Content area

Publiceret online på Ugeskriftet.dk

Oversigt over artikler, der dags dato er publiceret online på Ugeskriftet.dk, men ikke bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Alle artikler ER indekseret til PubMed/Medline.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 23. marts 2020

STATUSARTIKLER
Kunstig intelligens til klinisk billeddiagnostik
Claes Nøhr Ladefoged, Flemming Littrup Andersen, & Liselotte Højgaard

Lokalanæstesitorakoskopi ved udredning af recidiverende pleuraeffusion
Søren Helbo Skaarup, Paul Frost Clementsen, Christian B. Laursen et al

Ambulant opfølgning og rehabilitering af dekompenseret levercirrose bør være et tværfagligt samarbejde
Malene Barfod O’Connell, Lise Hobolth, Ane Søgaard Teisner et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 16. marts 2020 

STATUSARTIKLER
Uredelige forfatterskaber eksisterer fortsat og kan ødelægge integriteten af forskningen
Sengül Gülen, Siv Fonnes, Kristoffer Andresen et al

Er ældres sundhed og trivsel virkelig stagneret igennem de sidste ti år?
Kaare Christensen, Ida Kyvsgaard, Anne Illemann Christensen et al

KASUISTIKKER
Loperamid misbrugt for at opnå euforiserende effekt hos en ung kvinde
Signe Fiil, Terese Matthesen Kamronn, Tonny Studsgaard Petersen et al

Asymptomatisk pneumoperikardium hos en ung mand med dagligt forbrug af cannabis
Gorm Mørk Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. marts 2020

STATUSARTIKLER
Anbefalet behandlingstilbud ved psykosociale konsekvenser af infertilitet og fertilitetsbehandling
Victoria Frederikke Stenderup Garre, Yoon Frederiksen & Kathrine Birch Petersen

Tinea capitis er en overset sygdom hos børn
Pernille Lindsø Andersen, Gregor B. Jemec, Maiken Cavling Arendrup et al

KASUISTIK
Overset dødelig infektion med Coccidioides immitis
Malthe Frederik Franch Andersen, Jørgen Kurtzhals, Helle Broholm et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 2. marts 2020

STATUSARTIKLER
Monoklonal gammopati med ubestemt signifikans
Niels Emil Ulrich Hermansen, Trine Silkjær, Charlotte Toftmann Hansen et al

Diagnostik af tuberkulose hos børn og unge
Victor Dahl Mathiasen, Alexandra Kruse, Christian Wejse et al

KASUISTIK
Arbejdsbetinget allergisk astma hos en dyrepasser med KOL
Margrethe Bordado Sköld, Janne Julie Møller & Jonas Winkel Holm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 24. februar 2020

STATUSARTIKLER
Nyt nordisk samarbejde medfører ændringer af brandsårsbehandlingen
Kaveh Borhani-Khomani, Martin Risom Vestergaard, Christian Overgaard-Steensen et al

Narrativ medicin som nyt, interdisciplinært felt
Anders Juhl Rasmussen & Morten Sodemann

Elimination af hepatitis C-virus i Danmark
Anna Døssing, Birgit Thorup Røge, Lone Galmstrup Madsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 17. februar 2020

STATUSARTIKLER
Os odontoideum kan ubehandlet medføre tetraplegi
Magnus A. Hvistendahl & Kristian Høy

Telemedicin til monitorering af inflammatoriske tarmsygdomme og colon irritabile
Malte Rosager Hansen, Dorit Vedel Ankersen, Dorte Marker et al

KASUISTIK
Roer med dansk rekord i maksimal iltoptagelse
Henning Bay Nielsen & Peter M. Christensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 10. februar 2020 

STATUSARTIKLER
Ortopædkirurgisk behandling af børn med sarkomer i bevægeapparatet
Anna Lynge Sørensen, Peter Holmberg Jørgensen, Birgitte Jul Kiil et al

Hereditær pankreatitis
Ming Tan, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell & Maiken Thyregod Jørgensen

KASUISTIK
Motorsavsskader i ansigtet
Gustav Gede Nervil, Sara Mølgaard Hansen, Helle Sjøstrand et al 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 3. februar 2020

STATUSARTIKLER
Amyloid transthyretinkardiomyopati
Peter Riis Hansen & Martin Krakauer

Kønsmodificerende kirurgi i Danmark
Anders Tolstrup, Rikke Holmgaard, Michael Vestergaard Thomsen et al

Kunstig intelligens i det danske sundhedsvæsen
Thomas Lindskow, Rami Mossad Ibrahim, Michael Vestergaard Thomsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. januar 2020

STATUSARTIKLER
Katatoni
Müzeyyen Özgür, Anna Tania Podlaska Mariager & Raben Rosenberg

Herpes genitalis under graviditet og fødsel
Birgitte Skjærbæk Aggerholm, Eva Bjerre Ostenfeld, Lærke Heidam Juul Andersen et al

Ejakulationsforstyrrelser
Christian Fuglesang S. Jensen, Ulla N. Joensen, Majken H. Wiborg et al

KASUISTIK
HaNDL-syndrom som en sjælden årsag til migrænelignende hovedpine og neurologiske udfald hos en teenager
Tamo Sultan & Jens Erik Klint Nielsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. januar 2020

STATUSARTIKLER
Organisk rejsningsbesvær
Mikkel Fode, Majken Højrup Wiborg, Grzegorz Fojecki et al

Behandling af essentiel tremor med magnetisk resonans-vejledt fokuseret ultralyd
Morten Blaabjerg, Christian Bonde Pedersen, Mikkel Schou Andersen et al

KASUISTIK
Spastisk tetraparese sekundært til ubehandlet os odontoideum
Magnus A. Hvistendahl & Kristian Høy Rygsektionen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. januar 2020

STATUSARTIKEL
Genterapi til sygdomme i centralnervesystemet
Kristoffer Nissen, Louise Klem, Rose Jeppesen et al

KASUISTIKKER
Perilymfatisk fistel opstået spontant efter kolesteatomkirurgi
Patrick Rønde Møller & Bjarki Ditlev Djurhuus

Uretertumor viste sig overraskende at være lokaliseret amyloidose
Lisa Lausten-Thomsen, Katrine Skydsgaard Schou-Jensen & Birgitte Grønkær Toft

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 6. januar 2020 

STATUSARTIKLER
Seneflytning som behandlingsmulighed ved isoleret peroneusparese med dropfod
Markus Harboe Olsen, Kåre Fugleholm & Gert Rahbek Andersen

Yngre patienter med hofteledssmerter
Christian Dippmann, Peter Albrecht-Olsen, Mikael Boesen et al

Behandling af tymom og thymuskarcinom
Peter Meidahl Petersen, Anna Kalhauge, Bodil Brandt et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 30. december 2019

STATUSARTIKLER
Stigende incidens af kolorektal cancer blandt yngre patienter
Luyi Cai, Astrid Louise Bjørn Bennedsen, Camilla Qvortrup et al

Uafklaret dyspnø
Emil Wolsk, Kasper Rossing, Jørn Carlsen et al

Mindfulness som behandling af ADHD
Karen Jakobsen, Per Hove Thomsen & Sanne Lemcke

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 16. december 2019

STATUSARTIKEL
Organisering af perifer nervekirurgi i Danmark
Christian Baastrup Søndergaard, Ove Bergdal, Tina Nørgaard Munch et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. december 2019 

STATUSARTIKLER
Tegning er en genvej til bedre anatomiforståelse samt operative og kommunikative færdigheder
Jacob B. Laursen, Line V. Jensen & Ebbe Thinggaard

Håndtering af asymptomatiske ikkerumperede intrakranielle aneurismer
Kirstine Hermann Olsen, Emilie Frey Bendix & Carsten Reidies Bjarkam

KASUISTIK
Meget lav cerebral glukoseværdi trods normal plasmaværdi hos en patient med subaraknoidalblødning
Frederik Mølgaard Nielsen, Pernille Haure, Jacob Madsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 2. december 2019 

STATUSARTIKLER
Risici ved brug af selektive serotoningenoptagelseshæmmere til gravide
Terje Martens, Per Damkier & Poul Videbech

Kemiske kampstoffer
Søren Bruno Elmgreen

KASUISTIKKER
Spontant rumperet bronkialarterieaneurisme
Jonas Munch Nielsen, Mats Lindh & Rolf Steffensen

Hygromdannelse efter liposuktion og -grafting i glutealområdet
Charlotte Caspara Uth & Susanne Mallet

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 25. november 2019 

STATUSARTIKLER
Misdannelser af det ydre øre
Erika Wernheden, Christina Krogerus, Peter Stemann Andersen et al

HINTS til diagnostik af akut svimle patienter
Casper Grønlund, Asher Lou Isenberg, Mette Lindelof et al

Vi skal blive bedre til at teste for latent tuberkulose i Danmark
Anne Christine Nordholm, Pernille Ravn, Kristina Langholz Kristensen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 18. november 2019 

STATUSARTIKLER
Psykiatriske lidelser i Grønland
Francisco Alberdi & Johannes Rasmussen

Brystbetændelser
Christina Krogerus, Erika Wernheden & Lone Bak Hansen

KASUISTIKKER
17q12-deletion som mulig årsag til dorsalpancreasagenesi og polycystisk nyresygdom
Balder Bille Andersen & Ove B. Schaffalitzky de Muckadell

Endometrioidt adenokarcinom med samtidigt nongestationelt koriokarcinom i uterus
Gudrun Neumann, Charlotte Brasch-Andersen, Christina Fagerberg et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 11. november 2019 

STATUSARTIKLER
Autoimmun pankreatitis
Benjamin Petersen & Ove B. Schaffalitzky de Muckadell

Akutte ydre øretraumer og deres komplikationer
Christian Toft-Nielsen & Nicolas Lyneborg

Diagnostik og behandling af funktionel svimmelhed i henhold til de nye ICD-11-kriterier
Mahmoud Saied, Celine Croucher Vasarhelyi, Sepehr Mamoi et al

KASUISTIKKER
Vestibularisschwannom som mulig årsag til auditiv hallucination hos en kvinde med skizofreni
Jana Urbahnke, Max Rohde, Benjamin Rasmussen et al

Knæalloplastik hos en patient med bilateral dobbeltlaget patella
Amir Pasha Attarzadeh, Cæcilie West & Klaus Amin Radisch Poulsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 4. november 2019

STATUSARTIKLER
Udredning, opfølgning og behandling af tuberøs sklerose-kompleks
Mark Reinhard, Lone Sunde, Mia Gebauer Madsen et al

Udredning og behandling af kognitive vanskeligheder ved affektive lidelser
Kamilla Miskowiak, Camilla Gjerullf-Hansen, Maria Jensen et al

KASUISTIKKER
Tab af motoriske færdigheder hos en treårig med lysosomal sygdom
Thea Schouenborg Schultz & Mette Møller Handrup

Hydronefrose ved anvendelse af menstruationskop
Thamilini Umaramanan, Karina Hjort-Pedersen, Annette Besenbruch et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 28. oktober 2019

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af lentigo maligna melanoma
Ema Rastoder & Martin Glud

Forbedring af børn og unges mad- og måltidsvaner i Danmark
Inge Tetens, Anja Biltoft-Jensen, Kjeld Hermansen et al

KASUISTIKKER
Pyogent granulom på epiglottis
Rói Knudsen, Maria Quisgaard Gaunsbæk & Joyce Horsmans Schultz

Purtschers retinopati som komplikation ved cementering af tumorprotese
Sarah Stammose Freund, Rikke Kongshaug Stoltz, Toke Bek et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 21. oktober 2019 

STATUSARTIKLER
Lokalanæstesi
Shems Al-Hayder, Sofie Marie Hody, Lene Birk-Sørensen & Jacob Juel

Postoperativ ileus
Anne Kraushaar Martensen & Jonas Amstrup Funder

KASUISTIKKER
HaNDL er forbigående hovedpine, neurologiske symptomer og lymfocytær pleocytose i cerebrospinalvæsken
Cecilie Mørck Offersen, Per Meden & Karen Ægidius

Mycoplasma pneumoniae-associeret mukositis hos en 17-årig pige
Mascha Eva Hildebrandt, Anne Birgitte Alexius Agersted, Tobias Steen Sejersen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 7. oktober 2019

STATUSARTIKLER
Trykskader hos børn er underrapporteret
Knærke Søgaard & Jens Ahm Sørensen

Glukagonlignende peptid 1-receptoragonisten semaglutid
Amalie Dyhrberg Boje, Christian Rimer Juhl, Signe Sørensen Torekov et al

Perspektiver på recidiverende respiratorisk papillomatose og humant papillomvirus-vaccination
Simone Trolle, Charlotte Duch Lynggaard, Kristine Grubbe Gregersen et al

Primær forebyggelse af kardiovaskulære hændelser med acetylsalicylsyre hos patienter med type 2-diabetes mellitus
Victoria Rosberg, Erik Lerkevang Grove, Hans Erik Bøtker et al

KASUISTIK
To tilfælde af leptospirose med involvering af centralnervesystemet
Kasper Sommerlund Moestrup, Toke Seierøe Barfod & Dennis Back Holmgaard

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 30. september 2019 

STATUSARTIKLER
Palliativ indsats er for alle, også patienter med livstruende medicinsk organsvigt
Kristoffer Marså, Vibeke Brogaard Hansen, Jens Kristian Madsen et al

Undervægt blandt prægravide kvinder er en overset risikofaktor
Sarah Marie Bjørnholt, Lea Ankerstjerne, Elisabeth Thal Rønneberg et al

KASUISTIKKER
Røde gærris som formodet årsag til akut nyre- og leversvigt
Paul Peterslund, Heidi Dahl Christensen, Jana Urbahnke et al

Funktionel gangforstyrrelse kan behandles med succes
Peter Arlien-Søborg, Hans Henrik Olsen, Lis Albrechtsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 23. september 2019 

STATUSARTIKLER
Rekonstruktion efter rituel kvindelig omskæring
Jacob Juel & Lene Birk-Sørensen

Okulær torticollis er en diagnostisk og kirurgisk udfordring
Mikael Hofsli, Troels Vinding, Lisbeth Sandfeld et al

KASUISTIKKER
Sjælden dural sinus cavernosus-fistel var årsag til okulomotoriusparese
Nadja Skadkær Hansen, Frederik Winsløw, Bodil Damgaard et al 

Cytomegalovirusretinitis efter intravitrealt dexamethasonimplantat
Mikkel Straarup Thagaard & Jesper Pindbo Vestergaard

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 16. september 2019 

STATUSARTIKLER
Anvendelse af kapnografi i akutafdelingen
Alexandra Vassilieva & Birgitte Riis Andersen

Effekt af antidepressiv medicin på hjernevolumen
Poul Videbech & Janne-Elin Yttri

Implementering af evidensbaseret simulationstræning
Martin Tolsgaard, Lars Konge, Flemming Bjerrum, Ann Sofia Skou Thomsen et al 

KASUISTIK
Balanceret translokation hos en patient med abortus habitualis og normal karyotype
Noor Al-Saudi, Tina Duelund Hjortshøj, Henriette Svarre Nielsen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 9. september 2019 

STATUSARTIKEL
Intravitreal angiostatisk behandling af okulær sygdom
Lou-Ann Christensen Andersen, Lasse Jørgensen Cehofski & Jakob Grauslund

KASUISTIKKER
Doege-Potters syndrom er en solitær fibrøs tumor associeret med svær hypoglykæmi
Astrid Uttenthal Larsen & Hanne Krogh Rose

Perforeret mesenterial cyste som årsag til abdominale smerter hos en 12-årig pige
Astrid Collatz Schyum & Mette Cathrine Lauridsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 2. september 2019 

STATUSARTIKLER
Radiofrekvensablation til behandling af levertumorer
Tobias Bastian Ross Clemmesen, Michael Patrick Achiam, Christian Ross Pedersen et al

Autolog stamcellebehandling til patienter med multipel sklerose
Freja Jespersen, Anne Fischer-Nielsen, Søren Lykke Petersen et al

KASUISTIKKER
Stiff person syndrome er fortsat en vanskelig og overset diagnose
Mette Scheller Nissen, Jonatan Forsberg, Matthias Bode et al

Trochlearisparese grundet kronisk sinuitis
Elisa Skovgaard Jensen & Steen Nepper-Christensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 26. august 2019 

STATUSARTIKLER
Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome
Kenney Fehrenkamp Pedersen, Rudi Roumen, Marc Scheltinga et al

Håndtering af åbent abdomen med fistel
Nina A. Frederiksen, Lisbet Rosenkrantz Hölmich & Frederik Helgstrand

KASUISTIK
Post-endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi-pankreatitis med sænkningsabsces til knæniveau
Pernille Linde Jellestad & Biniam Berhane Teklay

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 19. august 2019 

STATUSARTIKLER
Udredning, behandling og opfølgning af vulvacancer
Ligita Paskeviciute Frøding, Vibeke Zobbe, Lars Ulrik Fokdal et al

KASUISTIKKER
Grisels syndrom som årsag til torticollis hos børn
Ole Møller Hansen, Olga Hogreffe Nikitina & Elke Longin

Farlig fisk på ferien
Julie Odgaard Vedel, Jacob Seefeldt, Anders Seefeldt et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 12. august 2019 

STATUSARTIKLER
Diagnostik og behandling af Staphylococcus aureus-bakteriæmi
Louise Thorlacius-Ussing, Nis Pedersen Jørgensen, Jesper Smit et al

Gentagne diploid biparental molae
Sedrah Arif Butt, Louise Kelstrup, Marianne Lidang et al

Inhalatortyper og inhalationsteknik ved behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom
Rune Fuglø-Mortensen, Peter Lange & Jann Mortensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 5. august 2019 

STATUSARTIKLER
Forebyggelse og behandling af stråleterapiinduceret kvalme og opkastning
Christina Ruhlmann, Peter Clausager Petersen & Jørn Herrstedt

Attention deficit and hyperkinetic disorder hos førskolebørn og tidlig indsats med forældretræning
Anne-Mette Lange & Per Hove Thomsen 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 29. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Suspekte lymfeknuder på bækkenvæggen ved lokal-avanceret rectumcancer
Jens Ravn Eriksen & Steffen Brisling

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati
Lars Kjøbsted Markvardsen, Thomas Harbo, Jakob Vormstrup Holbech et al

Perfusions-MR-skanning i behandlingen af Calvé-Legg-Perthes’ sygdom
Ole Rahbek, Niels Egund & Anne Grethe Jurik

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Sportsbrok er ikke et brok
Sara Gamborg, Stina Öberg, Per Hölmich et al

Lyskebrok hos børn
Christoffer Skov Olesen, Kristoffer Andresen, Stina Öberg et al

Idiopatisk pubertas praecox hos piger
Dorte Lydum Senning, Mariane Rix, Graziella Andersen et al

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 8. juli 2019 

STATUSARTIKLER
Statiner er sikre ved leversygdomog har muligvis en gunstig effekt
Mie Balle Hugger, Mads Israelsen, Camilla Dalby Hansen et al 

KASUISTIK
Alice in Wonderland-syndrom kan forveksles med angst
Pernille Darling Rasmussen, Janne Walløe Vilmar & Jens Erik Klint Nielsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 1. juli 2019

STATUSARTIKEL
Kvalme og opkastning induceret af medicinsk kræftbehandling
Peter Clausager Petersen, Christina Ruhlmann & Jørn Herrstedt

KASUISTIKKER
Folinsyremangel som differentialdiagnose til svær præeklampsi
Yagmur Sisman, Rasmus Heje Thomsen, Vibeke Vestermark et al

Tick-borne encefalitis-associeret meningoradikuloneuritis erhvervet ved Esbjerg
Nicolaj Grønbæk Laugesen & Christian Stenør

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publiceret på Ugeskriftet.dk 24. juni 2019

STATUSARTIKLER
Neuromodulation ved rehabilitering af rygmarvsskade
Søren Bruno Elmgreen, Søren Krogh, Uffe Schou Løve, Axel Forman

Samtidig infusion af Ringer-laktat og Ringer-acetat med andre lægemidler
Anna-Sophie Nørregaard Vinkel, Hilde Omestad & Christoffer Grant Sølling

KASUSTIK
Iatrogent klinisk hjertestop ved nitroglycerin
Paul Peterslund, Claes Falkenberg Elvander & Joachim Hoffmann-Peterslund

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 17. juni 2019

STATUSARTIKLER
Radikal prostatektomi øger forekomsten af lyskebrok
Rasmus Alder Nielsen, Dennis Zetner & Jacob Rosenberg

Behandling af knæartrose hos yngre voksne
Kristoffer W. Barfod, Søren T. Skou & Anders Troelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 10. juni 2019

STATUSARTIKLER
Seponering af uhensigtsmæssig medicin i almen praksis
Kirsten Høj, Anna Mygind, Signe Livbjerg et al

Immunterapi til patienter med malignt melanom og hjernemetastaser
Line Thing Simonsen, Anne Mette Sjørslev Schmidt, Trine Heide Øllegaard et al

KASUSTIKKER
Fatal kakeksi ved mitokondriel neurogastrointestinal encefalomyopati
Christina Engel Hoei-Hansen, David Scheie, Eva Loebner Lund et al

Svært disloceret distal femurepifysiolyse hos en 13-årig pige
Mike Mikkelsen Lorenzen, Lasse Birkelund & Jens Ole Laursen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 3. juni 2019 

STATUSARTIKLER
Alkoholisk ketoacidose ABCDE
Ljubica Vukelic Andersen & Jens Meldgaard Bruun

Nye kriterier for risikostratificering af knuder iglandula thyroidea baseret på ultralydskanning
Finn Noe Bennedbæk & Steen Joop Bonnema 

Udredning, opfølgning og behandling af cyster ipancreas
Birgitte Mørch Søndergaard, Bojan Kovacevic, John Gásdal Karstensen et al 

Behandling af obsessiv kompulsiv lidelse hosbørn og unge
David R.M.A. Højgaard, Judith B. Nissen, Katja A. Hybel et al 

Kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen
Michael Moesmann Madsen, Jan Nørholm Mainz & Jens Winther Jensen 

KASUISTIK
Ventrikeliskæmi og -perforation ved bariatriskintragastrisk ballon
Loan Ngo-Stuyt, Jakob Burcharth & Flemming Hjørne 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 27. maj 2019 

STATUSARTIKLER
Spytkirtelsygdomme hos børn
Christian Toft-Nielsen, Michael Frantz Howitz, Jonathan Glenthøj et al

Morbus Dercum
Deborah-Leigh Day, Elisabeth Lauritzen, Anne Lene Wagenblast et al

KASUISTIKKER
Pagets sygdom uden for mammae kan nemt overses
Carla Kruse, Deborah Day & Christian Lang

Dykkersyge på lav havdybde
Kristoffer K. Brockhattingen

Børn med åbenlyse knoglebrud kan fejle mere end én ting
Jan Duedal Rölfing, Nicolai Kjældgaard Kristensen & Mathias Bünger

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 20. maj 2019

STATUSARTIKLER
Introduktion til at skrive et videnskabeligt abstract
Alexander Emil Kaspersen, John Michael Hasenkam, Jens Georg Leipziger et al

Administrative procedurer ved godkendelse af nye lægemidler
Mark A. Ainsworth & Sinan B. Sarac

Krav til dokumentation ved godkendelse af nye lægemidler
Mark A. Ainsworth & Sinan B. Sarac

KASUISTIKKER
SGLT2-inhibitorassocieret euglykæmisk diabetisk ketoacidose
Frederikke Fisker, Niels Møller & Esben Stistrup Lauritzen

Hornhindetransplantation grundet overset gonorroisk konjunktivitis
Jacob Tolstrup, Maria Voss Kyhn & Jan Gerstoft

Akut nyresvigt hos en rask 19-årig kvinde efter indtag af syv gram paracetamol
Pernille Esman Andersen & Mads Svart

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 13. maj 2019

STATUSARTIKLER
Tvivlsomme tidsskrifter
Tove Faber Frandsen & Mette Brandt Eriksen

Dystoni
Annemette Løkkegaard & Erik Hvid Danielsen

Neurokirurgisk behandling af dystoni
Aske Høck, Bo Jespersen, Alfred Peter Born et al

Præimplantationsgenetisk testning for aneuploidi
Viktoria Holmqvist, Laura Kirstine Soenderberg Roos, Kristin Ros Kjartansdottir et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 6. maj 2019 

STATUSARTIKLER
Antikoagulerende behandling ved kardiovertering af atrieflimren
Anita Andersen, Axel Brandes, Morten Würtz et al

Ekshaleret nitrogenoxid som markør for astmatisk luftvejsinflammation
Peter Lange, Charlotte Suppli Ulrik & Ole Hilberg

Ganglion sphenopalatinum-blokade mod postdural hovedpine
Mads Seit Jespersen, Pia Therese Jæger, Karen Lehrmann Ægidius et al

Mobning af yngre kirurger under uddannelse
Mohamed Ebrahim & Bamo Samal Muhyaldeen

KASUISTIKKER
Sneddons syndrom hos ung kvinde med antifosfolipidsyndrom, iskæmisk apopleksi og epilepsi
Christian Stenør & Morten Togo Sørensen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 29. april 2019 

STATUSARTIKLER
Mindfulness i behandlingen af seksuelle funktionsforstyrrelser
Julie Fregerslev Krieger, Ellids Kristensen, Mikkel Marquardsen et al

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 22. april 2019 

STATUSARTIKLER
Næsefrakturer hos børn
Madeline Malihini Jul, Sannia Sjöstedt, Christian Grønhøj et al

Respiratorisk dyskinesi
Mette Medom Vorre & Peter Lange

KASUISTIKKER
Metoclopramidinduceret respiratorisk dyskinesi
Mette Medom Vorre & Peter Lange

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 15. april 2019 

STATUSARTIKLER
Traumatiske pancreaslæsioner
Amalie Felicia Torrild Schmiegelow, Jan Henrik Storkholm & Stefan Kobbelgaard Burgdorf

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiceret på Ugeskriftet.dk 8. april 2019

KASUISTIKKER
Susacs syndrom er en vigtig differentialdiagnose ved monosymptomatisk encefalopati hos yngre voksne
Caroline Ellinore Weinsjö, Gitte Buhl-Jensen, Marianne Wegener

Kognitiv dysfunktion, synstab og hørenedsættelse kan være Susacs syndrom
Lisa Eilenberg Søgaard, Zsolt Illes, Nina Nguyen et al

Right side

af Karen Flink Konstantin-Hansen | 09/04
5 kommentarer
af Tata Marion Ringberg | 08/04
3 kommentarer
af Per Prætorius Clausen | 07/04
6 kommentarer
af Karen Flink Konstantin-Hansen | 06/04
1 Kommentar
af Qazaz Mirza | 05/04
2 kommentarer
af Lise Kay | 05/04
2 kommentarer