation af lattergas
Mads Thorsberger & Kasper Aanæs

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 3. maj 2021 

STATUSARTIKLER
Kognitiv adfærdsterapi har symptomatisk effekt ved colon irritabile
Laura Rindom Krogsgaard & Peter Bytzer

KASUISTIKKER
Toksisk shock-syndrom
Iben Ribberholt, Toke Seierøe Barfod, Kirsten Gani et al

Diabetisk myonekrose som sjælden årsag til akut opståede bensmerter
Maja Johanne Eliassen, Mohammad Hassan Youssef, Frank Holden Mose et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 26. april 2021 

STATUSARTIKLER 
Søvnforstyrrelser hos børn og unge
Anne Birgitte Alexius Agersted & Anne Katrine Pagsberg

Behandling af seksualkriminelle
Fie Madvig, Ellids Kristensen & Susanne Bengtson

Malign pleuraeffusion
Katrine Fjællegaard, Jesper Koefod Petersen, Karin Armbruster et al.

KASUISTIK
Appendicitis hos højgravide
Lærke K. Kyhl & Ellen Christine Leth Løkkegaard

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 19. april 2021 

STATUSARTIKLER
Hyperseksualitet
Katja Wium Geiker, Annamaria Giraldi, Karl Sebastian Johansson et al

Todds parese
Frederik Winsløw, Per Meden, Inger Birgitte Havsteen et al

Point of care-UL-skanning i danske akutafdelinger
Michael Dan Arvig, Christian B. Laursen, Jesper Bo Weile et al

KASUISTIK
Ramsay Hunts syndrom kan ses som vesikler på tungen, facialisparese og meningitis
Tural A. Alamdari & Lone Hagens Mygind

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 12. april 2021

STATUSARTIKLER
Den episodisk svimle patient
Casper Grønlund, Maurice Lembeck, Louise Devantier et al

Trombofiliudredning
Anne-Mette Hvas, Peter Kampmann & Mads Nybo

Selvmordsforebyggende klinikker for børn og unge med fokus på Region Hovedstaden
Britt Morthorst, Louise Caroline Harder, Annika Birgitta Nylandsted et al

KASUISTIKKER
Paradoks embolisering hos en patient med lungeemboli og uerkendt persisterende foramen ovale
Alexander Skovbæk Berkfors, Mads Wissenberg, Mark Aplin et al

Cannabinoid hyperemesis-syndrom kan lindres af varme bade
Maria Birgitte Søndermølle & Else Randers

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 29. marts 2021 

STATUSARTIKLER 
Hyperammoniæmisk encefalopati hos voksne leverraske
Thomas Kromann Nøhr, Peter Lykke Eriksen, Allan Lund et al

Den kronisk svimle patient
Maurice Antoine Lembeck, Casper Grønlund, Bjarki Ditlev Djurhuus et al

KASUISTIK
Kalkudfældninger med store følger i diabetisk fod
Christine Cecilie Jensen, Hulda Skov & Jens Ole Laursen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk d. 22. marts 2021 

STATUSARTIKLER
Screening for hoftedysplasi
Hans-Christen Husum, Bjarne Møller-Madsen, Janus Laust Thomsen et al

Risikoscoringssystemer til vurdering af patienter med øvre gastrointestinal blødning
Nikolaj Vestergaard Carlsen, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell & Stig Borbjerg Laursen

KASUISTIKKER
Adenokarcinom i ileostomi som en sjælden årsag til peristomal rødme
Julie Tastesen Johannessen, Claus Rønholt, Mille Kyhn Andréa et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk d. 15. marts 2021 

STATUSARTIKLER

Graviditet og depression
Thomas Christensen & Poul Videbech

Brug af glykeret hæmoglobin-måling i praksis
Silje H. Christensen, Nete Hornung, Jurgita Janukonyté et al

KASUISTIK
Opheling af svære mb. Crohn-relaterede pyodermasår efter fjernelse af rectumstump
Jon Henneberg, Michael Heidenheim & Lars Kristian Munck

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk d. 8. marts 2021 

STATUSARTIKLER
Rygning kan have skadelige effekter selv ved ophør før 30-årsalderen
Charlotta H. Pisinger, Frederik Nielsen, Agnete Halldorsson et al 

Udredning og behandling af patienter med obstruktiv galdestase
Fredrik Hertervig, Peter Vilmann & Bojan Kovacevic

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på ugeskriftet.dk 1. marts 2021 

STATUSARTIKLER

Brug af virtual reality inden for psykiatrien
Benjamin Arnfred, Daniel Thaysen-Petersen, Signe W. Düring et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. februar 2021 

STATUSARTIKLER

Biologiske antireumatika til gravide og ammende kvinder eller mandlige partnere
Karin Povlsen, Kenneth Skov, Lone Storgaard et al

---------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. februar 2021 

STATUSARTIKLER
UL-skanning af hoved og hals
Tobias Todsen, Jacob Melchiors, Kasper Daugaard Larsen et al

Kunstig intelligens til diagnostik af hudsygdomme
Kenneth Thomsen, Andreas Pihl, Lars Iversen et al

KASUISTIKKER
Diabetisk neuropati udløst af for hurtig nedregulering af blodsukker
Thorsten Kamlarczyk Rasmussen, Else Vestbo, Klaus Krogh et al

Isogen forhudstransplantation mellem énæggede tvillinger diskordante for hypospadi
Yazan F. Rawashdeh, Gitte Møller Hvistendahl & Lars Henning Olsen

UGENS BILLEDE
Intrakranielt gigantaneurisme som årsag til epileptiske anfald
Hafed Amin Saidane, Helle Klingenberg Iversen & Faisal Mohammad Amin

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 8. februar 2021 

STATUSARTIKEL
Fæno- eller genotypetest for dihydropyrimidindehydrogenase-mangel før fluoropyrimidinbehandling
Stig Ejdrup Andersen, Niels Herluf Paulsen, Per Pfeiffer et al

KASUISTIKKER
Pseudohyperaldosteronisme med svær hypokaliæmi og fokale pareser udløst af lakridste
Sarah Chehri, Pernille Holmager, Johan Stender et al

En hånd med sin egen vilje er et sjældent symptom på apopleksi
Sanaz Shoja Gharehbagh & Mustapha Itani

Fitz-Hugh-Curtis’ syndrom kan give smerter under højre kurvatur
Rebecca Skov & Selma Schreiber

Isoniazidinduceret toksisk hepatitis
Kristina Langholz Kristensen, Anne Christine Nordholm, Mette Rye Clausen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. februar 2021

KASUISTIKKER
Iatrogent synstab ved æstetisk fillerbehandling
Jesper Thulesen & Mads Christian Storm

Intrakraniel hypertension sekundært til systemisk lupus erythematosus
Hafed Amin Saidane, Aydin Gozalov & Vlasta Vukovic Cvetkovic

Præterm forløsning ved sectio hos en kvinde med svær COVID-19-pneumoni
Andreas Ravn, Absalon Eysturoy, Diana Reynstind et al

Autismespektrumforstyrrelser ved neurofibromatose type 1
Erica Ydedahl-Jensen, Stefan Lock Jensen & Janne Walløe Vilmar

UGENS BILLEDE
En sjælden årsag til gastrointestinal blødning
Emilie Kristine Dahl

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. januar 2021

STATUSARTIKLER
Udredning og behandling af angst og depression hos patienter med KOL
Ida Stisen Fogh-Andersen, Ingeborg Farver-Vestergaard, Christian Møller Pedersen et al

KASUISTIKKER
Pneumothorax efter selvudført akupunktur
Henrik Lynge Hovgaard, Peter Juhl-Olsen & Kristian Brogaard Krogh

Pneumocystepneumoni og hivinfektion hos to patienter med formodet COVID-19
Olivia Borchmann & Ann-Brit Eg Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. januar 2021 

STATUSARTIKLER

Nekrotiserende bløddelsinfektioner
David Fenger Schefte & Peter Vadim Polzik

Immunsuppressiv behandling og postoperativ sårheling
Hasan Gökcer Tekin, Hassan Ali Eskandarani, Lars Iversen et al

KASUISTIK
Malign pertussis hos en tre uger gammel pige
Rasmus Skov Kolind, Anne-Mette Bæk Jensen & Marie-Louise von Linstow

----------------------------------------------------------------------------------------------

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer